Upisi u prvu godinu

 

UPISI STUDENATA U PRVU GODINU STUDIJA FARMACIJE
U AKADEMSKOJ 2022./2023. GODINI

Upisi u I. godinu studija u prvom upisnom roku provodit će se
od 18. do 21. srpnja 2022. godine

od 09.00 do 11.00 i od 13.00 do 14.00 sati u referadi Farmaceutskog fakulteta Sveučilišta u Mostaru

Pristupnici koji ostvare pravo upisa, a ne upišu se u vrijeme predviđeno za upis, gube pravo upisa.

Svaki student mora priložiti sljedeće dokumente:

a)      svjedodžbe svih razreda srednje škole u četverogodišnjem trajanju
b)      svjedodžbu o završnom ispitu (maturi/državnoj maturi)
c)      izvadak iz matične knjige rođenih
d)      liječničko uvjerenje o psihofizičkim sposobnostima
e)      potvrda o prebivalištu (BiH državljani) ili boravištu (strani državljani)
f)       dvije iste slike za formata 4x6 cm
g)      dokaz o uplati za „Studentski zbor“ 10 KM na žiro-račun Sveučilišta UniCredit bank d.d. Mostar 3381302231566875

Pristupnici koji su srednju školu završili u inozemstvu, trebaju priložiti i rješenje o istovrsnosti svjedodžbi (za upis).
Postupak ekvivalencije obrazovne isprave se pokreće u Ministarstvu prosvjete, znanosti, kulture i športa Hercegovačko-neretvanske županije/kantona.

Svi dokumenti moraju biti originali.

Redoviti studenti koji su na listi uz potporu Ministarstva trebaju donijeti dokaz o uplati upisa u I. semestar 200 KM na žiro-račun Farmaceutskog fakulteta  UniCredit bank d.d. Mostar 3381302271311267

Redoviti studenti koji participiraju u plaćanju studija trebaju donijeti dokaz o uplati upisa u I. semestar 1500 KM na žiro-račun Farmaceutskog fakulteta  UniCredit bank d.d. Mostar 3381302271311267

Redoviti studenti – strani državljani koji participiraju u plaćanju studija trebaju donijeti dokaz o uplati upisa u I. semestar 1500 KM na žiro-račun Farmaceutskog fakulteta UniCredit bank d.d. Mostar 3381302271311267