Nekategorizirano

Upute za pristupnike na razredbeni ispit

Upute za razredbeni ispit 2021./2022.

Razredbeni ispit održat će se u subotu 17. srpnja 2021. godine na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Mostaru s početkom u 09.00 sati i trajati će 3 sata.

- Pristupnici moraju doći najkasnije u 08.30 sati na Medicinski fakultet gdje će na vratima naći spisak pristupnika raspoređenih po dvoranama.
- Pristupnici moraju doći pristojno odjeveni sukladno akademskoj ustanovi u koju ulaze.
( bez kratkih hlača, suknji dužine iznad koljena, majica sa tankim naramenicama).

- Pristupnici trebaju nositi zaštitne maske i poštivati socijalnu distancu razmaka.

- Prilikom ulaska pristupniku će biti izmjerena temperatura te će se dezinficirati ruke.

- Pristupnik je dužan radi identifikacije na ispit donijeti osobnu iskaznicu ili putovnicu, u protivnome neće moći pristupiti ispitu. Osobni dokument sa slikom pristupnik je dužan držati na stolu cijelo vrijeme ispita.
- Prilikom prozivke i ulaska u prostoriju pristupnik ostavlja stvari na za to predviđeno mjesto i sjeda na sljedeće slobodno mjesto.
- Pristupnik uz sebe smije imati bocu sa vodom, suhu olovku, kemijsku, gumicu i kalkulator (džepno računalo)*. Tablicu periodnog sustava pristupnik će dobiti u koverti sa ostalim materijalom za razredbeni ispit.
- Pristupnik je dužan provjeriti je li primio kompletne materijale za razredbeni ispit što uključuje, obrazac za odgovore, tri ispitna testa, periodni sustav elemenata i prazni papir za bilješke
- Prilikom odgovaranja zatamniti suhom olovkom polje i tek kad budete sigurni u Vaš odgovor polje zatamniti i kemijskom olovkom. Prilikom ispravka odgovora, netočan odgovor prekrižiti i staviti svoje inicijale. - - Dopušteno je brisanje odgovora dok je još zatamnjeno suhom olovkom.
- Pristupnik mora pažljivo pratiti upute osoba koje će biti na razredbenom ispitu.
- Pristupnik koji bude imao pitanje dužan je podići ruku i pričekati dok netko od voditelja ispita dođe do njega.

Studenti koji steknu pravo upisa na srpanjskom razredbenom postupku trebaju izvršiti upis na Fakultet u vremenu od 20., 21. i 22. srpnja 2021. godine (u Studentskoj referadi Farmaceutskog fakulteta od 09.00 - 11.00 sati i od 12.00 – 14.00 sati., u protivnom gube pravo upisa.

*
I.
Dozvoljeno je koristiti džepno računalo tipa Scientific koje,
može imati: - eksponencijalnu funkciju (tipka 10x)
- logaritamsku funkciju (tipka log x)
- trigonometrijske funkcije (tipke sin, cos, tan),
a ne smije imati mogućnost:
- bežičnog povezivanja s drugim uređajem
- uporabe memorijske kartice
- simboličkoga računanja ( npr. u nazivu CAS)
- grafičkoga rješavanja ( npr. u nazivu Graphic ili ima tipku GRAPH)
- deriviranja i integriranja
II.
Džepno će računalo biti pregledano prije ispita.

Read More

Raspored održavanja ispita za tjedan od 12.7. do 16.7.2021.

Ponedjeljak 12.7.2021

Organska kemija I. i II. - 09.00 sati, kampus Rodoč

Biokemija II. - 09.00 sati, zgrada FPMOZ

Farmaceutika I. - 09.00 sati, zgrada FPMOZ

Osnove hematologije s koagulacijom - 09.00 sati, zgrada FPMOZ

Farmakologija I. - 09.00 sati, MF, amfiteatar

Farmakoterapija - 09.00 sati, MF, amfiteatar

Utorak 13.7.2021.

Analitička kemija I i II - 12.00 sati, kampus Rodoč

Farmakognozija II - 08.30 sati, učionica 216

Analitika lijekova II - 08.30 sati, učionica 216

Srijeda 14.7.2021.

