Nekategorizirano

Raspored održavanja obrana diplomskih radova za petak 22.9.2023. godine

Javna obrana diplomskog rada studentice Dajane Prlić pod naslovom: “Homeostaza željeza kod pacijenata na dijalizi” održat će se u petak, 22. rujna 2023. godine u 10.00 sati na Medicinskom fakultetu u dvorani 2.

Povjerenstvo:
1. dr. sc. Monika Tomić, red.prof. (predsjednica Povjerenstva)
2. dr. sc. Ivanka Mikulić, izv. prof. (članica i mentor)
3. dr. sc. Ivica Brizić, red.prof. (član)

_______________________________________________________

Javna obrana diplomskog rada studentice Nikoline Bošković pod naslovom: “Usporedba serumskih koncentracija cistatina C na analizatorima Alinity CI I BNII System” održat će se u petak 22. rujna 2023. godine u 10.30 sati na Medicinskom fakultetu u dvorani 2.

Povjerenstvo:
1. dr. sc. Ivica Brizić, red.prof. (predsjednik Povjerenstva)
2. dr. sc. Ivanka Mikulić, izv. prof. (članica i mentor)
3. dr. sc. Monika Tomić, red.prof. (članica)

_______________________________________________________

Javna obrana diplomskog rada studentice Anamarije Vujnović pod naslovom: “Hiperuricemija kao čimbenik rizika za razvoj hipertenzije” održat će se u petak, 22. rujna 2023. godine u 11.00 sati na Medicinskom fakultetu u dvorani 2.

Povjerenstvo:
1. dr. sc. Ivica Brizić, red.prof. (predsjednik Povjerenstva)
2. dr. sc. Monika Tomić, red.prof. (članica i mentor)
3. dr. sc. Ivanka Mikulić, izv. prof. (članica)

_______________________________________________________

Javna obrana diplomskog rada studentice Ane Džolan pod naslovom: “Upotreba salicilne kiseline u lokalnoj terapiji akne vulgaris ” održat će se u petak, 22. rujna 2023. godine u 11.30 sati na Medicinskom fakultetu u dvorani 2.

Povjerenstvo:
1. dr. sc. Danijel Pravdić red.prof. (predsjednik Povjerenstva)
2. dr. sc. Monika Tomić, red. prof. (članica i ko-mentor)
3. dr. sc. Ivanka Mikulić, izv. prof. (članica)

_______________________________________________________

Javna obrana diplomskog rada studentice Sare Galić pod naslovom: “ Učinci retinola na smanjenje znakova starenja kože” održat će se u petak, 22. rujna 2023. godine u 12.00 sati na Medicinskom fakultetu u dvorani 2.

Povjerenstvo:
1. dr. sc. Ivanka Mikulić, izv.prof. (predsjednica Povjerenstva)
2. dr. sc. Monika Tomić, red. prof.  (članica i ko-mentor)
3. dr. sc. Danijel Pravdić, red.prof. (član)

_______________________________________________________

Javna obrana diplomskog rada studentice Jelene Kožul pod naslovom: “ Adherencija pacijenata pri primjeni inhalera u terapiji astme” održat će se u petak, 22. rujna 2023. godine u 12.30 sati na Medicinskom fakultetu u dvorani 2.

Povjerenstvo:
1. dr. sc. Ivanka Mikulić, izv.prof. (predsjednica Povjerenstva)
2. dr. sc. Monika Tomić, red. prof.  (članica i ko-mentor)
3. dr. sc. Danijel pravdić, red.prof. (član)

_______________________________________________________

 

 

Read More

Upisi u višu godinu za akademsku 2023./2024.

Upisi u više godine 

Upisi u višu godinu studija akademske 2023./2024. godine održati će se  od 26.9. do  29. 09. 2023. godine od 09.00 do 11.00 sati u Studentskoj službi Farmaceutskog fakulteta.

Studenti svih godina moraju donijeti potvrde o obavljenoj stručnoj praksi.

Studenti koji studiraju uz potporu Ministarstva trebaju donijeti dokaz o uplati za zimski semestar 200,00 KM na žiro-račun Farmaceutskog fakulteta.

Studenti koji studiraju uz plaćanje studija, trebaju donijeti dokaz o uplati za zimski semestar 1500,00 KM na žiro-račun Farmaceutskog fakulteta za studij farmacije i 1250,00KM za studij Kozmetologije.

Žiro-račun Farmaceutskog fakulteta UniCredit bank 3381302271311267

Svi studenti koji se upisuju u višu godinu studija, trebaju donijeti dokaz o uplati za Studentski zbor 10,00 KM na žiro-račun Sveučilišta u Mostaru UniCredit bank 3381302231566875

Uz uplatnice studenti trebaju priložiti i formulare za upis (upisni list i dva lista za statistiku). Na upisnom listu naznačiti broj indeksa.

