Oglasna ploča

I. godina – Uputa za preuzimanje elektroničkog identiteta (eduID)

U sklopu projekta autorizacijske i autentikacijske infrastrukture Sveučilišta u Mostaru kreirani su elektronički identiteti za sve studente i nastavnike Sveučilišta u Mostaru.

Elektronički identiteti će se, između ostaloga, koristiti i za prijave u sustave kao što su Informacijski sustav Sveučilišta, sustavi za e-učenje, Studomat i ostali.

Kako bi se uspješno prijavili u sve sustave, studenti trebaju preuzeti svoje elektroničke identitete.

Uputa za preuzimanje elektroničkog identiteta (eduID) preuzmite ovdje.

Korisnici moraju promijeniti zaporku u roku 48 sati od otvaranja elektroničkog identiteta, kao i svaki put kad im administrator promijeni zaporku.

Za sva pitanja i poteškoće možete se obratiti u referadu fakulteta ili na mail SUMIT koordinatora franjo.jurilj@farf.sum.ba