Archives for 2019

You are browsing the site archives by date.

Raspored održavanja nastave za tjedan od 2. do 6.12.2019.

I. godina -  Anatomija

Nastava iz kolegija Anatomija počinje 2.12.2019. u 12.00 sati. Nastava će se odvijati u dogovoru s predmetnim nastavnikom.

II. godina - Biokemija I

Predavanja iz kolegija Biokemija I održavati će se prema unaprijed dogovorenom rasporedu u predavaonici Klinike za unutarnje bolesti.

III.- godina - Farmakognozija I

Srijeda 4.12.2019. - 09.00 sati, učionica 306
Četvrtak 5.12.2019.  - 09.00 - 13.00 sati, učionica 307, - 14.00 sati, učionica 302
Petak 6.12.2019.  - 09.00 sati, učionica 306

IV. godina - Oblikovanje lijekova I

Ponedjeljak 2.12.2019. - 09.00 sati, učionica 118
Utorak 3.12.2019. - 09.00 sati, učionica 302 12.30 sati, učionica 302
Srijeda 4.12.2019.  - 09.00 sati, učionica 307
Četvrtak 5.12.2019.  - 09.00 sati, učionica 108
Petak 6.12.2019.  - 09.00 sati, učionica 307

V. godina

Ispit iz kolegija Javno zdravstvo i društvena farmacija održati će se u petak 6.12.2019. u 10.00 sati u prostorijama FZS-a

Read More

IAESTE natječaj za plaćene stručne prakse u inozemstvu

Pozivaju se svi studenti da dođu na prezentacije programa koja će se održati po slijedećem rasporedu:
- Ekonomski fakultet (sala 111) • srijeda, 27.11. u 12:00h
- Fakultet prirodoslovno-matematičkih i odgojnih znanosti (kampus Rodoč, učionica 019) • četvrtak, 28.11. u 12:30h
- Fakultet strojarstva, računarstva i elektrotehnike (D104) • srijeda, 04.12. u 16:00h

Nije važno s kojeg si fakulteta, možeš biti prisutan na prezentaciji na bilo kojem fakultetu zavisno od termina koji ti odgovara!

Natječaj je otvoren do 08.12.2019., a prijaviti se možete online na: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdX1vsEYTXEeSAwRsC_7fuH_QIevfMDarMq_BGQAaxv_12ffw/viewform?fbclid=IwAR37B1Aa08TlJiaGVcboHSY1P7mvzvqZJxpUBvcG4sqYhBmHLMXI6g08crI

Read More

Održan 4. studentski kongres pod nazivom “Hrana, ishrana, zdravlje”

U razdoblju od 20. 11. 2019. do 22. 11. 2019. u hotelu ''Ibis Styles'' u Sarajevu održan je 4. studentski kongres pod nazivom "Hrana, ishrana, zdravlje" s međunarodnim učešćem u čijoj je organizaciji sudjelovalo nekoliko fakulteta Univerziteta u Sarajevu. Na kongresu su kao aktivni predavači sudjelovale i naše studentice 5. godine - Petra Galić, Sara Šimić, Petra Tomaš i Miljenka Roso koje su prezentirale dva zajednička rada: "Polifenoli u otpadnim tvarima vinske proizvodnje-prilika za kozmetičku industriju" i "Utjecaj konzumiranja mliječnih proizvoda na pojavnost akni", a radovi su pripremljeni pod mentorstvom mag.pharm. Ivone Tomić. Uz oralne i poster prezentacije, studenti su mogli aktivno sudjelovati postavljajući pitanja i raspravljajući o povezanosti prehrane i zdravlja. Također, događaju su prisustvovali i brojni stručnjaci iz područja biotehnologije, medicine i zdravstva.

Read More

AKNE – TEČAJ TRAJNE IZOBRAZBE U ORGANIZACIJI FARMACEUTSKOG FAKULTETA

U organizaciji Farmaceutskog fakulteta Sveučilišta u Mostaru i međunarodne farmaceutsko-kozmetičke tvrtke Vichy Laboratories, 21. studenoga 2019. održan je tečaj trajne izobrazbe na temu
Što i kako preporučiti bolesniku s aknama?
Predavači na ovu temu bili su poznata domaća imena iz područja biomedicine, zdravstva, industrije i korektivne kozmetike, i to:

- dr. sc. Monika Tomić, red. prof., dekanica Farmaceutskog fakulteta Sveučilišta u Mostaru
Zašto akne?

