Diplomirani studenti

MAGISTRI FARMACIJE (300 ECTS)

Popis diplomiranih studenta u 2016. godini

Martin Kondža
Ivona Tomić
Dajana Jurić
Andrea Nikolić
Romana Pelajić
Arijeta Jašari
Mirela Odak
Daria Tomić
Marijana Biško
Dragan Antunović
Nikolina Skoko
Tea Gardavski
Marija Šaravanja
Ivanka Kuna
Suzana Musa
Martina Kožul

Popis diplomiranih studenta u 2017. godini

Slaven Ivančić
Katarina Vila
Ana Hrkać
Anamarija Vidović
Ivana Matić
Monika Knezović
Ružica Pavličević
Marko Primorac
Martina Vukoja
Mahir Hubana
Nina Bošnjak
Maja Vrdoljak
Marija Bošnjak
Ana Galić
Josipa Krešić
Petar Prlić
Sandra Bender Milićević

Popis diplomiranih studenta u 2018. godini

Josip Nakić
Ivana Pavić
Nevena Komlen
Anja Zelenika
Jelena Knežević
Danijela Šušak
Gabriela Gučanin
Antonia Bezer
Marija Rupčić
Marijana Glibić
Marijana Bago
Karla Jakus
Danijela Mihalj
Jovana Sudar
Antonija Hrkać
Antonio Fistonić
Dalija Talić
Andrea Zenunović