Laboratorijska biomedicina

Opće informacije o studijskom programu Laboratorijska biomedicina

Naziv studijskog programa: Laboratorijska biomedicina
Ciklus: 1.
Vrsta: Sveučilišni studij
Znanstveno područje: Biomedicina i zdravstvo
Znanstveno polje: Farmacija
Akademski naziv: prvostupnik laboratorijske biomedicine (univ. bacc. lab. biomed.)
Razina kvalifikacije po QF-EHEA: 6
Trajanje studijskog programa: 6 semestara (3 godine)
ECTS: 180
Jezik: Hrvatski jezik
Način studiranja: Redovito
Nositelj studijskog programa: Sveučilište u Mostaru
Izvođač studijskog programa: Farmaceutski fakultet
Ciljevi studijskog programa:

-          obrazovanje visokostručnih stručnjaka za poslove u medicinskim laboratorijima u različitim užim područjima laboratorijske medicine, u znanstvenim ustanovama te za poslove u djelatnostima laboratorijske medicine

-          osposobljavanje za  nastavak studija na magistarskoj i/ili specijalističkoj razini te za cjeloživotno stručno i znanstveno usavršavanje.

Kompetencije studijskog programa: -          sposobnost analiziranja, kritičkog vrednovanja, iznalaženja rješenja i rješavanja specifičnih stručnih laboratorijskih problema koji se javljaju u različitim radnim okruženjima,

-          odgovarajuća osposobljenost za samostalnost u obavljanju stručnog rada i analizi profesionalnih problema,

-          osposobljenost za samostalni stručni i istraživački rad, za rad u skupini te znanja potrebna za komuniciranje i objavu rezultata,

-          odgovarajuće znanje za razumijevanje, upoznavanje, korištenje i vrednovanje suvremenih tehnika i metoda primjenjivih u stručnom i istraživačkom području laboratorijske medicine,

-          osposobljenost za osiguranje kvalitete postupaka,

-          odgovarajuća etička profesionalna osobnost za rad s pacijentima i biološkim ljudskim materijalom te za rad u biomedicinskim istraživanjima

Mogućnosti nakon završetka studija: Završetkom ovog studija, prvostupnici laboratorijske biomedicine su osposobljeni za rad na sljedećim pozicijama:

  1. Medicinsko-biokemijski laboratoriji: Prvostupnici laboratorijske biomedicine osposobljeni su za rad na svim razinama zdravstvene zaštite, a posebice u medicinsko-biokemijskim laboratorijima, farmaceutskim kućama i zdravstvenim institutima na poslovima pripreme, obrade i analize laboratorijskih i dijagnostičkih postupaka
  2. Znanstveni suradnici: Prvostupnici mogu raditi kao istraživači u akademskim ili industrijskim istraživačkim laboratorijima, pomažući u eksperimentalnom dizajnu, prikupljanju podataka, analizi i interpretaciji.
  3. Srednje i visoko obrazovanje: Prvostupnici laboratorijske biomedicine osposobljeni su za rad na institucijama visokog i srednjeg obrazovanja kao edukatori u skupinama predmeta iz područja biomedicine i zdravstva.
  4. Biotehnološki laboratorijski radnici: Prvostupnici mogu raditi kao laboratorijski stručnjaci u biotehnološkim tvrtkama, pomažući u razvoju i proizvodnji bioloških lijekova, medicinskih uređaja i dijagnostike.
  5. Stručnjak za kontrolu kvalitete: Prvostupnici mogu raditi kao stručnjaci za kontrolu kvalitete u farmaceutskim ili biotehnološkim tvrtkama, osiguravajući da proizvodi zadovoljavaju regulatorne zahtjeve i standarde.
  6. Prodajni predstavnik: Prvostupnici mogu raditi kao prodajni predstavnici za znanstvenu opremu ili farmaceutske tvrtke, promičući i prodajući laboratorijsku opremu, reagense i zalihe.
  7. Znanstveno stvaralaštvo: Prvostupnici mogu raditi kao znanstveni pisci ili urednici za znanstvene časopise, obrazovne ustanove ili javnozdravstvene organizacije, komunicirajući složene znanstvene koncepte i otkrića široj javnosti.
  8. Nastavak obrazovanja: Prvostupnici laboratorijske biomedicine svoje obrazovanje mogu nastaviti na diplomskom studiju laboratorijske biomedicine ili sličnih znanstvenih područja i nadograditi svoje obrazovanje do stupnja magistra laboratorijske biomedicine.

 

Nastavni program studija Laboratorijske biomedicine

1.       godina
I. zimski semestar II. ljetni semestar
Uvod u studij Fizikalna kemija 2
Opća kemija sa stehiometrijom Biomedicinska informatika
Matematika i statistika Analitička kemija
Fizika Organska kemija
Biologija stanice i genetika Fiziologija
Fizikalna kemija 1 Patofiziologija s patologijom
Anatomija i histologija Engleski jezik

 

2.       godina

III. zimski semestar

IV. ljetni semestar

Mikrobiologija s parazitologijom 1 Mikrobiologija s parazitologijom 2
Uvod u biomedicinsku analitiku Biokemija 2
Rad s biološkim uzorcima Laboratorijske histopatološke metode
Biokemija 1 Klinička biokemija 1
Biomedicinska analitika Farmaceutska kemija
Imunologija s imunokemijom Sociologija i zdravstvo
Stručna praksa 1

 

 

3.       godina

V. zimski semestar

VI. ljetni semestar

Klinička hematologija Metode molekularne biologije
Klinička biokemija 2 Zakonodavstvo i etika
Transfuzijska medicina i transplantacija Proteomika
Hemostaza Stručna praksa 2
Biološka kemija Završni rad
Zlouporaba droga