- Marina Čović, dr. med.
Akne - bolest ili kozmetički problem?

- dr. sc. Dubravka Šimić, red. prof., prodekanica Farmaceutskog fakulteta Sveučilišta u Mostaru
Liječenje akne - što i kada preporučiti

- Ana Mehmedbegović, predstavnica tvrtke Vichy Laboratories
NORMADERM Phytosolution - novost u liječenju akne

- Marija Mikulić Čuljak
Korektivni make up kože sklone aknama (prikaz nanošenja korektivne kozmetike u bolesnika s aknom)

Tečaj je održan u ugodnoj i komunikativnoj atmosferi, a izazvao je ogroman interes, budući da je prisustvovalo više od 70 magistara farmacije.
Tečaj će sukladno Pravilniku bodovati nadležna Komora magistara farmacije Hercegovačko-neretvanske županije.

Read More

Raspored održavanja nastave za tjedan od 26.11. do 29.11.2019.

I. godina

Ispit iz kolegija Opća kemija sa stehiometrijom održati će se u petak 29.10.2019. godine. Mjesto i vrijeme biti će objavljeno naknadno.

II. godina

Vježbe iz kolegija Analitička kemija II održati će se prema rasporedu koji možete preuzeti ovdje.

III. godina

Ispit iz kolegija Osnove hematologije s koagulacijom održati će se u petak 29.10.2019. godine . Mjesto i vrijeme biti će objavljeno naknadno.

IV. godina

Ispit iz kolegija Osnove hematologije s koagulacijom održati će se u petak 29.10.2019. godine.  Mjesto i vrijeme biti će objavljeno naknadno.

V. godina

Ispit iz kolegija Klinička farmacija održati će se u utorak 26.11.2019. godine u 08.30 sati u učionici 217.

Predavanja iz kolegija Javno zdravstvo i društvena farmacija počinju u utorak 26.11.2019. godine u 10.00 sati na FZS-u. Raspored za ostale dane biti će dogovoren sa profesorom.

Read More

Raspored predavanja za tjedan od 19. do 23.11.2019. godine

I. godina - Opća kemija sa stehiometrijom I.  - vježbe

Vježbe iz kolegija Opća kemija sa stehiometrijom I. održavati će se u kemijskom laboratoriju na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Mostaru prema rasporedu koji možete preuzeti ovdje.

II. godina - Analitička kemija I. - vježbe

Utorak 19.11.2019. - 13.30 sati, FPMOZ kampus Rodoč
Srijeda 20.11.2019. - 13.30 sati, FPMOZ kampus Rodoč
Četvrtak 21.11.2019. - 09.15 sati, FPMOZ kampus Rodoč
Petak 22.11.2019.- 09.15 sati, učionica 307 (FPMOZ kampus Mostar)

III i IV. godina - Osnove hematologije s koagulacijom

Utorak 19.11.2019. - 09.00 sati, dvorana 104, FSRE
Srijeda 20.11.2019. - 09.00 sati, Klinika za unutarnje bolesti (Interno)
Četvrtak 21.11.2019. - 09.00 sati, Klinika za unutarnje bolesti (Interno)
Petak 22.11.2019. -  09.00 sati, dvorana 104, FSRE

Read More

Tečaj trajne izobrazbe/edukacije “Što i kako preporučiti bolesniku s aknama”

S V E U Č I L I Š T E  U  M O S T A R U
F A R M C E U T S K I   F A K U L T E T

Organizira tečaj trajne izobrazbe/edukacije
ŠTO I KAKO PREPORUČITI BOLESNIKU S AKNAMA

Teme i predavači:
1. Prof.dr.sc. Monika Tomić: Zašto akne?
2. Dr. med. Marina Čović: Akne - bolest ili kozmetički problem
3. Prof.dr.sc. Dubravka Šimić: Liječenje akne – što i kada preporučiti
4. Ana Mehmedbegović -Vichy: Normaderm Phitosolution – novost u liječenju akne
5. Marija Mikulić Čuljak: Korektivni „make-up“ kože sklone aknama (prikaz nanošenja korektivne kozmetike u bolesnika s aknom)

Tečaj će se održati u četvrtak, 21.11.2019., u Ljetnikovcu Radobolja (Ilići) s početkom u 18,30h.
TEČAJ ĆE BODOVATI STRUKOVNA KOMORA

Read More
,

Raspored održavanja nastave za tjedan od 11.11. do 15.11.2019. god.

