Razredbeni ispit

RAZREDBENI ISPIT ZA STUDIJ FARMACIJE

ZA AKADEMSKU 2022./2023. GODINU

I. (srpanjski) rok

Pravo pristupa na razredbeni ispit imaju sve osobe koje su uspješno završile četverogodišnju srednju školu.

Prijave za polaganje I. (srpanjskog) roka razredbenog ispita primaju se od  20. lipnja do 7. srpnja 2022. godine  u Studentskoj referadi Farmaceutskog fakulteta od 9.00 - 11.00 sati i od 12.00 – 14.00 sati ili slanjem skeniranih dokumenata na mail upisi@farf.sum.ba (sa naznakom za "studij farmacije")
Farmaceutski fakultet Sveučilišta u Mostaru u akademskoj 2022./2023. godini  na I. (srpanjskom) roku upisuje ukupno 30 studenata.

A B C Ukupno
2 23 5

30

Skupina „A“ su studenti koji redovito studiraju uz potporu Ministarstva.
Skupina „B“ su redoviti studenti koji sami plaćaju svoje obrazovanje, a državljani su BiH.
Skupina „C“ su redoviti studenti, strani državljani koji sami plaćaju svoje obrazovanje.

Dokumenti potrebni za prijavu za polaganje razredbenog ispita:
a) svjedodžbe svih razreda srednje škole u četverogodišnjem trajanju
b) svjedodžba o maturi ili završnom ispitu (državljani RH trebaju donijeti potvrdu da su pristupili državnoj maturi)
c) izvadak iz matične knjige rođenih (rodni list)
d) potvrda o prebivalištu
e) uvjerenje o državljanstvu
f) liječničko uvjerenje o psihofizičkim sposobnostima za studij farmacije izdano od obiteljskog liječnika, ne starije od 30 dana.
g) potvrda o uplati od 50.00 KM na žiro računa Farmaceutskog fakulteta :
UniCredit bank d.d. 3381302271311267, s naznakom „za razredbeni postupak za studij farmacije - I (srpanjski) rok“
h) popunjenu prijavu za razredbeni postupak (formular preuzimate na fakultetu) ili na linku  ovdje(isprintati i popuniti)

Pristupnici mogu predati ovjerene kopije dokumenata i potvrdu s fakulteta na kojemu su originalni dokumenti ukoliko predaju dokumente na više fakulteta.
Prijavu pristupnici mogu odraditi fizičkim putem dostavljanjem dokumenata u Studentsku službu ili slanjem skeniranih dokumenata na mail upisi@farf.sum.ba

Pristupnici koji polože razredbeni ispit trebaju donijeti originalne dokumente na upis u I. godinu studija.

Razredbeni postupak temelji se na:
- vrednovanju općeg uspjeha u srednjoj školi,
- razredbenom ispitu, provjera znanja testom,
Predmeti iz koji se polaže razredbeni ispit su: matematika, kemija i biologija.
Pristupnik na razredbenom postupku može steći najviše 1000 bodova, i to: na temelju uspjeha u srednjem obrazovanju najviše 400 bodova, a na temelju provjere znanja na razredbenom ispitu najviše 600 bodova.
Pristupnici koji ne steknu pravo upisa dužni su podignuti svoje dokumente najkasnije u roku od 3 mjeseca.
Pristupnici koji su se prijavili na razredbeni ispit, a nisu pristupili ispitu nemaju pravo na povrat novčanih sredstava.

- I. (srpanjski) razredbeni rok za studij farmacije održati će se u subotu 16.7.2022. u prostorijama Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Mostaru na Bijelom brijegu s početkom u 9.00 sati.
Studenti koji steknu pravo upisa na srpanjskom razredbenom postupku trebaju izvršiti upis na Fakultetu od 18. do 21. srpnja 2022. godine (u Studentskoj referadi Farmaceutskog fakulteta od 9.00 - 11.00 sati i od 12.00 – 14.00 sati.,) u protivnom gube pravo upisa.

- II. (rujanski) razredbeni rok: odredit će se naknadno, ukoliko bude slobodnih mjesta

Upute za razredbeni ispit 2022./2023.

- Pristupnici moraju doći najkasnije u 8.30 sati na Medicinski fakultet gdje će na vratima naći spisak pristupnika raspoređenih po dvoranama.
- Pristupnici moraju doći pristojno odjeveni sukladno akademskoj ustanovi u koju ulaze.
( bez kratkih hlača, suknji dužine iznad koljena, majica sa tankim naramenicama).
- Pristupnik je dužan radi identifikacije na ispit donijeti osobnu iskaznicu ili putovnicu, u protivnome neće moći pristupiti ispitu. Osobni dokument sa slikom pristupnik je dužan držati na stolu cijelo vrijeme ispita.
- Prilikom prozivke i ulaska u prostoriju pristupnik ostavlja stvari na za to predviđeno mjesto i sjeda na sljedeće slobodno mjesto.
- Pristupnik uz sebe smije imati bocu sa vodom, suhu olovku, kemijsku, gumicu i kalkulator (džepno računalo)*. Tablicu periodnog sustava pristupnik će dobiti u koverti sa ostalim materijalom za razredbeni ispit.
- Pristupnik je dužan provjeriti je li primio kompletne materijale za razredbeni ispit što uključuje, obrazac za odgovore, tri ispitna testa, periodni sustav elemenata i prazni papir za bilješke
- Prilikom odgovaranja zatamniti suhom olovkom polje i tek kad budete sigurni u Vaš odgovor polje zatamniti i kemijskom olovkom. Prilikom ispravka odgovora, netočan odgovor prekrižiti i staviti svoje inicijale.      Dopušteno je brisanje odgovora dok je još zatamnjeno suhom olovkom.
- Pristupnik mora pažljivo pratiti upute osoba koje će biti na razredbenom ispitu.
- Pristupnik koji bude imao pitanje dužan je podići ruku i pričekati dok netko od voditelja ispita dođe do njega.

*
I.
Dozvoljeno je koristiti džepno računalo tipa Scientific koje,
može imati: - eksponencijalnu funkciju (tipka 10x)
- logaritamsku funkciju (tipka log x)
- trigonometrijske funkcije (tipke sin, cos, tan),
a ne smije imati mogućnost:
- bežičnog povezivanja s drugim uređajem
- uporabe memorijske kartice
- simboličkoga računanja ( npr. u nazivu CAS)
- grafičkoga rješavanja ( npr. u nazivu Graphic ili ima tipku GRAPH)
- deriviranja i integriranja
II.
Džepno će računalo biti pregledano prije ispita.