admin

admin

CeraVe predavanje

U sklopu velikog regionalnog lansiranja dermatokozmetičke marke CeraVe i u suradnji sa predstavnišvom L'Oréal -a za Bosnu i Hercegovinu studenti Farmaceutskog fakutleta imaju priliku pogledati predavanje povezano sa ceremidima, specifičnom skupinom lipida u koži i njihovoj svakodnevnoj primjeni putem CeraVe brenda, od sada prisutnog i u BiH.

Predavanje će biti dostupno 1.3.2021. u 15,00h putem priključenja na link:

https://cerave.collectivibe.com/

Read More

APLIKACIJA MyPharmaSpace

Poštovani studenti,

Želimo vas obavijestiti o mogućnosti registriranja na društvenu mrežu MyPharmaSpace, koja je prvenstveno namijenjena magistrima farmacije, farmaceutskim tehničarima i studentima kako bi ostali povezani i kako bi saznali najnovije informacije iz struke.

U današnje digitalno doba MyPharmaSpace želi farmaceutskoj zajednici učiniti svaki radni dan zanimljivim te omogućiti povezivanje, dinamičniju komunikaciju i lakše informiranje. Aplikacija se može preuzeti na Google Play ili App Store te se potom izvrši registracija članova. MyPharmaSpace kao inovativna platforma nudi zabavan sadržaj i aktualnosti iz područja svjetske i lokalne farmaceutike. Više informacija možete pronaći na www.mypharmaspace.com

 

 

Read More

Raspred održavanja ispita za tjedan od 2.3. do 5.3.2021

Utorak 2.3.2021.

Opća kemija sa stehiometrijom I. i II. - 10.00 sati, Rodoč

Mikrobiologija s parazitologijom I - 14.00 sati, APTF

Odabrana poglavlja dermatofarmacije

Farmaceutika II. - 09.00 sati, učionica 209

Oblikovanje lijekova I. -  09.00 sati, učionica 209

Analitička toksikologija - 09.00 sati, učionica 209

Srijeda 3.3.2021.

Prva pomoć i sigurnost u laboratoriju

Biokemija I - 09.00 sati, učionica 217

Klinička biokemija - 09.00 sati, učionica 217

Javno zdravstvo i društvena farmacija

Petak 5.3.2021.

Fizika - 09.00 sati, učionica 1-2

Farmaceutska kemija I. - 09.00 sati, učionica 1-2

Analitika lijekova II. - 09.00 sati, učionica 1-2

Read More

Raspored održavanja ispita za tjedan od 22.2. do 26.2.2021.

Utorak 23.2.2021.

Analitička kemija I i II. - 09.00 sati, kampus Rodoč

Zdravstvena ekologija - 10.00 sati, Medicinski fakultet (javiti se u ured dekana)

Farmaceutika I. - 09.00 sati, učionica 306

Hitna Laboratorijska dijagnostika - 09.00 sati, učionica 306

Klinička farmacija - 09.00 sati, učionica 306

Srijeda 24.2.2021.

Matematika - 08.00 sati, učionica 217

Analitika lijekova I - 09.00 sati, učionica 216

Zdravstveno zakonodavstvo- 09.00 sati, učionica 216

Četvrtak 25.2.2021.

Organska kemija I i II. - 09.00 sati, kampus Rodoč

Farmakognozija I. -09.00 sati, učionica 315

Petak 26.2.2021.

Biologija stanice i genetika - 08.00 sati, učionice 216 i 217 ( sačekati ispred zgrade FPMOZ-a)

Farmaceutska kemija II - 09.00 sati, učionica 209

Farmakoterapija

Farmakologija

 

 

Read More

Znanstveno-stručni simpozij “Rak kože”

Ovim putem Vas pozivamo na znanstveno-stručni simpozij "Rak kože" u kojem će se govoriti o čimbenicima rizika i preventivnim mjerama nastanka malignih oboljenja kože te štetnim učincima UV zračenja. Simpozij organizira Studentski zbor Farmaceutskog fakulteta Sveučilišta u Mostaru uz potporu Komore magistara farmacije Županije Zapadnohercegovačke, a održat će se 19.2.2021. s početkom u 14:00 sati on-line preko platforme Google meet.