I. godina - Opća kemija sa stehiometrijom I.

Ponedjeljak 11.11.2019. - 13.15 sati, učionica 307
Utorak 12.11.2019. - 12.30 sati, učionica 302
Srijeda 13.11.2019. - 12.30 sati, učionica 302
Četvrtak 14.11.2019. - 12.30 sati,
Petak 15.11.2019. - 12.30 sati, učionica 208

IV. godina - Biokemija lijekova

Ponedjeljak 11.11.2019. - 09.00 sati, predavaonica Klinike za unutarnje bolesti (interno)
Utorak 12.11.2019. - 09.00 sati, učionica 104, FSRE
Srijeda 13.11.2019. - 09.00 sati, učionica 306
Četvrtak 14.11.2019. - 09.00 sati, učionica 307
Petak 15.11.2019.- 09.00 sati, učionica 306

V. godina - Klinička farmacija

Ponedjeljak 11.11.2019. - 09.00 sati, učionica 104, FSRE
Utorak 12.11.2019. - 09.00 sati, učionica 307
Srijeda 13.11.2019. - 09.00 sati, učionica 307
Četvrtak 14.11.2019. - 09.00 sati, amfiteatar 13, Filozofski fakultet
Petak 15.11.2019.- 09.00 sati, učionica 307

Read More

Elektronički identiteti studenata

U sklopu projekta autorizacijske i autentikacijske infrastrukture Sveučilišta u Mostaru kreirani su elektronički identiteti za sve studente i nastavnike Sveučilišta u Mostaru.

Od 4. studenoga 2019. prijave u ISS i Studomat bit će moguće samo putem elektroničkog identiteta.

Elektronički identiteti će se, između ostaloga, koristiti i za prijave u sustave kao što su Informacijski sustav Sveučilišta, sustavi za e-učenje, Studomat i ostali.

Kako bi se uspješno prijavili u sve sustave, studenti trebaju preuzeti svoje elektroničke identitete.

Elektronički identiteti mogu se preuzeti sa sljedeće stranice. Možete pogledati kratke upute za preuzimanje identiteta.

Za sva pitanja i poteškoće možete se obratiti u referadu fakulteta.

Read More

Raspored održavanja nastave za tjedan od 4.11. do 8.11.2019.

I. godina

Ispit iz kolegija Prva pomoć održati će se u petak 8.11.2019. u 11.00 sati u učionici 0-1.

II. godina

Vježbe iz kolegija Fizikalna kemija I. održavati će se u laboratoriju na Medicinskom fakultetu prema rasporedu koji možete preuzeti ovdje.

Predavanja iz kolegija Bioetika počinju u ponedjeljak 4.11. 2019. u 13.00 sati u predavaonici Klinike za unutarnje bolesti. Ostale da ne predavanja će se održavati od 16.30 sati.

III. godina - Farmaceutika I.

Ponedjeljak 4.11.2019. - 09.30 sati, dvorana 104, FSRE
Utorak 5.11.2019. - 09.00 sati, učionica 307
Srijeda 6.11.2019. - 09.00 sati, učionica 307
Četvrtak 7.11.2019. - 09.00 sati, dvorana 104, FSRE
Petak 8.11.2019. - 09.00 sati, učionica 307

IV. godina - biokemija 

Ponedjeljak 4.11.2019. - 09.00 sati, učionica 302
Utorak 5.11.2019. - vježbe, mikrobiološki laboratorij MF
Srijeda 6.11.2019. - vježbe, mikrobiološki laboratorij MF
Četvrtak 7.11.2019. - 09.00 sati, učionica 307
Petak 8.11.2019.- 09.00 sati, učionica 306

V. godina

Ispit iz kolegija Zdravstveno zakonodavstvo održati će se u četvrtak 7.11.2019. u 16.00 sati u učionici 0-1.

Read More