Nastavni program

I. GODINA

Kolegij I.semestar

P+V+S

II.semestar

P+V+S

ECTS  
Uvod u studij 15+0+0 2 Prof.dr.sc. Sanda Vladimir- Knežević
Matematika 30+0+15 4 Prof.dr.sc. Ljiljanka Kvesić
Biologija stanice i genetika 30+25+20 6 Doc.dr.sc. Maja Arapović
Opća kemija sa stehiometrijom I 30+30+30 7 Prof.dr.sc. Ivana Martinović
Anatomija čovjeka 30+30+0 4 Prof.dr.sc. Katarina Vukojević
Tjelesna i zdravstvena kultura 0+15+0 0 Doc.dr.sc. Ivan Kvesić
Fizika 30+30+15 5 Prof.dr.sc. Mile Dželalija
Izborni kolegij – Prva pomoć i sigurnost u laboratroiju 15+0+15 2 Prof .dr.sc. Dubravka Šimić
         
       
Opća kemija sa stehiometrijom II 30+0+15 5 Prof.dr.sc. Ivana Martinović
Fiziologija 30+0+30 6 Prof.dr.sc. Danijel Pravdić
Organska kemija I 30+15+15 6 Prof.dr.sc. Ilijana Odak
Analitička kemija I 30+30+15 6 Prof.dr.sc. Anita Martinović - Bevanda
Farmaceutska botanika 30+15+0 4 Doc.dr.sc. Danijela Petrović
Tjelesna i zdravstvena kultura 0+15+0 0 Doc.dr.sc. Ivan Kvesić
Izborni kolegiji – Povijest farmacije 15+0+15 2 Doc.dr.sc. Tihomir Zovko
Stručna praksa  I   0+15+0 1
Engleski jezik I   0+0+30 0 Doc.dr.sc. Ivona Šetka Čilić

 

II. GODINA

Kolegij III. semestar

P+V+S

IV. semestar

P+V+S

ECTS  
Analitička kemija II 30+30+15 6 Prof.dr.sc. Anita Martinović - Bevanda
Organska kemija II 30+30+15 5,5 Prof.dr.sc. Ilijana Odak
Fizikalna kemija I 30+15+15 6 Doc.dr.sc. Perica Bošković
Mikrobiologija s parazitologijom I 25+5+15 3,5 Doc.dr.sc. Višnja Vasilj
Biokemija I 30+35+10 6 Prof.dr.sc. Ivanka Mikulić
Izborni kolegiji – Zdravstvena ekologija 15+0+0 1,5 Prof.dr.sc. Milenko Bevanda
Bioetika 15+0+15 1,5 Prof.dr.sc. Ante Kvesić
Tjelesna i zdravstvena kultura 0+15+0 0 Doc.dr.sc. Ivan Kvesić
         
Fizikalna kemija  II 30+15+15 5 Doc.dr.sc. Perica Bošković
Mikrobiologija s parazitologijom-II 20+10+15 5 Doc.dr.sc. Višnja Vasilj
Biokemija II 35+0 +15 5 Prof.dr.sc. Stanislava Talić
Patofiziologija s osnovama patologije 45+30+15 8 Prof.dr.sc. Monika Tomić
Biokemija prehrane 25+15+5 4 Prof.dr.sc. Stanislava Talić
Izborni kolegiji – Komunikacijske vještine 15+0+15 2 Prof.dr.sc. Zoran Tomić
Stručna praksa II 0+15+0 1
Tjelesna i zdravstvena kultura 0+15+0 0 Doc.dr.sc. Ivan Kvesić
Engleski jezik II   0+0+30 0 Doc.dr.sc. Ivona Šetka Čilić

