Knjižnica

Studenti dostupnu literaturu mogu posuditi na Farmaceutskom fakultetu u radnom vremenu referade.

Sveučilišna knjižnica Sveučilišta u Mostaru
Studenti mogu pretraživati lokalnu bazu podataka Sveučilišne knjižnice Sveučilišta u Mostaru koja je dostupna na www.cobiss.ba.
Više o Sveučilišnoj knjižnici mogu naći na slijedećem linku: Sveučilišna knjižnica

PubMed/Medline – Najpoznatija medicinska bibliografska baza podataka. Smatra se ključnim izvorom informacija objavljenih u biomedicinskim časopisima, a dostupni su zapisi od 1947. godine nadalje.

HRČAK – centralni portal koji nudi pregled naučnih i stručnih hrvatskih časopisa kao i podatke o njihovoj dostupnosti. Za neke je moguće pregledati cjeloviti tekst, dok su za druge dostupni bibliografski podaci i sažetak. Časopisi su klasificirani prema abecedi i naučnoj oblasti, ali se nudi i mogućnost pretrage članaka po ključnoj riječi.

OXFORD ACADEMIC Journals Nudi slobodan pristup za časopise s područja medicine i zdravstva, (jednostavna i besplatna registracija):

DOAR je zbirka znanstvenih i stručnih elektroničkih časopisa u otvorenom pristupu. Svi časopisi koji ulaze u zbirku prethodno su provjereni; svaki uključeni časopis mora proći recenzijski postupak te kontrolu kvalitete od strane uredništva, mora donositi znanstvene sadržaje i biti javno dostupan. Baza trenutno uključuje 9 888 časopisa iz 134 zemlje te pokriva sva područja znanosti.

DART – Europe je portal koji ujedinjuje više zbirki doktorskih disertacija europskih sveučilišta. Omogućen je pristup cjelovitim tekstovima više od 150 000 disertacija iz 17 zemalja.

Bentham Open - Objavljuje nekoliko časopisa s otvorenim pristupom časopisima. Ti besplatni online časopisi obuhvaćaju sve glavne discipline znanosti, tehnologije, medicine i društvenih znanosti.

Google Schoolar - je slobodno dostupna web pretraživačka mreža koja indeksira čitav tekst ili metapodatke znanstvene literature u čitavom nizu oblika i disciplina izdavaštva. Objavljen u beta verziji u studenom 2004. godine, indeks Google znalaca obuhvaća većinu recenziranih mrežnih akademskih časopisa i knjiga, konferencija, teza i disertacija, sažetaka, tehničkih izvješća i druge znanstvene literature, uključujući sudska mišljenja i patente.