Uncategorized

,

Raspored održavanja nastave za tjedan od 11.4 do 14.4.2023. godine.

I. godina.

STUDIJ KOZMETOLOGIJE

Predavanja iz kolegija Anatomija i histologija u naznačenom tjednu održati će se prema sljedećem rasporedu:

utorak 11.4.2023. - od 10.00 sati do 16.00 sati - mikrobiološki laboratorij Medicinskog fakulteta
srijeda 12.4.2023. - od 12.00 do 18.00 sati - predavaonica Klinike za unutarnje bolesti (Interno)
četvrtak 13.4.2023. - od 12.00 do 18.00 sati - predavaonica Klinike za unutarnje bolesti (Interno)
petak 14.4.2023. - od 12.00 do 18.00 sati  - predavaonica Klinike za unutarnje bolesti (Interno)

II. godina

III. godina

Ispit iz kolegija Farmaceutska kemija 2.  održati će se u petak 14.4.2023. u 8.30 sati u dvorani 8 na Ekonomskom fakultetu

IV. godina.

Vježbe iz kolegija Oblikovanje lijekova II održavati će se u kemijskom laboratoriju na Medicinskom fakultetu. Raspored vježbi i grupa biti će objavljen na Sumarumu.

 

Read More
,

Raspored održavanja nastave za tjedan od 20.3.do 24.3.2023. godine.

I. godina - studij farmacije

Predavanja iz kolegija Organska kemija I počinju u ponedjeljak 20.3.2023. u 09.00 sati i održavati će se u kampusu Rodoč. Raspored održavanja predavanja i vježbi biti će objavljen uskoro.

I. godina - studij kozmetologije

Vježbe iz kolegija Biokemija održavati će se u kemijskom laboratoriju na Medicinskom fakultetu prema već dogovorenom rasporedu.

II. godina

Predavanja iz kolegija Biokemija II počinju u ponedjeljak 20.3.2023. u 09.00 sati i održavati će se u kampusu Rodoč. Raspored održavanja predavanja i vježbi biti će dogovoren sa voditeljem kolegija.

III. godina

Predavanja iz kolegija Farmaceutska kemija II počinju u ponedjeljak 20.3.2023. u 09.00 sati i održavati će se u predavaonici Klinike za unutarnje bolesti (interno) za ponedjeljak, utorak i srijedu, a u četvrtak i petak predavanja će biti u amfiteatru A.B. Šimić na Filozofskom fakultetu.

 

 

 

Read More
,

Raspored održavanja nastave za tjedan od 6.3.2023 do 10.3.2023. godine – studij farmacije

I. godina

Predavanja iz kolegija Opća kemija sa stehiometrijom II počinju u ponedjeljak 6.3.2023 u 08.30 sati i održavati će se u kampusu Rodoč. Raspored za ostale dane biti će dogovoren sa predmetnim nastavnikom.

II. godina

Predavanja iz kolegija Mikrobiologija s parazitologijom nastaviti će se održavati  na APTF-u prema dogovoru sa predmetnim nastavnikom.

III. godina

Predavanja iz kolegija Hitna laboratorijska dijagnostika počinju u ponedjeljak 6.3.2023 u 09.00 sati i održavati će se u fiziološkom laboratoriju na Medicinskom fakultetu prema sljedećem rasporedu:

Hitna laboratorijska dijagnostika 2022-23

IV. godina

Predavanja iz kolegija Farmakologija II održavaju se na Klinici za unutarnje bolesti (interno) rema sljedećem rasporedu: Farmakologija II 2022-23

 

Read More
,

Raspored održavanja ispita za tjedan od 20.2.2023. do 24.2.2023. godine

Ponedjeljak 20.2.2023. godine

Uvod u studij - 09.00 sati, učionica 1-2

Biokemija I - 12.00 sati, predavaonica 1, Medicinski fakultet

Farmakognozija I - 09.00 sati, učionica 1-2

Biokemija lijekova - 09.00 sati, učionica 1-2

Farmaceutska skrb - 09.00 sati, učionica 1-2

Utorak 21.2.2023. godine

Fizikalna kemija I - 09.00 sati, zgrada FPMOZ-a

Farmaceutika I. - 09.00 sati, zgrada FPMOZ-a

Oblikovanje lijekova I - 09.00 sati, zgrada FPMOZ-a

Srijeda 22.2.2023. godine

Fizika (studij kozmetologije) - 08.00 sati, zgrada FPMOZ-a

Opća kemija sa stehiometrijom I. i II. - 13.00 sati, kampus Rodoč

Farmaceutska kemija II - 09.00 sati, zgrada FPMOZ-a

Analitika lijekova II - 09.00 sati, zgrada FPMOZ-a

Četvrtak 23.2.2023. godine

Biologija stanice i genetika - 08.00 sati, učionica 217

Patofiziologija s patologijom - 09.00 sati, zgrada FPMOZ-a

Osnove hematologije s koagulacijom - 09.00 sati, zgrada FPMOZ-a

Analitička toksikologija - 09.00 sati, zgrada FPMOZ-a

Petak 24.2.2023. godine

Fizika - 09.00 sati, zgrada FPMOZ-a

Analitička kemija I i II - 08.30 sati, kampus Rodoč

Zdravstvena ekologija - 09.00 sati, zgrada FPMOZ-a

Farmakognozija II - 09.00 sati, zgrada FPMOZ-a

Imunologija - 10.00 sati, dvoran 3, Medicinski fakultet

Legislativa lijekova i medicinskih proizvoda - 09.00 sati, zgrada FPMOZ-a

Read More
,

Raspored održavanja ispita za tjedan od 6.2.2023. do 10.2.2023. godine

Ponedjeljak 6.2.2023.

