Oglasna ploča

Rezultati razredbenog postupka (II. rujanski rok) za studij Kozmetologije za upis u akademsku 2023./2024. godinu

Na službenoj listi koju možete vidjeti na linku : https://upisi.sum.ba/fakultet/rang_lista/ (redoviti) i  https://upisi.sum.ba/fakultet/rang_lista/ (izvanredni) svi pristupnici s listi su ostvarili  pravo upisa u studij kozmetologije.

Upute o upisima pristupnici će moći vidjeti na mrežnim stranicama fakulteta. Svaki kandidat će na e-mail adresu dobiti upute o načinu upisa.

Pristupnik koji ne upiše studij do naznačenog roka za upis, gubi pravo upisa, a slijedeći kandidat na rang listi ostvaruje pravo upisa.