Nekategorizirano

Bihevioralna analiza komunikacije: V1 STARTER

Obavještavamo vas da će se 1. i 2.10.2022od 10:00h do 17:00h uživo u Mostaru održati trening program "BIHEVIORALNA ANALIZA KOMUNIKACIJE: V1 STARTER" Centra za bihevioralna istraživanja “VALENTIS”. Svim studentima SUM-a osiguran je popust od 50% na istaknute cijene treninga koje se mogu pronaći na dolje priloženoj poveznici

Program obuhvaća sveukupnu analizu ponašanja koja uključuje analizu svih dostupnih signala koje nam sugovornik šalje kroz neverbalno, paraverbalno i verbalno ponašanje, te procjenu pouzdanosti iskaza, detekciju laganja i manipulacije, unaprjeđenje komunikacijske strategije, osobnu prezentaciju i javni nastup. Edukacija nije ograničena na psihologe i zaposlene na području kriminalistike, već je namijenjena svima koji žele ostvariti značajnu prednost u komunikaciji, kako u privatnoj tako i poslovnoj.
Pored prezentacije najefikasnijih alata i tehnika koje svakodnevno koriste članovi CBI Valentis tima, polaznici imaju priliku da tijekom treninga primijene naučeno kroz analizu video primjera poznatih osoba sa naše medijske scene. Uz analizu pisanih, foto i video primjera, program sadrži i interaktivnu grupnu vježbu, s time da svi polaznici dobivaju otvorene profile na valentis.rs stranici preko kojih mogu pristupiti dodatnom sadržaju za vježbu. Otvoreni računi pružaju mogućnost pregleda novih edukativnih sadržaja kao i sudjelovanje na besplatnim aktivnostima za sve dosadašnje polaznike.
Za pohađanje V1 edukacije dobiva se certifikat i postoje viši nivoi usavršavanja (V2 i V3) za sve koji budu htjeli napredovati. Apsolviranjem V3 naprednog nivoa stječe se zvanje BIHEVIORALNOG ANALITIČARA (OPĆE ZVANJE) sa mogućim daljim usavršavanjem u smjeru BUSINESS, HR MANAGEMENT, CORPORATE SECURITY, SALES, PSYCHOTHERAPY BEHAVIORAL TOOLS.

Više informacija o edukaciji, iskustvima polaznika i načinu prijave možete pronaći na poveznici:

Read More

Raspored održavanja ispita za tjedan od 11.7.2022 do 15.7.20022.

Ponedjeljak 11.7.2022.

Organska kemija I. i II. - 09.00 sati, kampus Rodoč

Farmaceutika II - 09.00 sati, zgrada FPMOZ-a

Oblikovanje lijekova I - 09.00 sati, zgrada FPMOZ-a

Utorak 12.7.2022.

Fizikalna kemija II. - 09.00 sati, zgrada FPMOZ-a

Odabrana poglavlja dermatofarmacije - 09.00 sati, zgrada FPMOZ-a

Farmakologija I i II. - 08.30 sati, Medicinski fakultet

Klinička farmacija s farmakologijom - 08.30 sati, Medicinski fakultet

Srijeda 13.7.2022.

Molekularne metode analize u farmaciji i biokemiji - 09.00 sati, zgrada FPMOZ-a

Oblikovanje lijekova II - 09.00 sati, zgrada FPMOZ-a

Četvrtak 14.5.2022.

Patofiziologija s osnovama patologije - 08.15 sati, zgrada FPMOZ

Hitna laboratorijska dijagnostika - 08.15 sati, zgrada FPMOZ

Osnove hematologije s koagulacijom - 08.15 sati, zgrada FPMOZ

Analitička toksikologija - 08.15 sati, zgrada FPMOZ

Petak 15.5.2022.

Opća kemija I i II - 09.00 sati, Rodoč

Fiziologija - 09.00 sati, Medicinski fakultet

Biokemija prehrane - 09.00 sati, učionica 209

Farmaceutska kemija II. - 09.00 učionica 1-2

Read More

Raspored održavanja ispita za tjedan od 4.7. do 8.7.2022. godine

Ponedjeljak 4.7.2022.

Matematika - 08.00 sati, učionica 1-4

Fizikalna kemija I - 08.15 sati, učionica 209

Utorak 5.7.2022.

Mikrobiologija s osnovama parazitologije I. i II.

Terapijski sustavi - 12.00 sati, učionica 209

Srijeda 6.7.2022.

Farmaceutska botanika - 09.00 sati, APTF

Biokemija I.- 09.00 sati, Medicinski fakultet

Klinička biokemija - 09.00 sati, Medicinski fakultet

Četvrtak 7.7.2022.

Biologija stanice i genetika - 08.00 sati, amfiteatar Medicinskog fakulteta

Farmaceutika I. - 8.30 sati, učionica 217

Petak 8.7.2022.