Read More

Raspored održavanja obrana diplomskih radova za utorak 19.9.2023. godine

Javna obrana diplomskog rada studentice Alise Hebibović pod naslovom: “ Liječenje akutnih respiratornih infekcija gornjeg dišnog sustava u pedijatrijskoj populaciji” održat će se u utorak, 19. rujna 2023. godine u 10.00 sati na Medicinskom fakultetu u dvorani 4.

Povjerenstvo:
1. dr. sc. Monika Tomić, red.prof. (predsjednica Povjerenstva)
2. dr. sc. Ivica Brizić, red. prof. (član i mentor)
3. dr. sc. Dubravka Šimić, red.prof. (članica)

_______________________________________________________

Javna obrana diplomskog rada studentice Ljubice Dedić pod naslovom: “Stavovi i znanja odrasle populacije u Prozor-Rami o dodacima prehrani i savjetodavnoj ulozi farmaceuta za njihovo korištenje” održat će se u utorak, 19. rujna 2023. godine u 10.30 sati na Medicinskom fakultetu u dvorani 4.

Povjerenstvo:
1. dr. sc. Ivica Brizić, red.prof. (predsjednik Povjerenstva)
2. dr. sc. Monika Tomić, red. prof. (članica i mentor)
3. dr. sc. Dubravka Šimić, red. prof. (članica)

_______________________________________________________

Javna obrana diplomskog rada studentice Ivanke Luburić pod naslovom: “Promjene na koži bolesnika povezane s kroničnom bubrežnom insuficijencijom i hemodijalizom” održat će se u utorak, 19. rujna 2023. godine u 11.00 sati na Medicinskom fakultetu u dvorani 4.

Povjerenstvo:
1. dr. sc. Monika Tomić, red.prof. (predsjednica Povjerenstva)
2. dr. sc. Dubravka Šimić, red.prof. (članica i mentor)
3. dr. sc. Ivica Brizić, red.prof. (član)

_______________________________________________________

Javna obrana diplomskog rada studentice Ivane Soldo pod naslovom: “ Primjena pripravaka sa zaštitnim faktorom od štetnog UV zračenja u ljetnim i zimskim mjesecima” održat će se u utorak, 19. rujna 2023. godine u 11.30 sati na Medicinskom fakultetu u dvorani 4.

Povjerenstvo:
1. dr. sc. Ivica Brizić, red.prof. (predsjednik Povjerenstva)
2. dr. sc. Monika Tomić, red. prof. (članica i ko-mentor)
3. dr. sc. Dubravka Šimić, red.prof., (članica)

_______________________________________________________

Javna obrana diplomskog rada studentice Antee Naletilić pod naslovom: “ Upotreba bezreceptnih lokalnih nazalnih dekongestiva u odrasloj populaciji ” održat će se u utorak, 19. rujna 2023. godine u 12.00 sati na Medicinskom fakultetu u dvorani 4.

Povjerenstvo:
1. dr. sc. Dubravka Šimić, red.prof. (predsjednica Povjerenstva)
2. dr. sc. Monika Tomić, red. prof.  (članica i ko-mentor)
3. dr. sc. Ivica Brizić, red.prof. (član)

_______________________________________________________

 

Read More

Upisi u I. godinu studija Farmacija, Kozmetologija i Laboratorijska biomedicina

Upisi u I. godinu studija Farmacija, Kozmetologija i Laboratorijska biomedicina održavati će se od 18.rujna do 22.rujna 2023 godine.

Pristupnici koji se upisuju trebaju donijeti originalne dokumente ili ovjerenu presliku dokumenata na upis u I. godinu studija.

a) svjedodžbe svih razreda srednje škole u četverogodišnjem trajanju
b) svjedodžba o maturi ili završnom ispitu (državljani RH trebaju donijeti potvrdu da su pristupili državnoj maturi)
c) izvadak iz matične knjige rođenih (rodni list)
d) potvrda o prebivalištu
e) uvjerenje o državljanstvu
f) liječničko uvjerenje o psihofizičkim sposobnostima za studij farmacije izdano od obiteljskog liječnika, ne starije od 30 dana

g) sliku formata 4x6 cm

h) dokaz o uplati za „Studentski zbor“ 10 KM na žiro-račun Sveučilišta UniCredit bank d.d. Mostar 3381302231566875

i) potvrda o uplati od 1500.00 KM (studij Farmacije i studij Laboratorijske biomedicine) 1250,00KM (studij Kozmetologije) na žiro računa Farmaceutskog fakulteta UniCredit bank d.d. 3381302271311267,

j) Upisni materijal koji treba popuniti prijavom na https://upisi.sum.ba/fakultet/
- ispisan i potpisan matični list
- ispisan i potpisan upisni list
- ispisan i potpisan prijavni list (u 2 primjerka)

Studenti koji su stekli pravo upisa na rujanskom razredbenom postupku trebaju izvršiti upis na Fakultetu od 18. do 22. rujna 2023. godine (u Studentskoj referadi Farmaceutskog fakulteta) u protivnom gube pravo upisa.

