Razredbeni ispit

TERMIN RAZREDBENOG POSTUPKA

ZA AKADEMSKU 2023./2024. GODINU

II. (rujanski) rok

 

  • Integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij Farmacija
  • Preddiplomski sveučilišni studij Laboratorijska biomedicina
  • Preddiplomski sveučilišni studij Kozmetologija

 

Pravo pristupa na razredbeni ispit imaju sve osobe koje su uspješno završile četverogodišnju srednju školu.

Prijave za polaganje II. (rujanskog) roka razredbenog ispita primaju se od  28. kolovoza do 8. rujna 2023. godine .

Prijave za razredbeni postupak pristupnici predaju putem Informacijskog sustava sveučilišta koji se nalazi na adresi upisi.sum.ba (e-upis).

VIDEO UPUTE ZA E-UPIS 

U slučaju poteškoća prilikom upisa obratiti se koordinatoru na mail franjo.jurilj@farf.sum.ba

Studij Farmacija

Na studij farmacije na rujanskom razredbenom roku upisuje se ukupno 3 studenata:

A B C Ukupno
0 3 0 3

Skupina „B“ su redoviti studenti koji sami plaćaju svoje obrazovanje, a državljani su BiH.

Dokumenti potrebni za prijavu za polaganje razredbenog ispita:
a) svjedodžbe svih razreda srednje škole u četverogodišnjem trajanju
b) svjedodžba o maturi ili završnom ispitu (državljani RH trebaju donijeti potvrdu da su pristupili državnoj maturi)
c) izvadak iz matične knjige rođenih (rodni list)
d) potvrda o prebivalištu
e) uvjerenje o državljanstvu
f) liječničko uvjerenje o psihofizičkim sposobnostima za studij farmacije izdano od obiteljskog liječnika, ne starije od 30 dana.
g) potvrda o uplati od 50.00 KM na žiro računa Farmaceutskog fakulteta :
UniCredit bank d.d. 3381302271311267, s naznakom „za razredbeni postupak za studij farmacije - II (rujanski) rok“

Pristupnici koji polože razredbeni ispit trebaju donijeti originalne dokumente ili ovjerenu presliku dokumenata na upis u I. godinu studija.

Razredbeni postupak temelji se na:
- vrednovanju općeg uspjeha u srednjoj školi,
- razredbenom ispitu, provjera znanja testom,
Predmeti iz koji se polaže razredbeni ispit su: matematika, kemija i biologija.
Pristupnik na razredbenom postupku može steći najviše 1000 bodova, i to: na temelju uspjeha u srednjem obrazovanju najviše 400 bodova, a na temelju provjere znanja na razredbenom ispitu najviše 600 bodova.
Pristupnici koji ne steknu pravo upisa dužni su podignuti svoje dokumente najkasnije u roku od 3 mjeseca.
Pristupnici koji su se prijavili na razredbeni ispit, a nisu pristupili ispitu nemaju pravo na povrat novčanih sredstava.

- II. (rujanski) razredbeni rok za studij farmacije održati će se u četvrtak 14.9.2023. u prostorijama Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Mostaru na Bijelom brijegu s početkom u 9.00 sati.

Studenti koji steknu pravo upisa na rujanskom razredbenom postupku trebaju izvršiti upis na Fakultetu od 18. do 22. rujna 2023. godine (u Studentskoj referadi Farmaceutskog fakulteta) u protivnom gube pravo upisa.

Studij Laboratorijska biomedicina

Na studij laboratorijske biomedicine na rujanskom razredbenom roku upisuje se ukupno 21 student:

A B Ukupno
16 5 21

Skupina „A“ su redoviti studenti koji sami plaćaju svoje obrazovanje, a državljani su BiH.
Skupina „B“ su redoviti studenti, strani državljani koji sami plaćaju svoje obrazovanje.

Dokumenti potrebni za prijavu za polaganje razredbenog ispita:
a) svjedodžbe svih razreda srednje škole u četverogodišnjem trajanju
b) svjedodžba o maturi ili završnom ispitu (državljani RH trebaju donijeti potvrdu da su pristupili državnoj maturi)
c) izvadak iz matične knjige rođenih (rodni list)
d) potvrda o prebivalištu
e) uvjerenje o državljanstvu
f) liječničko uvjerenje o psihofizičkim sposobnostima za studij laboratorijske biomedicine izdano od obiteljskog liječnika, ne starije od 30 dana.
g) potvrda o uplati od 50.00 KM na žiro računa Farmaceutskog fakulteta :
UniCredit bank d.d. 3381302271311267, s naznakom „za razredbeni postupak za studij laboratorijske biomedicine - I (srpanjski) rok“

 

Pristupnici koji polože razredbeni ispit trebaju donijeti originalne dokumente ili ovjerenu presliku dokumenata na upis u I. godinu studija.

Razredbeni postupak temelji se na:
- vrednovanju općeg uspjeha u srednjoj školi,
- razredbenom ispitu, provjera znanja testom,
Predmeti iz koji se polaže razredbeni ispit su: biologija, kemija i fizika.
Pristupnik na razredbenom postupku može steći najviše 1000 bodova, i to: na temelju uspjeha u srednjem obrazovanju najviše 400 bodova, a na temelju provjere znanja na razredbenom ispitu najviše 600 bodova.
Pristupnici koji ne steknu pravo upisa dužni su podignuti svoje dokumente najkasnije u roku od 3 mjeseca.
Pristupnici koji su se prijavili na razredbeni ispit, a nisu pristupili ispitu nemaju pravo na povrat novčanih sredstava.

