Međunarodna suradnja

Sveučilišni Ured za međunarodnu  suradnju promovira razne oblike međunarodne aktivnosti, studenata i nastavnog osoblja.
Osnovne zadaće Ureda su informiranje fakultetske zajednice o mogućnostima sudjelovanja i uključivanja u međunarodne projekte, programe i asocijacije, podrška u implementaciji, provođenju i koordinaciji međunarodnih projekata, a izniman naglasak se stavlja na međunarodnu mobilnost studenata, nastavnika, i nenastavnog osoblja
Voditeljica ureda za međunarodnu suradnju: Josipa Grubišić, mag. oec.
tel:/fax: 036 312 791
josipa.grubisic@farf.sum.ba
Radno vrijeme od 08.00 sati do 15.00 sati.

Sve nove obavijesti iz Ureda za međunarodu suradnju možete pronaći na ovom linku.