Oglasna ploča

Tečaj trajne izobrazbe/edukacije “Što i kako preporučiti bolesniku s aknama”

S V E U Č I L I Š T E  U  M O S T A R U
F A R M C E U T S K I   F A K U L T E T

Organizira tečaj trajne izobrazbe/edukacije
ŠTO I KAKO PREPORUČITI BOLESNIKU S AKNAMA

Teme i predavači:
1. Prof.dr.sc. Monika Tomić: Zašto akne?
2. Dr. med. Marina Čović: Akne - bolest ili kozmetički problem
3. Prof.dr.sc. Dubravka Šimić: Liječenje akne – što i kada preporučiti
4. Ana Mehmedbegović -Vichy: Normaderm Phitosolution – novost u liječenju akne
5. Marija Mikulić Čuljak: Korektivni „make-up“ kože sklone aknama (prikaz nanošenja korektivne kozmetike u bolesnika s aknom)

Tečaj će se održati u četvrtak, 21.11.2019., u Ljetnikovcu Radobolja (Ilići) s početkom u 18,30h.
TEČAJ ĆE BODOVATI STRUKOVNA KOMORA