Uncategorized

,

Raspored održavanja ispita za tjedan od 17.2. do 21.2.2020.

Ponedjeljak 17.2.2020.

Uvod u studij - 09.00 sati, učionica 217

Farmakognozija I. - 09.00 sati, učionica 217

Opća kemija sa stehiometrijom II. - 09.00 sati, učionica 217

Zdravstvena ekologija - 09.00 sati, MF

Ekonomika u farmaciji - 10.00 sati, APTF

Utorak 18.2.2020.

Farmaceutika II. - 09.00 sati, učionica 217

Oblikovanje lijekova I. - 09.00 sati, učionica 217

Fiziologija - 13.00 sati FZS

Srijeda 19.2.2020.

Opća kemija sa stehiometrijom I - 13.00 sati, Rodoč

Organska kemija I - 10.00 sati, Rodoč

Organska kemija II - 12.00 sati, Rodoč

Odabrana poglavlja dermatofarmacije - 09.00 sati, učionica 306

Legislativa lijekova i medicinskih proizvoda - 09.00 sati, učionica 306

Petak 21.2.2020.

Prva pomoć i sigurnost u laboratoriju

Fizikalna kemija I. - 09.00 sati, učionica 217

Biokemija II - 09.00 sati, APTF

Farmaceutska kemija I. . - 09.00 sati, učionica 217

Analitika lijekova I.. - 09.00 sati, učionica 217

 

Read More
,

Raspored održavanja ispita za tjedan od 10.2.2020. do 14.2.2020.

Ponedjeljak 10.2.2020.

Fizika - 09.00 sati, učionica 209

Farmakoterapija - 12.00 sat, MF

Utorak 11.2.2020.

Farmaceutika I - 09.00 sati, učionica 208

Oblikovanje lijekova II - 09.00 sati, učionica 208

Klinička farmacija - 09.00 sati, učionica 208

Srijeda 12.2.2020.

Anatomija čovjeka - 08.00 sati MF

Mikrobiologija s parazitologijom I. - 09.00 sati, učionica 208

Magistralna receptura - 09.00 sati, učionica 208

Četvrtak 13.2.2020.

Biokemija I - 09.00 sti, MF

Klinička biokemija - 09.00 sati, MF

Petak 14.2.2020.

Matematika - 11 sati, učionica 315

Fizikalna kemija II  - 09.00 sati, učionica 208

Mikrobiologija s parazitologijom II - 09.00 sati, učionica 208

Farmaceutska kemija II - 09.00 sati, učionica 208

Analitika lijekova II - 09.00 sati, učionica 208

Read More
,

ODRŽAN 2. ZNANSTVENI SIMPOZIJ BH COCHRANEA – COCHRANE ZA SVE

U petak 17. siječnja 2020. godine u velikom amfiteatru Medicinskog fakulteta održan je 2. BH znanstveni simpozij u organizaciji bosanskohercegovačkog ogranka Cochranea, u organizaciji Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Mostaru, a uz potporu Farmaceutskog fakulteta Sveučilišta u Mostaru kao partnerske organizacije.
Tema ovogodišnjeg simpozija bila je "Cochrane za sve", a na jednom je mjestu okupila stručnjake iz hrvatskog ogranka Cochranea, doc. dr. sc. Irenu Zakarija Grković, dr. sc. Tanju Poklepović Peričić i doc. dr. sc. Goran Poropat. “Često se nepotrebno koriste lijekovi i provode se intervencije za koje nema znanstvenih dokaza, a koje ne samo da opterećuju državni proračun, nego mogu biti potencijalno opasne za pacijente. Potrebno je da sve što se u zdravstvu koristi bude dokazano i korisno i pritom neštetno za naše pacijente”, utvrdila je Zakarija Grković. Dr.sc. Tina Poklepović Peričić kazala je kako Cochrane velike napore ulaže u educiranje pacijenata na način da potiče komunikaciju između liječnika i pacijenta, kako bi pacijenti postali aktivni i odgovorni sudionici u odlučivanju o zdravlju.
“Obzirom da je 21. stoljeće prepoznato kao stoljeće pacijenta u tom se smislu ulaganje u zdravlje promatra kroz perspektivu ulaganja u znanje. Jedno educirano građanstvo prepoznaje se kao pokretačka snaga svih demokratskih društava i u tom smislu educiramo pacijente, ali i širu javnost kroz razne izvore”, kazala je Poklepović Peričić.

Po njezinim riječima, vrlo je važno da pacijenti znaju što i kada pitati kako bi ih se na taj način potaklo na komunikaciju s liječnikom.

