Covid-19

Kontakt osobe na Farmaceutskom fakultetu za COVID-19: prof.dr.sc. Dubravka Šimić
Tel/mob: +387 (0) 63 442 746
E-mail: dubravka.simic@mef.sum.ba

Kontakti Studentske ambulante za COVID-19:
Tel: 036 311 151 (7:00-14:00)
Mob: 063 751 146 (7:00-19:00)

U slučaju pojave simptoma koji upućuju na COVID-19, rješenja o samoizolaciji ili pozitivnog testa na COVID-19 studenti su dužni javiti se kontakt osobi za COVID-19 na Farmaceutskom fakultetu te Studentskoj ambulanti ili obiteljskom liječniku. U slučaju pojave simptoma koji upućuju na COVID-19, rješenja o samoizolaciji ili pozitivnog testa na COVID-19 nastavno i nenastavno osoblje dužno je, osim obiteljskom liječniku, javiti se kontakt osobi za COVID-19 na ustrojbenoj jedinici.

Krizni plan pripravnosti i odgovora na pojavu COVID-19 Sveučilišta u Mostaru

Plakat Krizni plan pripravnosti i odgovora na pojavu COVID-19 Sveučilišta u Mostaru