Archives for 4 Nov,2019

You are browsing the site archives by date.

Elektronički identiteti studenata

U sklopu projekta autorizacijske i autentikacijske infrastrukture Sveučilišta u Mostaru kreirani su elektronički identiteti za sve studente i nastavnike Sveučilišta u Mostaru.

Od 4. studenoga 2019. prijave u ISS i Studomat bit će moguće samo putem elektroničkog identiteta.

Elektronički identiteti će se, između ostaloga, koristiti i za prijave u sustave kao što su Informacijski sustav Sveučilišta, sustavi za e-učenje, Studomat i ostali.

Kako bi se uspješno prijavili u sve sustave, studenti trebaju preuzeti svoje elektroničke identitete.

Elektronički identiteti mogu se preuzeti sa sljedeće stranice. Možete pogledati kratke upute za preuzimanje identiteta.

Za sva pitanja i poteškoće možete se obratiti u referadu fakulteta.

Read More