Oglasna ploča

Raspored održavanja obrana diplomskih radova za utorak 29.9.2020.

Javna obrana diplomskog rada studenta Haruna Hasića pod naslovom: “ Upotreba biljnih pripravaka na području Grada Mostara" održat će se u utorak , 29. rujna 2020. godine u 11.15 sati na Medicinskom fakultetu u dvorani 1.

Povjerenstvo:
1. dr. sc. Monika Tomić, red.prof. (predsjednica Povjerenstva)
2. dr. sc. Ivica Brizić, izv. prof. (član)
3. dr. sc. Dubravka Šimić, red. prof (članica i mentorica)

_______________________________________________________

Javna obrana diplomskog rada studentice Adne Pobrić pod naslovom: ”Upotreba antibiotika u liječenju acne vulgaris” održat će se u utorak , 29. rujna 2020. godine u 11.45 sati na Medicinskom fakultetu u dvorani 1.

Povjerenstvo:
1. dr. sc. Ivica Brizić, red.prof. (predsjednik Povjerenstva)
2. dr. sc. Monika Tomić, red. prof. (članica)
3. dr. sc. Dubravka Šimić, red. prof (članica i mentorica)

_______________________________________________________

Javna obrana diplomskog rada studentice Ive Kožul pod naslovom: “ Upotreba antimikotika u ljekarnama na području Mostara ” održat će se u utorak , 29. rujna 2020. godine u 12.15 sati na Medicinskom fakultetu u dvorani 1.

Povjerenstvo:
1. dr. sc. Monika Tomić, red.prof. (predsjednica Povjerenstva)
2. dr. sc. Ivica Brizić, izv. prof. (član)
3. dr. sc. Dubravka Šimić, red. prof (članica i mentorica)

_______________________________________________________