Fizikalna kemija II - 08.30 sati, učionica 1-2

Odabrana poglavlja dermatofarmacije - 08.30 sati, učionica 1-2

Oblikovanje lijekova II - 08.30 sati, učionica 1-2

Četvrtak 15.7.2021.

Biologija stanice i genetika - 13.00 sati, amfiteatar MF ( maske obavezne)

Opća kemija sa stehiometrijom II - 08.30 sati, učionica 216

Patofiziologija s osonovama patologije - 08.30 sati, učionica 216

Farmaceutika II - 08.30 sati, učionica 217

Farmakologija II - 12.45 sati, MF

Primjena lijekova u gerijatriji i u osoba s glaukomom- 08.30 sati, učionica 217

Klinička farmacija- 08.30 sati, učionica 217

Petak 16.7.2021.

Povijest farmacije - 09.00 sati, učionica 217

Fizika - 08.30 sati, učionica 1-2

Farmaceutska botanika

Farmaceutska kemija II - 08.30 sati, učionica 1-2

 

 

 

Read More

Raspored održavanja ispita za tjedan od 5.7. do 9.7.2021. godine.

Ponedjeljak 5.7.2021

Fizikalna kemija I - 09.00 sati, učionica 216

Javno zdravstvo i društvena farmacija- 09.00 sati, učionica 216

Molekularna biologija s genetikom

Utorak 6.7.2021.

Anatomija čovjeka - 08.00 sati, FZS, (usmeni u srijedu u 9.00 sati)

Mikrobiologija s parazitologijom I. i II. - 13.00 sati, APTF

Farmakognozija I. -  08.30 sati, učionica 209

Hitna laboratorijska dijagnostika -  08.30 sati, učionica 209

Analitika lijekova I. -  08.30 sati, učionica 209

Srijeda 7.7.2021.

Fiziologija - 09.00 sati, MF

Biokemija I -  08.30 sati, učionica 209

Klinička biokemija -  08.30 sati, učionica 209

Oblikovanje lijekova I -  08.30 sati, učionica 209

Četvrtak 8.7.2021.

Matematika - 08.00 sati, učionica 209

Molekularne metode u farmaciji i biokemiji - 11.00 sati, učionica 1-4

Imunologija - 12.00 sati, MF, fiziološki laboratorij

Petak 9.7.2021.

Farmaceutska kemija I -  08.30 sati, učionica 216

Analitička toksikologija  -  08.30 sati, učionica 216

 

Read More

Raspored održavanja ispita za tjedan od 21.6 do 25.6.2021.

Ponedjeljak 21.6.2021.

Opća kemija sa stehiometrijom I - 09.00 sati, FPMOZ

Fizikalna kemija  -   10.00 sati, učionica 1-4

Hitna laboratorijska dijagnostika -  10.00 sati, učionica 1-4

Analitička toksikologija - 10.00 sati, učionica 1-4

Terapijski sustavi -  10.00 sati, učionica 1-4

Utorak 22.6.2021.

Anatomija čovjeka - 10.00 sati (pismeno i usmeno), FZS

Mikrobiologija s parazitologijom I. i II. - 13.00 sati, APTF

Farmakognozija I -  08.30 sati, učionica 1-4

Molekularne metode u farmaciji i biokemiji - 08.30 sati, učionica 1-4

Analitika lijekova I - 08.30 sati, učionica 1-4

Srijeda 23.6.2021.

Biologija stanice i genetika -  08.00 sati, učionica 217 ( maske obavezne)

Biokemija I - 08.30 sati, učionica 216

Klinička biokemija -  08.30 sati, učionica 216

Oblikovanje lijekova I. - 08.30 sati, učionica 216

Četvrtak 24.6.2021.

Matematika - 08.00 sati, učionica 216

Biokemija II. - 10.00 sati, kampus Rodoč

Ekonomika u farmaciji - 08.30 sati, FPMOZ (dekanat)

Petak 25.6.2021.

Engleski jezik - 12.30 sati, Filozofski fakultet, amfiteatar A.B. Šimić

Biokemija prehrane - 10.00 sati, kampus Rodoč

Farmaceutska kemija I - 08.30 sati, učionica 1-4

Farmakologija I. - 15.00 sati, Medicinski fakultet

 

 

Read More

Euromelanoma 2021.