Predavači znanstveno stručnog simpozija su:
- prof.dr.sc Dubravka Šimić
- mag.pharm Ivona Tomić
- mag.pharm Ivana Matić

Program:

14.00 h - prof.dr.sc Dubravka Šimić - "Čimbenici rizika i kliničke značajke melanoma kože"
14.30 h - Ivona Tomić, mag.pharm. - "Prevencija nastanka malignih oboljenja kože"
14.50 h - Ivana Matić, mag.pharm. - "Štetni učinci UV zračenja na kožu"
15.15 h - Rasprava

Link za registraciju: https://forms.gle/p5rjiz9KLvcEWNWK7

Linkove za predavanja dobiti će te na mail nakon registracije.

 

Read More

Obavijest o upisu u ljetni semestar akademske 2020. /2021. godine.

Ovjera zimskog i upis u ljetni semestar za studente Farmaceutskog fakulteta održat će se od 2. i 3. ožujka 2021. godine, u radnom vremenu studentske službe.

Studenti trebaju donijeti indeks, upisni list i uplatnicu.

Studenti koji studiraju uz potporu Ministarstva trebaju donijeti dokaz o uplati za ljetni semestar 200,00 KM na žiro-račun Farmaceutskog fakulteta.

Studenti koji studiraju uz plaćanje studija, trebaju donijeti dokaz o uplati za ljetni semestar 1500,00 KM na žiro-račun Farmaceutskog fakulteta.

Žiro-račun Farmaceutskog fakulteta : UniCredit bank 3381302271311267

Read More

Raspored održavanja ispita za tjedan od 15.2. do 19.2. 2021. godine

Ponedjeljak 15.2.2021.

Odabrana poglavlja dermatofarmacije - 09.00 sati, učionica 217

Oblikovanje lijekova I. - 09.00 sati, učionica 217

Utorak 16.2.2021.

Fizikalna kemija II - 09.00 sati, učionica 209

Mikrobiologija s parazitologijom I. - 14.00 sati, APTF

Farmaceutika II - 09.00 sati, učionica 209

Analitička toksikologija I - 09.00 sati, učionica 209

Srijeda 17.2.2021.

Biokemija I - 08.00 sati - učionica 1-2

Javno zdravstvo i društvena farmacija - 09.00 sati, dekanat

Četvrtak 18.2.2021.

Fiziologija - 08.30 sati, MF

Petak 19.2.2021.

Fizika - 09.00 sati, učionica 1-2

Fizikalna kemija I - 09.00 sati, učionica 216

Farmaceutska kemija I - 09.00 sati, učionica 216

Imunologija - 12.00 sati, dvorana 4, MF

Read More

Raspored održavanja ispita za tjedan od 8.2. do 12.2.2021.

Ponedjeljak 8.2.2021.

Oblikovanje lijekova II. - 10.00 sati, učionica 315

Utorak 9.2.2021.

Anatomija čovjeka - 09.00 sati, FZS

Analitička kemija I i II - 12.00 sati, APTF

Farmaceutika I - 08.30, učionica 1-4

Osnove hematologije s koagulacijom - 08.30, učionica 1-4

Klinička farmacija - 08.30, učionica 1-4

Srijeda 10.2.2021.

Analitika lijekova I. - 09.00 sati, učionica 315

Četvrtak 11.2.2021.

Organske kemija I i II - 09.00 sati, Rodoč

Biokemija II - 09.00 sati, APTF

Petak 12.2.2021.

Biologija stanice i genetika 08.00 sati, učionica 1-2

Farmaceutska kemija II - 09.00 sati, učionica 315

Farmakologija I.- 08.00 sati, dvorana 4, Medicinski fakultet

Read More