Uncategorized

Raspored održavanja nastave za tjedan od 26.11. do 29.11.2019.

I. godina

Ispit iz kolegija Opća kemija sa stehiometrijom održati će se u petak 29.10.2019. godine. Mjesto i vrijeme biti će objavljeno naknadno.

II. godina

Vježbe iz kolegija Analitička kemija II održati će se prema rasporedu koji možete preuzeti ovdje.

III. godina

Ispit iz kolegija Osnove hematologije s koagulacijom održati će se u petak 29.10.2019. godine . Mjesto i vrijeme biti će objavljeno naknadno.

IV. godina

Ispit iz kolegija Osnove hematologije s koagulacijom održati će se u petak 29.10.2019. godine.  Mjesto i vrijeme biti će objavljeno naknadno.

V. godina

Ispit iz kolegija Klinička farmacija održati će se u utorak 26.11.2019. godine u 08.30 sati u učionici 217.

Predavanja iz kolegija Javno zdravstvo i društvena farmacija počinju u utorak 26.11.2019. godine u 10.00 sati na FZS-u. Raspored za ostale dane biti će dogovoren sa profesorom.

Read More

Raspored predavanja za tjedan od 19. do 23.11.2019. godine

I. godina - Opća kemija sa stehiometrijom I.  - vježbe

Vježbe iz kolegija Opća kemija sa stehiometrijom I. održavati će se u kemijskom laboratoriju na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Mostaru prema rasporedu koji možete preuzeti ovdje.

II. godina - Analitička kemija I. - vježbe

Utorak 19.11.2019. - 13.30 sati, FPMOZ kampus Rodoč
Srijeda 20.11.2019. - 13.30 sati, FPMOZ kampus Rodoč
Četvrtak 21.11.2019. - 09.15 sati, FPMOZ kampus Rodoč
Petak 22.11.2019.- 09.15 sati, učionica 307 (FPMOZ kampus Mostar)

III i IV. godina - Osnove hematologije s koagulacijom

Utorak 19.11.2019. - 09.00 sati, dvorana 104, FSRE
Srijeda 20.11.2019. - 09.00 sati, Klinika za unutarnje bolesti (Interno)
Četvrtak 21.11.2019. - 09.00 sati, Klinika za unutarnje bolesti (Interno)
Petak 22.11.2019. -  09.00 sati, dvorana 104, FSRE

Read More
,

Raspored održavanja nastave za tjedan od 11.11. do 15.11.2019. god.

I. godina - Opća kemija sa stehiometrijom I.

Ponedjeljak 11.11.2019. - 13.15 sati, učionica 307
Utorak 12.11.2019. - 12.30 sati, učionica 302
Srijeda 13.11.2019. - 12.30 sati, učionica 302
Četvrtak 14.11.2019. - 12.30 sati,
Petak 15.11.2019. - 12.30 sati, učionica 208

IV. godina - Biokemija lijekova

Ponedjeljak 11.11.2019. - 09.00 sati, predavaonica Klinike za unutarnje bolesti (interno)
Utorak 12.11.2019. - 09.00 sati, učionica 104, FSRE
Srijeda 13.11.2019. - 09.00 sati, učionica 306
Četvrtak 14.11.2019. - 09.00 sati, učionica 307
Petak 15.11.2019.- 09.00 sati, učionica 306

V. godina - Klinička farmacija

Ponedjeljak 11.11.2019. - 09.00 sati, učionica 104, FSRE
Utorak 12.11.2019. - 09.00 sati, učionica 307
Srijeda 13.11.2019. - 09.00 sati, učionica 307
Četvrtak 14.11.2019. - 09.00 sati, amfiteatar 13, Filozofski fakultet
Petak 15.11.2019.- 09.00 sati, učionica 307

Read More

Raspored održavanja nastave za tjedan od 4.11. do 8.11.2019.

I. godina

Ispit iz kolegija Prva pomoć održati će se u petak 8.11.2019. u 11.00 sati u učionici 0-1.

II. godina

Vježbe iz kolegija Fizikalna kemija I. održavati će se u laboratoriju na Medicinskom fakultetu prema rasporedu koji možete preuzeti ovdje.

Predavanja iz kolegija Bioetika počinju u ponedjeljak 4.11. 2019. u 13.00 sati u predavaonici Klinike za unutarnje bolesti. Ostale da ne predavanja će se održavati od 16.30 sati.

III. godina - Farmaceutika I.

Ponedjeljak 4.11.2019. - 09.30 sati, dvorana 104, FSRE
Utorak 5.11.2019. - 09.00 sati, učionica 307
Srijeda 6.11.2019. - 09.00 sati, učionica 307
Četvrtak 7.11.2019. - 09.00 sati, dvorana 104, FSRE
Petak 8.11.2019. - 09.00 sati, učionica 307

IV. godina - biokemija 

Ponedjeljak 4.11.2019. - 09.00 sati, učionica 302
Utorak 5.11.2019. - vježbe, mikrobiološki laboratorij MF
Srijeda 6.11.2019. - vježbe, mikrobiološki laboratorij MF
Četvrtak 7.11.2019. - 09.00 sati, učionica 307
Petak 8.11.2019.- 09.00 sati, učionica 306

V. godina

Ispit iz kolegija Zdravstveno zakonodavstvo održati će se u četvrtak 7.11.2019. u 16.00 sati u učionici 0-1.