- II. (rujanski) razredbeni rok za studij laboratorijske dijagnostike održati će se u petak 15.9.2023. u prostorijama Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Mostaru na Bijelom brijegu s početkom u 9.00 sati.

Studenti koji steknu pravo upisa na rujanskom razredbenom postupku trebaju izvršiti upis na Fakultetu od 18. do 22. rujna 2023. godine (u Studentskoj referadi Farmaceutskog fakulteta ) u protivnom gube pravo upisa.

Studij Kozmetologije

Farmaceutski fakultet Sveučilišta u Mostaru u akademskoj 2023./2024. godini  na II. (rujanskom) roku upisuje ukupno 10studenata na sveučilišni preddiplomski studij Kozmetologije.

Studenti se u prvu godinu studija akademske 2023./2024. godine upisuju se u statusu:

A B C D E Ukupno
0 3 3 2 2 10
Redoviti
  1. redoviti studenti, za koja sredstva osiguravaju nadležna ministarstva prosvjete znanosti, kulture i športa  (stupac „A“)
  2. redoviti studenti koji plaćaju troškove studija (stupac „B“)
  3. redoviti studenti strani državljani koji plaćaju troškove studija (stupac „C“)
  4. izvanredni studenti, za koje sredstva osiguravaju poduzeća ili ustanove u kojima su zaposleni ili sami plaćaju troškove svog studiranja (stupac „D“)
  5. izvanredni studenti strani državljani, za koje sredstva osiguravaju poduzeća ili ustanove u kojima su zaposleni ili sami plaćaju troškove svog studiranja (stupac „E“)
Dokumenti potrebni za prijavu za razredbeni postupak:

a) svjedodžbe svih razreda srednje škole u četverogodišnjem trajanju
b) svjedodžba o maturi ili završnom ispitu (državljani RH trebaju donijeti potvrdu da su pristupili državnoj maturi)
c) izvadak iz matične knjige rođenih (rodni list)
d) potvrda o prebivalištu
e) uvjerenje o državljanstvu
f) liječničko uvjerenje o psihofizičkim sposobnostima za studij kozmetologije izdano od obiteljskog liječnika, ne starije od 30 dana.
g) potvrda o uplati od 50.00 KM na žiro računa Farmaceutskog fakulteta : UniCredit bank d.d. 3381302271311267, s naznakom „za razredbeni postupak za studij kozmetologije - I. (srpanjski) rok“

Razredbeni postupak temelji se na:

- vrednovanju općeg uspjeha u srednjoj školi

Rezultati razredbenog postupka bit će objavljeni na stranicama Farmaceutskog fakulteta.

Studenti koji steknu pravo upisa na rujanskom razredbenom postupku za studij kozmetologije trebaju izvršiti upis na Fakultetu od 18. do 22. rujna 2023. godine (u Studentskoj referadi Farmaceutskog fakulteta ) u protivnom gube pravo upisa.

 

Upute za razredbeni ispit (II. rujanski rok) 2023./2024.

- Pristupnici moraju doći najkasnije u 8.30 sati na Medicinski fakultet gdje će na vratima naći spisak pristupnika raspoređenih po dvoranama.
- Pristupnici moraju doći pristojno odjeveni sukladno akademskoj ustanovi u koju ulaze.
( bez kratkih hlača, suknji dužine iznad koljena, majica sa tankim naramenicama).
- Pristupnik je dužan radi identifikacije na ispit donijeti osobnu iskaznicu ili putovnicu, u protivnome neće moći pristupiti ispitu. Osobni dokument sa slikom pristupnik je dužan držati na stolu cijelo vrijeme ispita.
- Prilikom prozivke i ulaska u prostoriju pristupnik ostavlja stvari na za to predviđeno mjesto i sjeda na sljedeće slobodno mjesto.
- Pristupnik uz sebe smije imati bocu sa vodom, suhu olovku, kemijsku, gumicu i kalkulator (džepno računalo)*. Tablicu periodnog sustava pristupnik će dobiti u koverti sa ostalim materijalom za razredbeni ispit.
- Pristupnik je dužan provjeriti je li primio kompletne materijale za razredbeni ispit što uključuje, obrazac za odgovore, tri ispitna testa, periodni sustav elemenata i prazni papir za bilješke
- Prilikom odgovaranja zatamniti suhom olovkom polje i tek kad budete sigurni u Vaš odgovor polje zatamniti i kemijskom olovkom. Prilikom ispravka odgovora, netočan odgovor prekrižiti i staviti svoje inicijale.      Dopušteno je brisanje odgovora dok je još zatamnjeno suhom olovkom.
- Pristupnik mora pažljivo pratiti upute osoba koje će biti na razredbenom ispitu.
- Pristupnik koji bude imao pitanje dužan je podići ruku i pričekati dok netko od voditelja ispita dođe do njega.

*
I.
Dozvoljeno je koristiti džepno računalo tipa Scientific koje,
može imati: - eksponencijalnu funkciju (tipka 10x)
- logaritamsku funkciju (tipka log x)
- trigonometrijske funkcije (tipke sin, cos, tan),
a ne smije imati mogućnost:
- bežičnog povezivanja s drugim uređajem
- uporabe memorijske kartice
- simboličkoga računanja ( npr. u nazivu CAS)
- grafičkoga rješavanja ( npr. u nazivu Graphic ili ima tipku GRAPH)
- deriviranja i integriranja
II.
Džepno će računalo biti pregledano prije ispita.