O Alumni-u

Alumni su svi sadašnji i bivši nastavnici, svi studenti i studentice, koji su diplomirali na Farmaceutskom fakultetu Sveučilišta u Mostaru, kao i oni, koji im se kao članovi prijatelji pridruže, bilo da su radili na Fakultetu ili su na bilo koji drugi način vezani uz Fakultet odnosno njegove studente i službenike.

Društvo bivših studenara Farmaceutskog fakulteta Sveučilišta u Mostaru (lat. ALMAE MATRIS ALUMNI PHARMACEUTICAE FACULTATIS MOSTARIENSIS, skraćenica AMA-FARFMO)

Svrha osnivanja AMA-FARFMO je povezivanje bivših studenata - farmaceuta i medicinskih biokemičara, te nastavnika, suradnika i svih prijatelja Fakulteta s ciljem zajedničkog njegovanja struke, unapređenja i moderniziranja nastave, odnosno razvoja fakulteta. Od članova AMA-FARFMO se u tom smislu očekuje dobrovoljni rad u stručnom ili organizacijskom obliku, te u aktivnostima povezivanja fakulteta s tvrtkama koje su sposobne i spremne poduprijeti rad AMA-FARFMO, ne samo stručnim i organizacijskim doprinosom, već i materijalnim sredstvima.

 

Djelokrug rada naših diplomiranih studenata može biti neki od sljedećih:

 •  Biokemija i laboratorijska dijagnostika
 •  Bolničko ljekarništvo i klinička farmacija
 •  Farmaceutska industrija i proizvodnja
 •  Javno ljekarništvo
 •  Predstavništvo farmaceutskih ili srodnih tvrtki
 •  Regulatorni poslovi i registracija lijekova
 •  Srednje i visoko obrazovanje
 •  Znanstveno-istraživački rad

 

Bivši studenti mogu biti članovi neki od sljedećih stručnih udruženja u Bosni i Hercegovini:

 •  Komora magistara farmacije Federacije Bosne i Hercegovine
 •  Farmaceutsko društvo Federacije Bosne i Hercegovine
 •  Županijska komora magistara farmacije – naznačiti
 •  Farmaceutska komora Republike Srpske
 •  Farmaceutsko društvo Republike Srpske
 •  Alumni Farmaceutskog fakulteta Sveučilišta u Mostaru – AMA FARFMO
 •  Ostala udruženja

Područja koja zanimaju bivše studente, a ne moraju nužno biti povezana s njihovim djelokrugom rada i odjelom zaposlenja, jesu neka od sljedećih:

 •  Analitička kemija
 •  Analitika i kontrola lijekova
 •  Anatomija
 •  Biokemija i molekularna biologija
 •  Farmaceutska botanika
 •  Farmaceutska informatika
 •  Farmaceutska kemija i sinteza lijekova
 •  Farmaceutska statistika i mjeriteljstvo
 •  Farmaceutska tehnologija
 •  Farmakoekonomika
 •  Farmakognozija
 •  Farmakologija
 •  Fizika
 •  Fizikalna kemija
 •  Fiziologija
 •  Humana i populacijska genetika
 •  Klinička farmacija i farmakoterapija
 •  Ljekarnička skrb
 •  Medicinska biokemija i hematologija
 •  Mikrobiologija
 •  Opća i anorganska kemija
 •  Organska kemija
 •  Patofiziologija i patologija
 •  Toksikologija
 •  Zdravstveno zakonodavstvo

 

 

  Statut AMA-FARFMO