Oglasna ploča

Raspored održavanja ispita za tjedan od 18.9. do 22.9.2023. godine

Ponedjeljak 18.9.2023

  • studij Farmacija

Anatomija čovjeka - 09.00 sati, MF

Farmakognozija II - 09.00 sati, FPMOZ

Oblikovanje lijekova II - 09.00 sati, FPMOZ

  • studij Kozmetologija

Fizika - 08.00 sati, FPMOZ

Utorak 19.9.2023

  • studij Farmacija

Organska kemija I i II - 09.00 sati, kampus Rodoč

Analitika lijekova II - 09.00 sati, FPMOZ

Organizacija i upravljanje medicinsko biokemijskim laboratorijem

  • studij Kozmetologije

Opća i organska kemija  - 09.00 sati, kampus Rodoč

Srijeda 20.9.2023

  • studij Farmacija

Analitička kemija I i II - 09.15 sati, kampus Rodoč

Farmaceutska kemija II - 09.00 sati, FPMOZ

Biokemija lijekova  - 09.00 sati, FPMOZ

Četvrtak 21.9.2023

  • studij Farmacija

Biokemija II - 10.00 sati, kampus Rodoč

Biokemija prehrane - 10.00 sati, kampus Rodoč

Farmaceutika II - 09.00 sati, FPMOZ

Petak 22.9.2023

  • studij Farmacija

Biologija stanice i genetika - 08.30 sati, Medicinski fakultet, dvorana 5

Fizikalna kemija II - 09.00 sati, FPMOZ

Molekularne metode u farmaciji i biokemiji  - 09.00 sati, FPMOZ

  • studij Kozmetologije 

Biologija s osnovama genetike - 08.30 sati, Medicinski fakultet, dvorana 5

*Pitati na porti fakulteta za broj učionice