Oglasna ploča

Upisi u I. godinu studija Farmacija, Kozmetologija i Laboratorijska biomedicina

Upisi u I. godinu studija Farmacija, Kozmetologija i Laboratorijska biomedicina održavati će se od 18.rujna do 22.rujna 2023 godine.

Pristupnici koji se upisuju trebaju donijeti originalne dokumente ili ovjerenu presliku dokumenata na upis u I. godinu studija.

a) svjedodžbe svih razreda srednje škole u četverogodišnjem trajanju
b) svjedodžba o maturi ili završnom ispitu (državljani RH trebaju donijeti potvrdu da su pristupili državnoj maturi)
c) izvadak iz matične knjige rođenih (rodni list)
d) potvrda o prebivalištu
e) uvjerenje o državljanstvu
f) liječničko uvjerenje o psihofizičkim sposobnostima za studij farmacije izdano od obiteljskog liječnika, ne starije od 30 dana

g) sliku formata 4x6 cm

h) dokaz o uplati za „Studentski zbor“ 10 KM na žiro-račun Sveučilišta UniCredit bank d.d. Mostar 3381302231566875

i) potvrda o uplati od 1500.00 KM (studij Farmacije i studij Laboratorijske biomedicine) 1250,00KM (studij Kozmetologije) na žiro računa Farmaceutskog fakulteta UniCredit bank d.d. 3381302271311267,

j) Upisni materijal koji treba popuniti prijavom na https://upisi.sum.ba/fakultet/
- ispisan i potpisan matični list
- ispisan i potpisan upisni list
- ispisan i potpisan prijavni list (u 2 primjerka)

Studenti koji su stekli pravo upisa na rujanskom razredbenom postupku trebaju izvršiti upis na Fakultetu od 18. do 22. rujna 2023. godine (u Studentskoj referadi Farmaceutskog fakulteta) u protivnom gube pravo upisa.