Cochrane Bosna i Hercegovina službeno je osnovan 12. svibnja 2018. godine pri Medicinskom fakultetu Sveučilištu u Mostaru kao podružnica Cochrane Hrvatska. Riječ je o globalnoj neovisnoj mreži profesionalnih zdravstvenih djelatnika, znanstvenika, pacijenata, skrbnika i ljudi zainteresiranih za zdravlje, okupljenih oko jednog zajedničkog cilja – izrada i diseminacija Cochrane sustavnih pregleda. Uz mnoštvo partnera ističe se i Farmaceutski fakultet koji s ovom organizacijom blisko surađuje.

Read More
,

Raspored održavanja nastave za tjedan od 20.1. do 25.1. 2020.

I. godina - Biologija stanice i genetika

ponedjeljak 20.1.2020. - 08.00 sati do 13.00 sati - učionica 208
utorak 21.1.2020. - 10.00 sati do 11.30 sati - učionica 307
srijeda 22.1.2020. - 11.00 sati do 15.00 sati - učionica 307
petak 24.1.2020. - 08.00 sati do 14.00 sati - učionica 307

III. i IV. godina - Klinička biokemija

Predavanja iz kolegija Klinička biokemija održavati će se u predavaonici Klinike za unutarnje bolesti (Interno) prema dogovorenom rasporedu.

V. godina - Farmakologija

ponedjeljak 20.1.2020. - 11.00 sati - Anatomski praktikum, MF
utorak 21.1.2020. - 12.30 sati - Histološki praktikum, MF
srijeda 22.1.2020. - 09.30 sati  - Histološki praktikum, MF
četvrtak 23.1.2020. - 11.00 sati  - Anatomski praktikum, MF
petak 24.1.2020. - 11.00 sati - Anatomski praktikum, MF
subota 25.1.2020. - 08. 30 sati , Interno

Read More

Raspored održavanja nastave od 13.1.2020 do 17.1.2020 godine

I. godina

Biologija stanice i genetika

Ponedjeljak 13.1.2020. -  10.00 sati do 11.30 sati , učionica 315
Utorak 14.1.2020. - 08.00 do 13.30 sati -
Srijeda 15.1.2020 - 08.00 do 13.30 sati, učionica 307
Četvrtak 16.1.2020 08.00 do 11.30 sati, učionica 306
Petak 17.1.2020 - 13.30 do 15.00 sati, učionica 307

Prema već unaprijed dogovorenom rasporedu vježbe se održavaju na Medicinskom fakultetu

Fizika

Ponedjeljak 13.1.2020. -  16.00 sati - učionica 216
Utorak 14.1.2020. - 14.00 sati - 302

II. godina - Organska kemija

Ponedjeljak 13.1.2020. -  09.00 sati do 15.00 sati, učionica 118
Utorak 14.1.2020. - 09.00 sati do 16.00 sati, učionica 307

Vježbe će se održavati 15., 16., 17., i 20.1. 2020 u laboratoriju u kampusu Rodoč. Raspored gruba biti će objavljen naknadno.

III. godina i IV. godina 

Predavanja iz kolegija Klinička biokemija održavati će se svaki dan od 08.30 sati u predavaonici Klinike za unutarnje bolesti (Interno)

V. godina - Farmakoterapija

Ponedjeljak 13.1.2020. -  12.30 sati sati, Interno

Raspored za ostale dane biti će objavljen u ponedjeljak 13.1.2020.

Ispit iz kolegija Legislativa lijekova i medicinskih proizvoda održat će se u ponedjeljak 13.1.2020. u 08.30 sati u učionici 0-1.

 

 

Read More

Raspored održavanja nastave za tjedan od 26.11. do 29.11.2019.

I. godina

Ispit iz kolegija Opća kemija sa stehiometrijom održati će se u petak 29.10.2019. godine. Mjesto i vrijeme biti će objavljeno naknadno.

II. godina

Vježbe iz kolegija Analitička kemija II održati će se prema rasporedu koji možete preuzeti ovdje.

III. godina

Ispit iz kolegija Osnove hematologije s koagulacijom održati će se u petak 29.10.2019. godine . Mjesto i vrijeme biti će objavljeno naknadno.

IV. godina

Ispit iz kolegija Osnove hematologije s koagulacijom održati će se u petak 29.10.2019. godine.  Mjesto i vrijeme biti će objavljeno naknadno.

V. godina

Ispit iz kolegija Klinička farmacija održati će se u utorak 26.11.2019. godine u 08.30 sati u učionici 217.

Predavanja iz kolegija Javno zdravstvo i društvena farmacija počinju u utorak 26.11.2019. godine u 10.00 sati na FZS-u. Raspored za ostale dane biti će dogovoren sa profesorom.

