Osnovni podaci

Farmaceutski fakultet počeo je sa radom 2011.godine.

Diplomski studij farmacije provodi se kao jedinstveni studij i traje 5 godina, odnosno 10 semestara, a pohađa ih se kao redoviti studij. Ukupan broj bodova koji se stječu na diplomskom studiju iznosi najmanje 300 ECTS bodova. Završetkom navedenih studija studenti stječu naziv magistra farmacije.

ADMINISTRACIJA I TAJNIŠTVO FAKULTETA:

Dekan: dr. sc. Ivica Brizić, red.prof
Prodekanica za nastavu: prof. dr. sc. Monika Tomić
Prodekanica za znanost: prof. dr. sc. Dubravka Šimić

Tajnik fakulteta: Mirjana Marić, dipl. Iur.
tel:/fax: 036 312 791
Voditeljica financijske službe: Anela Šušak, dipl. oec.
tel:/fax: 036 312 791
Voditelj studenstke službe: Franjo Jurilj
tel:/fax: 036 312 791
Voditeljica ureda za međunarodnu suradnju: Josipa Grubišić, mag. oec.
tel:/fax: 036 312 791

ADRESA:

Sveučilište u Mostaru
Farmaceutski fakultet
Matice Hrvatske bb
88000 Mostar

TELEFON: (+387) 36 312 791  FAX: (+387) 36 312 791
WEB: farf.sum.ba   E-MAIL: farf@sum.ba
Žiro-račun Farmaceutskog fakulteta
UniCredit bank d.d. Mostar
3381302271311267

Gdje se nalazimo: