Oglasna ploča

AKNE – TEČAJ TRAJNE IZOBRAZBE U ORGANIZACIJI FARMACEUTSKOG FAKULTETA

U organizaciji Farmaceutskog fakulteta Sveučilišta u Mostaru i međunarodne farmaceutsko-kozmetičke tvrtke Vichy Laboratories, 21. studenoga 2019. održan je tečaj trajne izobrazbe na temu
Što i kako preporučiti bolesniku s aknama?
Predavači na ovu temu bili su poznata domaća imena iz područja biomedicine, zdravstva, industrije i korektivne kozmetike, i to:

- dr. sc. Monika Tomić, red. prof., dekanica Farmaceutskog fakulteta Sveučilišta u Mostaru
Zašto akne?

- Marina Čović, dr. med.
Akne - bolest ili kozmetički problem?

- dr. sc. Dubravka Šimić, red. prof., prodekanica Farmaceutskog fakulteta Sveučilišta u Mostaru
Liječenje akne - što i kada preporučiti

- Ana Mehmedbegović, predstavnica tvrtke Vichy Laboratories
NORMADERM Phytosolution - novost u liječenju akne

- Marija Mikulić Čuljak
Korektivni make up kože sklone aknama (prikaz nanošenja korektivne kozmetike u bolesnika s aknom)

Tečaj je održan u ugodnoj i komunikativnoj atmosferi, a izazvao je ogroman interes, budući da je prisustvovalo više od 70 magistara farmacije.
Tečaj će sukladno Pravilniku bodovati nadležna Komora magistara farmacije Hercegovačko-neretvanske županije.