Studentski zbor (SAFPUM)

Pri Farmaceutskom fakultetu Sveučilišta u Mostaru djeluje najviše studentsko predstavničko tijelo - Studentski zbor Farmaceutskog fakulteta Sveučilišta u Mostaru, koji je kroz svoju međunarodnu inačicu (Student Assembly Faculty of Pharmacy University of Mostar - SAFPUM), punopravni član temeljnih europskih (European Pharmaceutical Students' Association - EPSA) i međunarodnih (International Pharmaceutical Students Federation - IPSF) studentskih tijela iz područja farmacije. Kao takav SAFPUM je jedini predstavnik Bosne i Hercegovine u navedenim europskim i međunarodnim studentskim tijelima.

Primarna zadaća SAFPUM-a je da štiti interese i ugled svih studenata Fakulteta, sudjeluje u radu i donošenju odluka na Fakultetu, kontinuirano promiče studentski aktivizam, te kroz javne nastupe i javnozdravstvene kampanje štiti i promiče ugled farmaceutske struke i brine o zdravlju zajednice, kao temeljnoj ljudskoj vrijednosti.

Kao punopravni članovi EPSA-e i IPSF-a , studentima Farmaceutskog fakulteta Sceučilišta u Mostaru otvorena je mogućnost međunarodnih studentskih razmjena kroz programe ovih organizacija kao što je primjerice IPSF-ov SEP (Social Exchange Program).

Također, kao članovi IAESTE-a (Internacional Association for the Exchange of Students for Technical Experience), međunarodne udruge za razmjenu studenata radi dobivanja tehničkog iskustva, Područni ured Mostar (LC Mostar) studenti imaju pravo na međunarodne razmjene. Razmjene ove vrste već su obavljene sa zemljama poput Indije i Belgije, a broj prijavljenih i zainteresiranih je u stalnom porastu.

Studentski zbor Farmaceutskog fakulteta Sveučilišta u Mostaru inicijalno se sastojao od predsjednika organizacije i njegovog zamjenika, predstavnika godina i njihovih zamjenika, blagajnika, tajnice, 2 osobe za međunarodnu suradnju (EPSA i IPSF) te osoba zaduženih za javnozdravstvene kampanje i časopis. S obzirom na obim zadataka koji su dolazili od strane međunarodnih organizacija te preveliku zaduženost pojedinaca koji onda, s obzirom na specifičnost turnusne nastave, nisu mogli u potpunosti obavljati ove sve zahtjevnije dužnosti, te sukladno ambicijama Studentskog zbora Farmaceutskog fakulteta, kako bismo bili što efikasniji u odrađivanju svojih dužnosti te pokazali uspjeh i istaknuli se na međunarodnoj razini, organizirani su sljedeći timovi:

  • Tim za informatiku (internet) – odgovoran za međunarodnu i internet prezentaciju fakulteta, što uključuje oglašavanje putem socijalnih mreža, povezivanje studenata fakulteta putem istih i povezivanje na međunarodnoj razini, također održavanje Youtube kanala i bilo kojeg oblika virtualnog djelovanja SAFPUM-a
  • Tim za javnozdravstvene kampanje – odgovoran za provođenje javnozdravstvenih kampanja na Sveučilištu i izvan njega, osvještavanje problematike pojedinih bolesti među studentima i građanima te na taj način djelovanje u javnozdravstvenim aktivnostima fakulteta
  • Tim za međunarodnu suradnju – odgovoran za suradnju sa inozemnim organizacijama EPSA-om i IPSF-om, dogovaranje inozemnih posjeta i praksi lokalnih i stranih studenata, prezentacija SAFPUM-a na svjetskim i europskim kongresima
  • Tim za poslovnu suradnju – odgovoran za suradnju sa sponzorima, praćenje javnih grantova i potpora Ministarstva za financijsku i ostalu pomoć u djelovanju organizacije
  • Tim za organizaciju evenata – odgovoran za organiziranje različitih događajnih sadržaja poput kongresa u organizaciji SAFPUM-a, profesionalnih ekskurzija, edukacija, zabavnih i ostalih sadržaja
  • Tim za edukaciju i marketing – odgovoran za prezentiranje SAFPUM-a putem lokalnih i inozemnih medija, educiranje studenata i građana o djelovanju organizacije i izrada marketinških materijala za potrebe pojedinih timova
  • Tim za časopis – odgovoran za održavanje uspješne tradicije izrade visokokvalitetnog studentskog časopisa Placebo

Svi članovi potpisali su timski ugovor prema kojem će biti odgovorni i savjesni u izvršavanju svojih dužnosti.

Sastav zbora možete vidjeti klikom na

SAFPUM - MANDAT 2017./2018.