Archives for 15 Sep,2023

You are browsing the site archives by date.

Rezultati razredbenog postupka (II. rujanski rok) za studij Kozmetologije za upis u akademsku 2023./2024. godinu

Na službenoj listi koju možete vidjeti na linku : https://upisi.sum.ba/fakultet/rang_lista/ (redoviti) i  https://upisi.sum.ba/fakultet/rang_lista/ (izvanredni) svi pristupnici s listi su ostvarili  pravo upisa u studij kozmetologije.

Upute o upisima pristupnici će moći vidjeti na mrežnim stranicama fakulteta. Svaki kandidat će na e-mail adresu dobiti upute o načinu upisa.

Pristupnik koji ne upiše studij do naznačenog roka za upis, gubi pravo upisa, a slijedeći kandidat na rang listi ostvaruje pravo upisa.

 

Read More

Rezultati razredbenog postupka (II. rujanski rok) za studij Laboratorijske biomedicine za upis u akademsku 2023./2024. godinu

Na službenoj listi koju možete vidjeti na linku : https://upisi.sum.ba/fakultet/rang_lista/ pristupnici u rangu od 1 do 10 (uključujući i broj 10) ostvarili su pravo upisa u studij laboratorijske biomedicine.

Upute o upisima pristupnici će moći vidjeti na mrežnim stranicama fakulteta. Svaki kandidat će na e-mail adresu dobiti upute o načinu upisa.

Pristupnik koji ne upiše studij do naznačenog roka za upis, gubi pravo upisa, a slijedeći kandidat na rang listi ostvaruje pravo upisa.

Uvid u testove pristupnici mogu izvršiti u utorak 19.9.2023. u vremenu od 08.30 do 10.00 sati u dekanatu Farmaceutskog fakulteta Sveučilišta u Mostaru.

Read More

Raspored održavanja ispita za tjedan od 18.9. do 22.9.2023. godine

Ponedjeljak 18.9.2023

  • studij Farmacija

Anatomija čovjeka - 09.00 sati, MF

Farmakognozija II - 09.00 sati, FPMOZ

Oblikovanje lijekova II - 09.00 sati, FPMOZ

  • studij Kozmetologija

Fizika - 08.00 sati, FPMOZ

Utorak 19.9.2023

  • studij Farmacija

Organska kemija I i II - 09.00 sati, kampus Rodoč

Analitika lijekova II - 09.00 sati, FPMOZ

Organizacija i upravljanje medicinsko biokemijskim laboratorijem

  • studij Kozmetologije

Opća i organska kemija  - 09.00 sati, kampus Rodoč

Srijeda 20.9.2023

  • studij Farmacija

Analitička kemija I i II - 09.15 sati, kampus Rodoč

Farmaceutska kemija II - 09.00 sati, FPMOZ

Biokemija lijekova  - 09.00 sati, FPMOZ

Četvrtak 21.9.2023

  • studij Farmacija

Biokemija II - 10.00 sati, kampus Rodoč

Biokemija prehrane - 10.00 sati, kampus Rodoč

Farmaceutika II - 09.00 sati, FPMOZ

Petak 22.9.2023

  • studij Farmacija

Biologija stanice i genetika - 08.30 sati, Medicinski fakultet, dvorana 5

Fizikalna kemija II - 09.00 sati, FPMOZ

Molekularne metode u farmaciji i biokemiji  - 09.00 sati, FPMOZ

  • studij Kozmetologije 

Biologija s osnovama genetike - 08.30 sati, Medicinski fakultet, dvorana 5

*Pitati na porti fakulteta za broj učionice

Read More