U ponedjeljak, 14.6.2021.g., na Farmaceutskom fakultetu Sveučilišta u Mostaru održana je kampanja pod nazivom “Euromelanoma 2021.”, a s ciljem prevencije raka kože, melanoma. Tim povodom prodekanica za nastavu, prof. dr. sc. Dubravka Šimić doktorica na Klinici za kožne i spolne bolesti Sveučilišne kliničke bolnice u Mostaru obavila je besplatne preglede madeža svim zainteresiranim profesorima, djelatnicima i studentima Farmaceutskog fakulteta.

Euromelanoma 2021. europski je dan borbe protiv melanoma.

Ranom dijagnozom spašavate svoj život !

 

 

Read More

Euromelanoma day

Rak kože najčešća je dijagnosticirana vrsta raka na svijetu. Obično je uzrokovan nesigurnim i učestalim izlaganjem sunčevim UV zračenjem koje prodire u kožu i oštećuje je. Melanom je bolest kože kod koje se stanice raka (maligne stanice) nalaze u stanicama koje daju boju koži (melanocitima). Javlja se najčešće na područjima kože koja su najizloženija suncu (UVA i UVB zrakama), a to su lice, uši, nadlanice i podlaktice. Ukoliko se melanom rano dijagnosticira, postoji vrlo visoka mogućnost za njegovo izlječenje. Nažalost, svijest javnosti za rano otkrivanje je još uvijek relativno niska te su i mogućnosti za njegovo rano otkrivanje male.

Tim povodom Farmaceutski fakultet Sveučilišta u Mostaru organizira javno zdravstvenu kampanju u sklopu obilježavanja "Euromelanoma day". Besplatan pregled madeža za sve zaposlenike i studente Farmaceutskog fakulteta obaviti će prodekanica za nastavu prof. dr. sc. Dubravka Šimić, doktorica na Klinici za kožne i spolne bolesti Sveučilišne kliničke bolnice Mostar, 14. lipnja 2021. godine u sklopu obilježavanja "Euromelanoma day".

Molimo profesore, djelatnike Fakulteta i studente koji su zainteresirani za pregled da se prijave na e mail: farf@sum.ba, najkasnije do petka 11. lipnja 2021.godine do 12.00 h kako bi pravovremeno organizirali termine pregleda, a s početkom u 12.00 h. Točan termin pregleda javit ćemo vam naknadno.

O važnosti redovitog pregleda i samoj bolesti možete se informirati kratkim videom u prilogu.

Read More

DESET GODINA FARMACEUTSKOG FAKULTETA

Na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Mostaru održana je svečana promocija monografije Farmaceutskog fakulteta Sveučilišta u Mostaru u čast 10. obljetnice postojanja ovog fakulteta.
Dan ranije, u sklopu ove godišnjice, održan je znanstveno-stručni skup "Mostarski farmaceutski dani" koji je okupio znanstveno-nastavno osoblje Sveučilišta u Mostaru i ponudio nove spoznaje velikom broju zainteresiranih koji su mogli saznati novosti iz područja biomedicine i farmacije.

Današnju promociju monografije otvorio je rektor Sveučilišta u Mostaru prof. dr. sc. Zoran Tomić pohvalnim riječima o samom fakultetu i monografiji. Pri tome je istaknuo da se osjeća kao dio ove fakultetske obitelji od prvog dana osnivanja.

Ravnatelj Sveučilišne kliničke bolnice u Mostaru prof. dr. sc. Ante Kvesić ja u svom govoru istaknuo kako je imao ogromnu sreću što je odlučio podržati ovaj projekt i angažirati se s nastavnim osobljem u pregovorima sa Sveučilištem u Zagrebu.

Povodom promocije monografije prisutnima se obratila i bivša studentica Marta Mandić koja je u svom govoru naglasila važnost dobrih odnosa koji vladaju na fakultetu i pomoći koju studenti svakodnevno imaju.

Povodom desete godišnjice, za osobit doprinos u radu Fakulteta dodijeljene su i prigodne jubilarne nagrade za zaposlenike ovog fakulteta, Mirjani Marić, Aneli Šušak i Franji Jurilju.