Read More

Raspored predavanja za tjedan od 19. do 23.11.2019. godine

I. godina - Opća kemija sa stehiometrijom I.  - vježbe

Vježbe iz kolegija Opća kemija sa stehiometrijom I. održavati će se u kemijskom laboratoriju na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Mostaru prema rasporedu koji možete preuzeti ovdje.

II. godina - Analitička kemija I. - vježbe

Utorak 19.11.2019. - 13.30 sati, FPMOZ kampus Rodoč
Srijeda 20.11.2019. - 13.30 sati, FPMOZ kampus Rodoč
Četvrtak 21.11.2019. - 09.15 sati, FPMOZ kampus Rodoč
Petak 22.11.2019.- 09.15 sati, učionica 307 (FPMOZ kampus Mostar)

III i IV. godina - Osnove hematologije s koagulacijom

Utorak 19.11.2019. - 09.00 sati, dvorana 104, FSRE
Srijeda 20.11.2019. - 09.00 sati, Klinika za unutarnje bolesti (Interno)
Četvrtak 21.11.2019. - 09.00 sati, Klinika za unutarnje bolesti (Interno)
Petak 22.11.2019. -  09.00 sati, dvorana 104, FSRE

Read More
,

Raspored održavanja nastave za tjedan od 11.11. do 15.11.2019. god.

I. godina - Opća kemija sa stehiometrijom I.

Ponedjeljak 11.11.2019. - 13.15 sati, učionica 307
Utorak 12.11.2019. - 12.30 sati, učionica 302
Srijeda 13.11.2019. - 12.30 sati, učionica 302
Četvrtak 14.11.2019. - 12.30 sati,
Petak 15.11.2019. - 12.30 sati, učionica 208

IV. godina - Biokemija lijekova

Ponedjeljak 11.11.2019. - 09.00 sati, predavaonica Klinike za unutarnje bolesti (interno)
Utorak 12.11.2019. - 09.00 sati, učionica 104, FSRE
Srijeda 13.11.2019. - 09.00 sati, učionica 306
Četvrtak 14.11.2019. - 09.00 sati, učionica 307
Petak 15.11.2019.- 09.00 sati, učionica 306

V. godina - Klinička farmacija

Ponedjeljak 11.11.2019. - 09.00 sati, učionica 104, FSRE
Utorak 12.11.2019. - 09.00 sati, učionica 307
Srijeda 13.11.2019. - 09.00 sati, učionica 307
Četvrtak 14.11.2019. - 09.00 sati, amfiteatar 13, Filozofski fakultet
Petak 15.11.2019.- 09.00 sati, učionica 307

Read More

Raspored održavanja nastave za tjedan od 4.11. do 8.11.2019.

I. godina

Ispit iz kolegija Prva pomoć održati će se u petak 8.11.2019. u 11.00 sati u učionici 0-1.

II. godina

Vježbe iz kolegija Fizikalna kemija I. održavati će se u laboratoriju na Medicinskom fakultetu prema rasporedu koji možete preuzeti ovdje.

Predavanja iz kolegija Bioetika počinju u ponedjeljak 4.11. 2019. u 13.00 sati u predavaonici Klinike za unutarnje bolesti. Ostale da ne predavanja će se održavati od 16.30 sati.

III. godina - Farmaceutika I.

Ponedjeljak 4.11.2019. - 09.30 sati, dvorana 104, FSRE
Utorak 5.11.2019. - 09.00 sati, učionica 307
Srijeda 6.11.2019. - 09.00 sati, učionica 307
Četvrtak 7.11.2019. - 09.00 sati, dvorana 104, FSRE
Petak 8.11.2019. - 09.00 sati, učionica 307

IV. godina - biokemija 

Ponedjeljak 4.11.2019. - 09.00 sati, učionica 302
Utorak 5.11.2019. - vježbe, mikrobiološki laboratorij MF
Srijeda 6.11.2019. - vježbe, mikrobiološki laboratorij MF
Četvrtak 7.11.2019. - 09.00 sati, učionica 307
Petak 8.11.2019.- 09.00 sati, učionica 306

V. godina

Ispit iz kolegija Zdravstveno zakonodavstvo održati će se u četvrtak 7.11.2019. u 16.00 sati u učionici 0-1.

Read More
,

Obavijest o upisu u grupe iz kolegija Tjelesna i zdravstvena kultura

Obavještavaju se e studente 1. i 2. godine studija kako su upisi u grupe iz kolegija Tjelesna i zdravstvena kultura u utorak 29.listopada 2019. godine u amfiteatru "Sokrat" na Filozofskom fakultetu.
Prva godina imati će i uvodno predavanje sa početkom u 18:30 sati dok će druga godina studija imati samo upise u grupe u 18:00 sati. Dolazak ulazi u evidenciju nastave a dolazak je obavezan.

Obavijest

Read More