III. GODINA

Kolegij V semestar

P+V+S

VI semestar

P+V+S

ECTS  
Farmakognozija I 30+30+15 6 Prof.dr.sc. Sanda Vladimir- Knežević
Klinička biokemija 45+15+30 8 Prof.dr.sc. Ivanka Mikulić
Osnove hematologije s koagulacijom 30+15+0 4 Prof.dr.sc. Monika Tomić
Farmaceutska kemija I 45+30+15 8 Prof.dr.sc. Davorka Završnik
Farmaceutika I 30+0+0 3 Prof.dr.sc. Jelena Filipović - Grčić
Izborni kolegiji – Odabrana poglavlja dermatofarmacije 15+0+0 1 Prof.dr.sc. Jelena Filipović Grčić
         
Farmaceutska kemija II 45+0+0 5 Prof.dr.sc.Davorka Završnik
Farmaceutika II 30+30+15 6 Prof.dr.sc. Jelena Filipović - Grčić
Molekularna biologija s genetičkim inženjerstvom 30+15+30 6 Prof.dr.sc. Jurica Arapović
Farmakognozija II 30+15+10 4,5 Prof.dr.sc. Sanda Vladimir Knežević
Izborni kolegij - Hitna laboratorijska dijagnostika 15+0+15 2 Prof.dr.sc. Monika Tomić
Molekularne metode u farmaciji i biokemiji 15+10+15 3 Prof.dr.sc. Karmela Barišić
Organizacija i upravljanje medicinsko biokemijskim laboratorijem 15+0+0 1,5 Prof.dr.sc. Jerko Pavličević
Stručna praksa-III 0+45+0 2
         

IV. GODINA

Kolegij VII semestar

P+V+S

VIII semestar

P+V+S

ECTS  
Oblikovanje lijekova I 30+15+0 5 Prof.dr.sc. Jelena Filipović Grčić
Farmakologija I 30+15+15 5 Prof.dr.sc. Ivica Brizić
Imunologija 30+15+0 4 Prof.dr.sc. Ivan Ćavar
Analitika lijekova-I 30+30+15 6 Prof.dr.sc. Miroslav Šober
Biokemija lijekova 45+30+15 8 Doc.dr.sc. Martin Kondža
Izborni kolegiji – Ekonomika u farmaciji 15+15+0 2 Prof.dr.sc. Marko Ivanković
         
Terapijski sustavi 15+0+15 2 Prof.dr.sc. Jasmina Lovrić
Farmakologija II 40+10+15 7 Prof.dr.sc. Ivica Brizić
Analitika lijekova II 30+30+0 6 Prof. dr.sc. Miroslav  Šober
Oblikovanje lijekova II 30+15+0 5 Prof.dr.sc. Mario Jug
Magistralna receptura 0+30+10 4 Prof.dr.sc. Mario Jug
Analitička toksikologija 30+20+10 5 Doc.dr.sc. Mila Lovrić
Izborni kolegij - Primjena lijekova u gerijatriji i u osoba s glaukomom 15+0+15 2 Prof.dr.sc. Mia Zorić Geber
Stručna praksa-IV 0+15+0 1
Javno zdravstvo i društvena farmacija   15+0+15 2 Prof.dr.sc. Ivan Vasilj

V. GODINA

Kolegij IX semestar

P+V+S

X semestar

P+V+S

ECTS  
Magistralna receptura 0+30+10 4 Prof.dr.sc. Mario Jug
Kozmetologija 30+15+5 5 Prof.dr.sc. Dubravka Šimić
Legislativa lijekova i medicinskih proizvoda 15+0+15 2 Prof.dr.sc. Ivan Pepić
Ljekarnička skrb 30+30+15 5  Prof.dr.sc. Ivan Pepić
Klinička farmacija i farmakoterapija 30+0+45 7 Prof.dr.sc. Vesna Bačić Vrca
Konzultacijske vještine 6+0+14 2 Prof.dr.sc. Miranda Sertić
Zdravstveno zakonodavstvo 15+0+15 2 Prof.dr.sc. Marinko Jurilj
Metodika znanstvenog rada i biomedicinska

informatika

30+15+0 3 Prof.dr.sc. Ivica Brizić
Stručna praksa 960 20 Prof.dr.sc. Miroslav Šober
Diplomski rad 100 10

 

Nastavni plan i program studija Farmacije