Read More
,

Obavijest o upisu u grupe iz kolegija Tjelesna i zdravstvena kultura

Obavještavaju se e studente 1. i 2. godine studija kako su upisi u grupe iz kolegija Tjelesna i zdravstvena kultura u utorak 29.listopada 2019. godine u amfiteatru "Sokrat" na Filozofskom fakultetu.
Prva godina imati će i uvodno predavanje sa početkom u 18:30 sati dok će druga godina studija imati samo upise u grupe u 18:00 sati. Dolazak ulazi u evidenciju nastave a dolazak je obavezan.

Obavijest

Read More
,

ODRŽAN 4. KONGRES FARMACEUTA U BOSNI I HERCEGOVINI

U Sarajevu je u razdoblju od 10. 10. 2019. do 13. 10. 2019. održan 4. kongres farmaceuta u Bosni i Hercegovini, s međunarodnim učešćem, a u organizaciji Komore magistara farmacije FBiH, Farmaceutskog društva RS, te Farmaceutskog fakulteta Sveučilišta u Mostaru, Univerziteta u Sarajevu i Tuzli, i Medicinskog fakulteta u Banjoj Luci.
Kongres je bio prilika za stjecanje novih znanja i trajnih edukacija, razmjenu gospodarskih i stručnih iskustava, a bio je popraćen s više od 1000 sudionika, te je okupio ogroman broj predavača iz područja biomedicine i zdravstva.
Predsjednica Znanstvenog odbora kongresa, dekanica Farmaceutskog fakulteta u Mostaru, dr. sc. Monika Tomić, red. prof. imala je čast otvoriti kongres na svečanoj ceremoniji otvaranja.
Profesorica Tomić istaknula je ulogu modernog farmaceuta u svjetlu teme kongresa Novi trendovi u farmaciji ističući kako je posao magistra farmacije danas znatno drugačiji u odnosu na ustaljenu sliku farmaceuta iz prošlog stoljeća.
Na kongresu su kao aktivni predavači sudjelovali asistenti i profesori Farmaceutskog fakulteta u Mostaru sa svojim usmenim predavanjima i poster prezentacijama, koji su privukli izuzetan interes.
Osim toga, u okviru održavanja kongresa održan je i okrugli stol na temu budućnosti farmacije u BiH, čiji će zaključci biti poslani relevantnim regulatornim institucijama iz područja biomedicine i zdravstva.
Read More
,

Predavanje pod nazivom “Elektronički identitet”

SUMIT Vas poziva na predavanje pod nazivom "Elektronički identitet" koje će se održati 26. rujna 2019. u 11 sati u amfiteatru Sokrat na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Mostaru.

Prezentacije će održati voditelj IT Centra SUM, dr.sc. Tomislav Volarić, doc. na temu "Autentikacijska i autorizacijska infrastruktura Sveučilišta u Mostaru" i mr.sc. Miroslav Milinović, pomoćnik ravnatelja za informacijsku i posredničku infrastrukturu računalnog centra Sveučilišta u Zagrebu na teme "Autentikacijska i autorizacijska infrastruktura sustava znanosti i visokog obrazovanja u Republici Hrvatskoj" i "Mobilnost u akademskoj zajednici - usluga eduroam".

Pozivaju se svi zainteresirani da prisustvuju ovom predavanju.

LINK na plakat.

Read More
,

Raspored održavanja obrana diplomskih radova za četvrtak 26.9.2019.

Javna obrana diplomskog rada studentice Ksenije Remić pod naslovom: “ Usporedba imunoanaliza za tumorski biljeg CA 19-9 na analizatorima Architect i2000, Vitros ECI i Immulite 2000” održat će se u četvrtak , 26. rujna 2019. godine u 10.30 sati na Medicinskom fakultetu u dvorani 4.

Povjerenstvo:
1. dr. sc. Monika Tomić, red. prof. (predsjednica povjerenstva)
2. dr. sc. Ivica Brizić, izv. prof. (član)
3. dr. sc. Ivanka Mikulić, doc. (članica i mentorica)

_______________________________________________________

Javna obrana diplomskog rada studentice Mie Tizler pod naslovom: ”Usporedba adekvatnosti hemodijalize kod pacijenata s AV fistulom i pacijenata s dijaliznim kateterom” održat će se u četvrtak , 26. rujna 2019. godine u 11.00 sati na Medicinskom fakultetu u dvorani 4.

Povjerenstvo:
1. dr. sc. Ivica Brizić, izv. prof. (predsjednik povjerenstva)
2. dr. sc. Dubravka Šimić, izv. prof. (članica)
3. dr. sc. Monika Tomić, red. prof. (članica i mentorica)

_______________________________________________________

Javna obrana diplomskog rada studentice Iva Mikulić pod naslovom: ” Povezanost prsne boli i hs troponina ” održat će se u četvrtak , 26. rujna 2019. godine u 11.30 sati na Medicinskom fakultetu u dvorani 4.

