O studiju

O studiju

Sveučilišni studij farmacije osposobljava studente za obavljanje poslova u znanosti i visokom obrazovanju u području biomedicine i zdravstva, kao i za razvoj i primjenu znanstvenih i stručnih dostignuća.

Kao što je poznato, uloga suvremenog farmaceuta u pružanju zdravstvene njege značajno je drukčija od klasične slike ljekarnika koji priprema i izdaje lijekove na osnovu propisanih recepata. Magistri farmacije su školovani stručnjaci za lijekove, oni savjetuju liječnike i pacijente o prikladnosti medikamenata i terapije za tretiranje  određenih zdravstvenih stanja. U kliničkim timovima imaju zadaću voditi brigu o primjeni lijekova, interakciji te nuspojavama. U proizvodnji i pripremi lijekova oni daju ekspertizu o sastavu lijeka –kemijskim, biološkim i fizičkim karakteristikama, te o načinu proizvodnje, čuvanju i upotrebi lijekova. U lancu medicinske njege oni su ključni stručnjaci koji ljudima pomažu postići najbolje rezultate s raspoloživim lijekovima. Između svih medicinskih profesionalaca, farmaceut je najbolji poznavalac lijekova i najlakše je dostupan pacijentima.  Magistri farmacije mogu obavljati ovu zdravstvenu djelatnost u poljima farmacije (javne, privatne i bolničke ljekarne, farmaceutska industrija, marketing i registracija lijekova, agencije za lijekove) i kliničke biokemije (medicinsko-biokemijski laboratoriji  poliklinika, općih i specijalnih bolnica, klinika, kliničkih bolničkih centara kao i privatnih zdravstvenih ustanova).

Tijekom obrazovanja student će steći sposobnosti i vještine vezane za:        

 • operativno korištenje analitičkih metoda i tehnika
 • rukovanje aparatima i opremom
 • laboratorijski rad
 • kvalitativne i kvantitativne analize u farmaciji
 • sigurno rukovanje kemijskim i farmaceutskim materijalom
 • predviđanje rizika za farmaceutske procedure i praksu
 • izradu magistarskih i galenskih preparata
 • praćenje i unaprjeđenje procesa proizvodnje
 • procjenu i tumačenje podataka laboratorijskih ispitivanja
 • prepoznavanje osnovnih simptoma i znakova bolesti
 • prepoznavanje interakcija, neželjenih i toksičnih efekata lijekova
 • usmene i pismene komunikacije sa pacijentima, ljekarima, drugim zdravstvenim radnicima i javnošću
 • izrada i izdavanje lijekova
 • savjetovanje i informiranje o djelovanju i ispravnoj primjeni lijeka
 • praćenje tijeka i ishoda farmakoterapije
 • kliničke, tehničke, znanstvene i komunikacijske kompetencije iz područja laboratorijske dijagnostike
 • sposobnost rada u dijagnostičkim laboratorijima u sustavu zdravstva, istraživačkim laboratorijima svih područja biomedicine, industrijskim laboratorijima, javno-zdravstvenim institucijama i akademskim ustanovama
 • razumijevanje humane fiziologije i patofiziologije bolesti
 • optimiranje i izvođenje laboratorijskih analiza, potrebnih u raznim područjima zdravstvene skrbi
 • poznavanje izvora pogrešaka i varijabilnosti rezultata laboratorijskih pretraga
 • poznavanje načela i provođenje dobre laboratorijske prakse
 • razumijevanje kemijsko-fizikalnih osnova analitičkih tehnologija i njihovo operativno korištenje
 • razumijevanje kliničke značajnosti promjena rezultata laboratorijskih pretraga