Archives for 15 Nov,2019

You are browsing the site archives by date.

Raspored predavanja za tjedan od 19. do 23.11.2019. godine

I. godina - Opća kemija sa stehiometrijom I.  - vježbe

Vježbe iz kolegija Opća kemija sa stehiometrijom I. održavati će se u kemijskom laboratoriju na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Mostaru prema rasporedu koji možete preuzeti ovdje.

II. godina - Analitička kemija I. - vježbe

Utorak 19.11.2019. - 13.30 sati, FPMOZ kampus Rodoč
Srijeda 20.11.2019. - 13.30 sati, FPMOZ kampus Rodoč
Četvrtak 21.11.2019. - 09.15 sati, FPMOZ kampus Rodoč
Petak 22.11.2019.- 09.15 sati, učionica 307 (FPMOZ kampus Mostar)

III i IV. godina - Osnove hematologije s koagulacijom

Utorak 19.11.2019. - 09.00 sati, dvorana 104, FSRE
Srijeda 20.11.2019. - 09.00 sati, Klinika za unutarnje bolesti (Interno)
Četvrtak 21.11.2019. - 09.00 sati, Klinika za unutarnje bolesti (Interno)
Petak 22.11.2019. -  09.00 sati, dvorana 104, FSRE

Read More

Tečaj trajne izobrazbe/edukacije “Što i kako preporučiti bolesniku s aknama”

S V E U Č I L I Š T E  U  M O S T A R U
F A R M C E U T S K I   F A K U L T E T

Organizira tečaj trajne izobrazbe/edukacije
ŠTO I KAKO PREPORUČITI BOLESNIKU S AKNAMA

Teme i predavači:
1. Prof.dr.sc. Monika Tomić: Zašto akne?
2. Dr. med. Marina Čović: Akne - bolest ili kozmetički problem
3. Prof.dr.sc. Dubravka Šimić: Liječenje akne – što i kada preporučiti
4. Ana Mehmedbegović -Vichy: Normaderm Phitosolution – novost u liječenju akne
5. Marija Mikulić Čuljak: Korektivni „make-up“ kože sklone aknama (prikaz nanošenja korektivne kozmetike u bolesnika s aknom)

Tečaj će se održati u četvrtak, 21.11.2019., u Ljetnikovcu Radobolja (Ilići) s početkom u 18,30h.
TEČAJ ĆE BODOVATI STRUKOVNA KOMORA

Read More