Biokemija II - 09.00 sati, APTF

Farmaceutska kemija I - 8.30 sati, učionica 217

Analitika lijekova I - 8.30 sati, učionica 217

Read More

Raspored održavanja ispita za tjedan od 27.6. do 1.7.2022. godine

Ponedjeljak 27.6.2022.

Organska kemija I. i II.  - 09.00 sati, kampus Rodoč

Utorak 28.6.2022.

Fizikalna kemija II - 09.00 sati, učionica 216

Analitička toksikologija - 09.00 sati, učionica 216

Srijeda 29.6.2022.

Analitička kemija I. i II. - 08.00 sati, kampus Rodoč

Imunologija - 12.00 sati, Medicinski fakultet

Četvrtak 30.6.2022.

Patofiziologija s osnovama patologije - 09.00 sati, učionica 1-2

Hitna laboratorijska dijagnostika - 09.00 sati, učionica 1-2

Osnove hematologije s koagulacijom - 09.00 sati, učionica 1-2

Petak 1.7.2022.

Opća kemija sa stehiometrijom I. i II. - 09.00 sati, kampus Rodoč

Biokemija prehrane - 09.00 sati, učionica 1-4

Farmaceutska kemija II - 09.00 sati, učionica 1-4

Analitika lijekova II - 09.00 sati, učionica 1-4

Read More

Raspored održavanja ispita za tjedan od 20.6.2022 do 24.6.2022. godine.

Ponedjeljak 20.6.2022

Fizikalna kemija I -  08.00 sati, učionica 209

Farmaceutika II. -  08.00 sati, učionica 209

Oblikovanja lijekova I. -  08.00 sati, učionica 209

Matematika - 08.00 sati u učionici 1-4

Utorak 21.6.2022.

Biokemija I. - 09.00 sati, dvorana 2, Medicinski fakultet

Mikrobiologija s parazitologijom I. i II. - 13.00 sati, APTF

Farmakognozija II. - 13.00 sati, učionica 1-4

Klinička biokemija - 09.00 sati, dvorana 2, Medicinski fakultet

Terapijski sustavi - 13.00 0sati, učionica 1-4

Srijeda - 22.6.2022.

Farmaceutska botanika - 12.00 sati, APTF

Farmaceutska kemija I - 09.00 sati, učionica 315

Farmakologija I. i II. - 09.00 sati, Medicinski fakultet

Klinička farmacija s farmakoterapijom - 09.00 sati, Medicinski fakultet

Četvrtak 23.6.2022.

Biologija stanice i genetika - 08.00 sati, dvorana 1, FZS

Komunikacijske vještine - 16.00 sat

Molekularna biologija s genetičkim inženjerstvom

Petak 24.6.2022.

Anatomija čovjeka - 09.00 sati, MF, anatomski praktikum

Biokemija II. - 09.00 sati, APTF

Analitika lijekova I. - 09.00 sati, učionica 315

Read More

Raspored održavanja ispita za tjedan od 13. 6 do 17.6.2022. godine.

Utorak 14.6.2022.

Farmakognozija 1 - 08.30 sati, učionica 307

Četvrtak 16.6.2022 - neradni dan

Ispit iz kolegija Odabrana poglavlja dermatofarmacije umjesto u četvrtak održati će se u petak. 17.6.

Petak 17.6.2022.

Odabrana poglavlja dermatofarmacije - 08.30 sati, učionica 209

Farmaceutika 1 - 08.30 sati, učionica 209

Oblikovanje lijekova 2 - 08.30 sati, učionica 209

Magistralna receptura - 08.30 sati, učionica 209

 

U ponedjeljak 20.6.2022. godine ispiti iz Fizikalne kemije 1, Farmaceutike 2 i Oblikovanja lijekova 1 održati će se u 08.00 sati u učionici 209, a ispit iz Matematike u 08.00 sati u učionici 1-4

Read More

Javni poziv za podršku obavljanja studentske prakse u inozemstvu

Objavljen je javni poziv za podršku obavljanja studentske prakse u inozemstvu studenata javnih sveučilišta u Federaciji BiH koji će se su/financirati iz sredstava Fondacije za mobilnost studenata i nastavnika Federacije BiH u 2022. godini.

Sredstva za su/financiranje projekta za obavljanje studentske prakse dodjeljivat će se iz sredstava utvrđenih u Financijskom planu Fondacije odobrenom od strane Vlade Federacije Bosne i Hercegovine za 2022. godinu.

Više detalja je dostupno na web stranici: https://mobilnost.ba/hr/javni-poziv-za-podrsku-obavljanju-studentske-prakse-u-inozemstvu/.

Javni-poziv-Fondacija-2022-HR

Read More