Oglasna ploča

Aktualne obavijesti Farmaceutskog fakulteta

Akreditacija

Farmaceutski fakultet je uspješno prošao postupak vanjskog vrednovanja od strane Hrvatske agencije za vanjsko obrazovanje (AZVO) te dobio pozitivno završno izvješće stručnog povjerenstva. (potvrda)

Rješenje o institucionalnoj akreditaciji Sveučilišta u Mostaru 2020

Rješenje o institucionalnoj akreditaciji Sveučilišta u Mostaru 2015

Misija Farmaceutskog fakulteta

Misija ovog Fakulteta je osigurati kontinuirano obrazovanje i osposobljavanje studenata, budućih ljekarnika, koji doprinose zdravstvenoj zaštiti pacijenata koristeći principe i metode farmaceutskih i srodnih prirodnih znanosti. Studenti farmacije, također, stječu znanja i vještine za aktivno sudjelovanje u promociji zdravlja, prevenciji i liječenju bolesti. Fakultet ima vodeću ulogu u kontinuiranom profesionalnom, znanstvenom i etičkom obrazovanju i razvoju farmaceuta.

MISIJA FARMACEUTSKOG FAKULTETA

Misija ovog Fakulteta je osigurati kontinuirano obrazovanje i osposobljavanje studenata, budućih ljekarnika, koji doprinose zdravstvenoj zaštiti pacijenata koristeći principe i metode farmaceutskih i srodnih prirodnih znanosti. Studenti farmacije, također, stječu znanja i vještine za aktivno sudjelovanje u promociji zdravlja, prevenciji i liječenju bolesti. Fakultet ima vodeću ulogu u kontinuiranom profesionalnom, znanstvenom i etičkom obrazovanju i razvoju farmaceuta.

Događaji/Vijesti

Prošli, aktualni i budući događaji Farmaceutskog fakulteta