Uvod u studij - 14.00 sati, učionica 1-2

Biokemija I. - 12.00 sati, dvorana 1, Medicinski fakultet

Farmakognozija I. - 14.00 sati, učionica 1-2

Biokemija lijekova - 14.00 sati, učionica 1-2

Farmaceutska skrb - 14.00 sati, učionica 1-2

Utorak. 7.2.2023.

Fizikalna kemija I

Farmaceutika I. - 08.15 sati, učionica 1-2

Oblikovanje lijekova I. - 08.15 sati, učionica 1-2

Srijeda 8.2.2023.

Fizika (studij kozmetologije) - 08.00 sati, učionica 208

Opća kemija sa stehiomtrijom I. i II. - 13.00 sati, kampus Rodoč

Biokemija II. - 09.00 sati, učionica 306

Biokemija prehrane - 09.00 sati, učionica 306

Farmaceutska kemija II - 09.00 sati, učionica 306

Analitika lijekova II - 09.00 sati, učionica 306

Zdravstveno zakonodavstvo - 09.00 sati, učionica 306

Četvrtak 9.2.2023.

Biologija s osnovama genetike (studij kozmetologije) - 13.00 sati, učionica 216

Biologija stanice i genetika - 13.00 sati, učionica 216

Patofiziologija s osnovama patologije - 09.00 sati, učionica 306

Osnove hematologije s koagulacijom - 09.00 sati, učionica 306

Farmakologija I i II. - 08.00 sati, amfiteatar, Medicinski fakultet

Analitička toksikologija - 09.00 sati, učionica 306

Klinička farmacija s farmakoterapijom - 09.00 sati, MF

Petak 10.2.2023.

Fizika  - 08.15 sati, učionica 1-4

Analitička kemija I - 08.30 sati - kampus Rodoč

Analitička kemija II - 08.30 sati - kampus Rodoč

Zdravstvena ekologija  - 08.15 sati, učionica 1-4

Farmakognozija II  - 08.15 sati, učionica 1-4

Imunologija  - 08.15 sati, učionica 1-4

Legislativna lijekova i medicinskih proizvoda  - 08.15 sati, učionica 1-4

 

Read More
,

Raspored nastave za tjedan od 9.1. do 13.1. 2023 godine – studij farmacije

I. godina

Ispit iz kolegija Anatomija čovjeka održati će se u ponedjeljak 9.1.2023. godine u 09.00 sati na Medicinskom fakultetu.

Predavanja iz kolegija Biologija stanice i genetika održavati će se prema rasporedu koji će biti objavljen na Sumarumu u predavaonici 104 na Fakultetu strojarstva računalstva i elektortehnike.

II. godina

Vježbe iz kolegija Organske kemija II održavati će se u laboratoriju u kampusu Rodoč prema dogovorenom rasporedu.

III. godina

Predavanja iz kolegija Farmakognozija I. održavati će se svaki dan od 09.00 sati na Ekonomskom fakultetu.

IV. godina

Predavanja iz kolegija Farmakologija I počinju u ponedjeljak 9.1.2023. godine u 10.00 sati i održavati će se u predavaonici Klinike za unutarnje bolesti (interno)

V. godina

Predavanja iz kolegija Konzultacijske vještine počinju u ponedjeljak 9.1.2023 godine u 17.00 sati u učionici 2-5 (novi dio zgrade, iznad Skripte) raspored za ostale dane biti će objavljen u ponedjeljak 9.1.2023.

Utorak, 10.01.2023.
9.00-10.30 - učionica 2-5
11:00- 12:30 - učionica 2-5

 

Read More
,

Raspored održavanja predavanja za tjedan od 9.1. do 13.1.2023. godine – studij kozmetologije

Predavanja iz kolegija Fizika početi će u ponedjeljak 9.1.2023. godine u 15.00 sati na FPMOZ-u u učionici 1-2 (novi dio zgrade iznad Skripte).

Predavanja će se održavati u poslijepodnevnim satima.

Read More
,

Raspored nastave za tjedan od 12.12.2022. do 16.12.2022. godine – studij farmacije

I. godina

Predavanja iz kolegija Anatomija čovjeka nastavljaju se prema dogovorenom rasporedu a održavati će se u predavaonici 4 na Medicinskom fakultetu.

II. godina

Predavanja iz kolegija Organska kemija II počinju u ponedjeljak 12.12.2022. godine i održavati će se u kampusu Rodoč prema rasporedu postavljenom na Sumarumu.

Ispit iz kolegija Analitička kemija II održati će se u ponedjeljak 12.12.2022 u 08.30 sati u učionici 013 u kampusu Rodoč.

III. godina

Predavanja iz kolegija Farmaceutika I. počinju u ponedjeljak u 09.00 sati u učionici 302 na FPMOZU raspored za ostale dane biti će na Sumarumu.

IV. godina

Predavanja iz kolegija Biokemija lijekova počinju u ponedjeljak 12.12.2022. godine i održavati će se u Fiziološkom laboratoriju na Medicinskom fakultetu. Raspored za nastavu i vježbe objavljen je na Sumarumu.

Ispit iz kolegija Oblikovanje lijekova I. održati će se u ponedjeljak 12.12.2022 u 12.00 sati u velikom amfiteatru Medicinskog fakulteta.

V. godina

Predavanja iz kolegija Legislativa lijekova i biomedicinskih proizvoda počinju u srijedu 14.12.2022. godine i održavati će se prema sljedećem rasporedu:

srijeda 14.12.2022 - 09.00 sati
četvrtak 15.12.2022 - 09.00 sati
petak 16.12.2022 - 09.00 sati - učionica 2-2 (iznad Skripte)
Read More