Oglasna ploča

Rezultati razredbenog postupka (II. rujanski rok) za studij Laboratorijske biomedicine za upis u akademsku 2023./2024. godinu

Na službenoj listi koju možete vidjeti na linku : https://upisi.sum.ba/fakultet/rang_lista/ pristupnici u rangu od 1 do 10 (uključujući i broj 10) ostvarili su pravo upisa u studij laboratorijske biomedicine.

Upute o upisima pristupnici će moći vidjeti na mrežnim stranicama fakulteta. Svaki kandidat će na e-mail adresu dobiti upute o načinu upisa.

Pristupnik koji ne upiše studij do naznačenog roka za upis, gubi pravo upisa, a slijedeći kandidat na rang listi ostvaruje pravo upisa.

Uvid u testove pristupnici mogu izvršiti u utorak 19.9.2023. u vremenu od 08.30 do 10.00 sati u dekanatu Farmaceutskog fakulteta Sveučilišta u Mostaru.