Read More

Rezultati razredbenog postupka (II. rujanski rok) za studij Kozmetologije za upis u akademsku 2023./2024. godinu

Na službenoj listi koju možete vidjeti na linku : https://upisi.sum.ba/fakultet/rang_lista/ (redoviti) i  https://upisi.sum.ba/fakultet/rang_lista/ (izvanredni) svi pristupnici s listi su ostvarili  pravo upisa u studij kozmetologije.

Upute o upisima pristupnici će moći vidjeti na mrežnim stranicama fakulteta. Svaki kandidat će na e-mail adresu dobiti upute o načinu upisa.

Pristupnik koji ne upiše studij do naznačenog roka za upis, gubi pravo upisa, a slijedeći kandidat na rang listi ostvaruje pravo upisa.

 

Read More

Rezultati razredbenog postupka (II. rujanski rok) za studij Laboratorijske biomedicine za upis u akademsku 2023./2024. godinu

Na službenoj listi koju možete vidjeti na linku : https://upisi.sum.ba/fakultet/rang_lista/ pristupnici u rangu od 1 do 10 (uključujući i broj 10) ostvarili su pravo upisa u studij laboratorijske biomedicine.

Upute o upisima pristupnici će moći vidjeti na mrežnim stranicama fakulteta. Svaki kandidat će na e-mail adresu dobiti upute o načinu upisa.

Pristupnik koji ne upiše studij do naznačenog roka za upis, gubi pravo upisa, a slijedeći kandidat na rang listi ostvaruje pravo upisa.

Uvid u testove pristupnici mogu izvršiti u utorak 19.9.2023. u vremenu od 08.30 do 10.00 sati u dekanatu Farmaceutskog fakulteta Sveučilišta u Mostaru.

Read More

Raspored održavanja ispita za tjedan od 18.9. do 22.9.2023. godine

Ponedjeljak 18.9.2023

  • studij Farmacija

Anatomija čovjeka - 09.00 sati, MF

Farmakognozija II - 09.00 sati, FPMOZ

Oblikovanje lijekova II - 09.00 sati, FPMOZ

  • studij Kozmetologija

Fizika - 08.00 sati, FPMOZ

Utorak 19.9.2023

  • studij Farmacija

Organska kemija I i II - 09.00 sati, kampus Rodoč

Analitika lijekova II - 09.00 sati, FPMOZ

Organizacija i upravljanje medicinsko biokemijskim laboratorijem

  • studij Kozmetologije

Opća i organska kemija  - 09.00 sati, kampus Rodoč

Srijeda 20.9.2023

  • studij Farmacija

Analitička kemija I i II - 09.15 sati, kampus Rodoč

Farmaceutska kemija II - 09.00 sati, FPMOZ

Biokemija lijekova  - 09.00 sati, FPMOZ

Četvrtak 21.9.2023

  • studij Farmacija

Biokemija II - 10.00 sati, kampus Rodoč

Biokemija prehrane - 10.00 sati, kampus Rodoč

Farmaceutika II - 09.00 sati, FPMOZ

Petak 22.9.2023

  • studij Farmacija

Biologija stanice i genetika - 08.30 sati, Medicinski fakultet, dvorana 5

Fizikalna kemija II - 09.00 sati, FPMOZ

Molekularne metode u farmaciji i biokemiji  - 09.00 sati, FPMOZ

  • studij Kozmetologije 

Biologija s osnovama genetike - 08.30 sati, Medicinski fakultet, dvorana 5

*Pitati na porti fakulteta za broj učionice

Read More

Obavijest o održavanju razredbenog ispit ( II. rujanski rok) za studij Laboratorijska biomedicina

Razredbeni ispit za studij laboratorijske biomedicine održati će se u petak 15.9.2023. s početkom u 09.00 sati u dvorani 1 na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Mostaru.

Svi pristupnici moraju biti 15 minuta ranije na Medicinskom fakultetu.

 

Read More

Raspored održavanja obrana diplomskih radova za četvrtak 14.9.2023. godine

Javna obrana diplomskog rada studentice Gabrijele Čuljak pod naslovom: “Koncentracija galektina-3 u bolesnika s akutnim infarktom miokarda s elevacijom ST-segmenta ” održat će se u četvrtak, 14. rujna 2023. godine u 10.00 sati na Medicinskom fakultetu u dvorani 4.

Povjerenstvo:
1. dr. sc. Monika Tomić, red.prof. (predsjednica Povjerenstva)
2. dr. sc. Ivanka Mikulić, izv. prof. (članica i mentor)
3. dr. sc. Dubravka Šimić, red.prof. (članica)

_______________________________________________________

Javna obrana diplomskog rada studentice Petre Grbešić pod naslovom: “ Koncentracija vitamina D u zdrave novorođenčadi u prva tri postnatalna dana” održat će se u četvrtak, 14. rujna 2023. godine u 10.30 sati na Medicinskom fakultetu u dvorani 4.

Povjerenstvo:
1. dr. sc. Dubravka Šimić, red.prof. (predsjednica Povjerenstva)
2. dr. sc. Ivanka Mikulić, izv.prof. (članica i mentor)
3. dr. sc. Monika Tomić, red. prof. (članica)

_______________________________________________________

Read More