Povjerenstvo:
1. dr. sc. Dubravka Šimić, izv. prof. (predsjednica povjerenstva)
2. dr. sc. Monika Tomić, red. prof. (članica)
3. dr. sc. Ivica Brizić, izv. prof. (član i mentor)

_______________________________________________________

Javna obrana diplomskog rada studentice Marije Sušac pod naslovom: ” Interakcije statina i drugih lijekova u terapiji akutnog infarkta miokarda” održat će se u četvrtak , 26. rujna 2019. godine u 12.00 sati na Medicinskom fakultetu u dvorani 4.

Povjerenstvo:
1. dr. sc. Monika Tomić, red. prof. (predsjednica povjerenstva)
2. dr. sc. Dubravka Šimić, izv. prof. (članica)
3. dr. sc. Ivica Brizić, izv. prof. (član i mentor)

_______________________________________________________

Read More
,

Raspored održavanja obrana diplomskih radova za srijedu 25.9.2019.

Javna obrana diplomskog rada studenta Zvonimira Tomasa pod naslovom: “ Probirno mjerenje glukoze u perifernoj krvi u javnoj ljekarni” održat će se u srijedu , 25. rujna 2019. godine u 10.30 sati na Medicinskom fakultetu u dvorani 4.

Povjerenstvo:
1. dr. sc. Ivica Brizić, izv. prof. (predsjednik povjerenstva)
2. dr. sc. Ivanka Mikulić, doc. (članica)
3. dr. sc. Ivan Pepić, izv. prof. (član i mentor)

_______________________________________________________

Javna obrana diplomskog rada studentice Martine Palac pod naslovom: ”Ispitivanje tehnike primjene lijeka u obliku kapi za oko” održat će se u srijedu, 25. rujna 2019. godine u 11.00 sati na Medicinskom fakultetu u dvorani 4.

Povjerenstvo:
1. dr. sc. Ivica Brizić, izv. prof. (predsjednik povjerenstva)
2. dr. sc. Ivanka Mikulić, doc. (članica)
3. dr. sc. Ivan Pepić, izv. prof. (član i mentor)

_______________________________________________________

Javna obrana diplomskog rada studentice Martine Vidović pod naslovom: ” Ispitivanje neodobrenih prilagodbi suhih oralnih farmaceutskih oblika lijekova nakon izdavanja u javnoj ljekarni” održat će se u srijedu , 25. rujna 2019. godine u 11.30 sati na Medicinskom fakultetu u dvorani 4.

Povjerenstvo:
1. dr. sc. Ivica Brizić, izv. prof. (predsjednik povjerenstva)
2. dr. sc. Ivanka Mikulić, doc. (članica)
3. dr. sc. Ivan Pepić, izv. prof. (član i mentor)

_______________________________________________________

Javna obrana diplomskog rada studenta Zdravka Čikeša pod naslovom: ” Uloga farmaceuta u praćenju pacijenata s astmom” održat će se u srijedu, 25. rujna 2019. godine u 12.00 sati na Medicinskom fakultetu u dvorani 4.

Povjerenstvo:
1. dr. sc. Ivica Brizić, izv. prof. (predsjednik povjerenstva)
2. dr. sc. Ivanka Mikulić, doc. (članica)
3. dr. sc. Ivan Pepić, izv. prof. (član i mentor)

_______________________________________________________

Read More
,

Raspored održavanja ispita za tjedan od 23.9. do 27.9.2019.

Ponedjeljak 23.9.2019.

Biologija stanice i genetika - 13.00 sati, Medicinski fakultet, amfiteatar

Opća kemija sa stehiometrijom I - 09.00 sati, učionica 315

Patofiziologija s osnovama patologije - 08.10 sati, dekanat

Farmakognozija II - 09.00 sati, učionica 315

Hitna laboratorijska dijagnostika - 09.00 sati, učionica 315

Utorak 24.9.2019.

Farmakologija I - 09.00 sati, učionica dvorana 4, Medicinski fakultet

Farmakologija II -  09.00 sati, učionica dvorana 4, Medicinski fakultet

Oblikovanje lijekova II -  09.00 sati, učionica 315

Srijeda 25.9.2019.

Analitička kemija I - 09.15 sati, Rodoč

Analitička kemija II - 09.15 sati, Rodoč

Instrumentalne metode analize u farmaciji - 09.15 sati, Rodoč

Farmaceutska skrb -  09.00 sati, učionica 315

Četvrtak 26.9.2019

Fiziologija - 11.00 sati, Medicinski fakultet

Farmaceutika II - 09.00 sati, učionica 208

Analitika lijekova II - 09.00 sati, učionica 208

Petak 27.9.2019.

Opća kemija sa stehiometrijom II- 09.00 sati, učionica 208

Fizikalna kemija II - 09.00 sati, učionica 208

Farmaceutska kemija I - 09.00 sati, učionica 208

Magistralna receptura - 09.00 sati, učionica 208

 

Read More