Nekategorizirano

Prezentacija programa stručnih praksi u inozemstvu – IAESTE Mostar

Studentska organizacija IAESTE Mostar i ove godine organizira natječaj za plaćene stručne prakse u inozemstvu. Pozivamo sve studente da dođu na prezentaciju programa, koja će se održati u četvrtak, 30.11.2017. u 17:00h na Fakultetu strojarstva i računarstva Sveučilišta u Mostaru, Dvorana 104. Natječaj traje od 27.11. do 10.12., a prijaviti se možete putem web stranice www.iaestemostar.com

Read More

Prezentaciju o mogućnostima za ostvarivanje mobilnosti sa Sveučilištem u Granadi, Španjolska.

U utorak 28.11.2017. prof. dr. sc. José Ángel Ruiz Jiménez, koordinator za Erasmus+ KA107 Sveučilišta u Granadi održati prezentaciju o mogućnostima za ostvarivanje mobilnosti sa Sveučilištem u
Granadi, Španjolska.

Prezentacija će se održati u 12:00 sati na Filozofskom fakultetu amfiteatar A. B. Šimić, adresa Matice hrvatske b. b. sveučilišni Kampus.

Molimo sve zainteresirane za odlazak u razmjenu na ovo španjolsko Sveučilište da se odazovu prezentaciji, jer će ovo biti prigoda da izravno pitaju profesora José Ángela sve što ih zanima o mobilnosti.

Read More

Raspored nastave za tjedan od 27.11 do 31.13.2017.

I. godina

Kolokvij iz kolegija Opća kemija sa strehiometrijom I održati će se u ponedjeljak 27.11.2017. u 8.30 sati u učionici 217.

Raspored održavanja nastave iz kolegija Fizika:

utorak 28.11 - 15.15 sati, učionica 307

srijeda 29.11.2017. - 08.00 sati, učionica 307

četvrtak 30.11.2017. - 15.00 sati, učionica 307

II. godina

Predavanje iz kolegija Analitička kemija II održati će se u ponedjeljak od 09.00 sati, učionica 213 u Rodoču.

III. godina

Predavanja iz kolegija Kozmetologija održavati će se u predavaonici klinike za Infektivne bolesti prema rasporedu koji možete preuzeti ovdje.

IV. godina

Ispit iz kolegija Biokemija lijekova održati će se u petak 1.12.2017. u 09.00 sati u učionici 1-4.

Read More

U Sarajevu održan IX. Simpozij magistara farmacije

U organizaciji Komore magistara farmacije Federacije Bosne i Hercegovine u Sarajevu je od 17.11.2017. do 19.11.2017. godine održan  IX. Simpozij magistara farmacije s temom Utjecaj hrane i suplemenata na ishode terapije s lijekovima. Svrha ovog stručnog simpozija bila je u duhu strateških ciljeva Komore, a u skladu s kontinuiranom edukacijom farmaceuta, prenošenju novih znanja, iskustava i komunikacije zdravstvenih djelatnika. Sve veća prisutnost dodataka prehrani u svakodnevnom radu farmaceuta, kao i sve veća zainteresiranost pacijenata za takvu vrstu preparata, iznjedrila je potrebu za stručnim skupom koji će se pozabaviti njihovim zdravstvenim, sigurnosnim, kao i zakonodavnim dijelovima. Farmaceut je moderni zdravstveni stručnjak koji u svojoj svakodnevnoj komunikaciji s pacijentom uvijek mora biti spreman sa sigurnošću odgovoriti na pitanja što? koliko? s čim? a ovakvi skupovi pridonose stalnom osvježavanju naše uloge i brige za zdravlje pacijenta. Predavanja u interaktivnoj komunikaciji održali su ugledni zdravstveni djelatnici i akademici iz Bosne i Hercegovine, te iz zemalja iz okruženja. Simpozij je predstavljao žarišnu točku i za farmaceutske tvrtke i proizvođače koji osluškuju zahtjeve pacijenata i zdravstvenih djelatnika i iste implementiraju u svom radu. Farmaceutskom fakultetu Sveučilišta u Mostaru, kao i drugim visokoškolskim ustanovama iz područja farmacije, skup je bio od posebnog značaja, zbog poboljšanja i reguliranja obrazovnih ishoda koji prolaze farmaceuti tijekom svog visokoškolskog obrazovanja. Osim toga, prilikom Simpozija održan je i sastanak Asocijacije komora magistara farmacije Jugoistočne Europe koju čine predstavnici devet zemalja.

Simpoziju su prisustvovali predstavnici i alumni Farmaceutskog fakulteta Sveučilišta u Mostaru, a asistent Martin Kondža, mag. pharm. izabran je za člana Povjerenstva za profesionalna pitanja Komore. Ovom prilikom upućujemo čestitke Komori na uspješno održanom skupu s velikim brojem sudionika, konstruktivnim raspravama s jasnim ishodima, pri čemu Fakultet ostaje vjeran potporni stup Komore, kao najvišem stručnom udruženju farmaceuta u Federaciji Bosne i Hercegovine.

Read More

Raspored nastave za tjedan od 20. 11. do 24. 11. 2017

II. godina

Vježbe iz kolegija Analitička kemija II. održati će se u laboratoriju na Medicinskom fakultetu prema rasporedu koji možete preuzeti ovdje.

Studenti trebaju ponijeti i praktikum za vježbe.

V. godina

Predavanja iz kolegija Javno zdravstvo počinju u ponedjeljak 20.11. u 11.00 sati na Fakultetu zdravstvenih studija. O rasporedu za ostale dane studente će obavijestiti profesor.

Ispit iz kolegija Opća kemija sa stehiometrijom I i Farmakologije II održati će se u petak 24.11. 2017. Mjesto i vrijeme ispita biti će objavljeni naknadno.

Read More