Oglasna ploča

Aktualne obavijesti Farmaceutskog fakulteta

Misija Farmaceutskog fakulteta

Misija ovog Fakulteta je osigurati kontinuirano obrazovanje i osposobljavanje studenata, budućih ljekarnika, koji doprinose zdravstvenoj zaštiti pacijenata koristeći principe i metode farmaceutskih i srodnih prirodnih znanosti. Studenti farmacije, također, stječu znanja i vještine za aktivno sudjelovanje u promociji zdravlja, prevenciji i liječenju bolesti. Fakultet ima vodeću ulogu u kontinuiranom profesionalnom, znanstvenom i etičkom obrazovanju i razvoju farmaceuta.

MISIJA FARMACEUTSKOG FAKULTETA

Misija ovog Fakulteta je osigurati kontinuirano obrazovanje i osposobljavanje studenata, budućih ljekarnika, koji doprinose zdravstvenoj zaštiti pacijenata koristeći principe i metode farmaceutskih i srodnih prirodnih znanosti. Studenti farmacije, također, stječu znanja i vještine za aktivno sudjelovanje u promociji zdravlja, prevenciji i liječenju bolesti. Fakultet ima vodeću ulogu u kontinuiranom profesionalnom, znanstvenom i etičkom obrazovanju i razvoju farmaceuta.

Događaji/Vijesti

Prošli, aktualni i budući događaji Farmaceutskog fakulteta