Dekanica fakulteta prof. dr. sc. Monika Tomić se u vrlo emotivnom izlaganju obratila nazočnima pri čemu se prisjetila prvih dana i problema prilikom pokretanja fakulteta. U takvim procesima istaknula je važnost zajedničke suradnje i prijatelja koje je na tom putu stekla.

Glavna urednica monografije, Jadranka Duranović naglasila je važnost ove monografije za jednu instituciju kao što je Farmaceutski fakultet te pojedinačno naglasila važnost svakog poglavlja i zanimljivost ovog štiva kao vječnog spomena na jedan projekt.

 

Read More

FARMACEUTSKI FAKULTET SVEUČILIŠTA U MOSTARU UKLJUČEN U IQPHARM PROJEKT

Projekt ,,Innovating quality assessment tools for pharmacy studies in Bosnia and Herzegovina“ (IQPharm) fokusiran je na povećanje kvalitete studija farmacije u Bosni i Hercegovini. Sveučilište u Mostaru je preko ustrojbene jedinice Farmaceutskog fakulteta uključen u provođenje i implementaciju projektnih aktivnosti kao partner u ovom projektu. 
Farmaceutski fakultet Univerziteta u Sarajevu koordinira i provodi projekt IQPharm, a ostali partneri su Univerzitet u Banjoj Luci, Univerzitet u Tuzli, Univerzitet u Novom Sadu (Srbija), Sveučilište u Splitu (Hrvatska), D'Annunzio University of Chieti-Pescara (Italija) i Trinity College Dublin the University of Dublin (Irska). Projekt će se odvijati u razdoblju od 15. 01. 2021. do 14. 01. 2024. godine.
Projekt IQPharm generalno ima za cilj podizanje kvaliteta i modernizaciju studija farmacije na javnim sveučilištima u BiH, uključujući jačanje polustrukturiranog iskustvenog obrazovanja u skladu sa EU standardima i propisima visokog obrazovanja, posebno za regulirane profesije, među kojima je i farmacija, a time i bolje zapošljavanje magistara farmacije.
 
Ovaj projekt rezultirat će novim aktivnostima i načinima edukacije u farmaceutskoj profesiji.
Read More

Tjedan zdravlja

U ponedjeljak, 19. travnja započeo je Tjedan zdravlja u organizaciji Studentskog zbora Sveučilišta u Mostaru.

Tim povodom se posvećuje temama tjelesnog i mentalnog zdravlja te zdravlja okoliša.

U ponedjeljak  19.4.2021. je predviđeno mjerenje tlaka i šećera na kampusu i u Mepas Mall-u.
U utorak 20.4.2021.se održava online predavanje uz mag. preh. teh. univ. spec. nutr. Nevenu Ćorić na temu “Kako čitati deklaracije na prehrambenim proizvodima i kako odabrati zdravi proizvod”.
U srijedu 21.4.2021. se održava online radionica prve pomoći pod nazivom “Prva pomoć u vrijeme pandemije COVID-19”.
Dan sporta održava se u četvrtak 22.4.2021.u sportskom centru Arena gdje će se održati grupni trening.
I za kraj, dr. med. Antonio Markotić će u petak 23.4.2021. održati online predavanje na temu “Salutogenezom do zdravlja”.

Studentski zbor ovim događajem želi istaknuti i podsjetiti sve na zdrav život i važnost očuvanja zdravlja.

 

Mjerenje tlaka i šećera - 19.4.2021.

Read More

4. konferencija CMBEBiH

Osobita nam je čast i zadovoljstvo pozvati Vas  na 4. konferenciju CMBEBiH, kojoj je ove godine domaćin Farmaceutski fakultet Sveučilišta u Mostaru.
Sudionici ovog nadasve posebnog događanja koje će se održati, zbog epidemioloških mjera uzrokovanih pandemijom Covid 19 virtualno, su vrhunski predavači, eksperti pojedinih područja sa svih kontinenata, kao i mladi ljudi koji svojim izuzetnim radovima doprinose boljitku biomedicine uz savršenstvo dostupnih tehnologija.

Na linkovima ispod možete pregledati program kao i linkove za konferenciju:

CMBEBIH 2021 - Conference Program Draft V15.04.2021.

https://cmbebih.com/ 

 

Read More