Nekategorizirano

Raspored održavanja ispita za tjedan od 12.9.2022. do 16.9.2022.

Ponedjeljak 12.9.2022.

Matematika - 08.00 sati, FPMOZ

Utorak 13.9.2022.

Farmakognozija 1 - 09.00 sati, učionica 315

Oblikovanje lijekova I - 09.00 sati, učionica 315

Srijeda 14.9.2022.

Analitička kemija I i II - 09.00 sati, kampus Rodoč

Farmaceutika I - 09.00 sati, učionica 315

Terapijski sustavi - 09.00 sati, učionica 315

Četvrtak 15.9.2022.

Patofiziologija s osnovama patologije - 09.00 sati, učionica 315, usmeni dio ispita u 10.00 sati, učionica 315

Hitna laboratorijska dijagnostika - 09.00 sati, učionica 315

Osnove hematologije s koagulacijom - 09.00 sati, učionica 315

Farmakologija I i II - 08.00 sati, Medicinski fakultet

Petak 16.9.2022.

Fizikalna kemija I - 09.00 sati, učionica 216

Biokemija prehrane - 09.00 sati, APTF

Farmaceutska kemija I. - 09.00 sati, učionica 216

Analitika lijekova I - 09.00 sati, učionica 216

 

Read More

Natječaj za su/financiranje projekata za potporu mobilnosti studenata i nastavnika javnih sveučilišta u 2022. godini

Otvoren je natječaj natječaj za su/financiranje projekata za potporu mobilnosti studenata i nastavnika javnih sveučilišta za sudjelovanje na domaćim ili međunarodnim konferencijama, kongresima i znanstvenim skupovima za 2022. godinu.

Više informacija o natječaju dostupno je na sljedećoj poveznici https://mobilnost.ba/hr/javni-poziv-za-su-finansiranje-projekata-mobilnosti-studenata-i-nastavnika-za-sudjelovanje-na-domacim-ili-medunarodnim-konferencijama-kongresima-znanstvenim-skupovima-2/

kao i web stranici Fondacije: https://www.mobilnost.ba/.

Read More

Raspored održavanja ispita za tjedan od 29.8.2022. do 2.9.2022.

Ponedjeljak 29.8.2022.

Matematika - 08.00 sati, zgrada FPMOZ

Odabrana poglavlja dermatofarmacije - 09.00 sati, učionica 315

Utorak 30.8.2022.

Farmakognozija 1 - 09.00 sati, učionica 315

Oblikovanje lijekova I. - 09.00 sati, učionica 315

Srijeda 31.8.2022.

Analitička kemija I. i II. - 08.15 sati, kampus Rodoč

Farmaceutika I - 09.00 sati, učionica 315

Terapijski sustavi - 09.00 sati, učionica 315

Četvrtak 1.9.2022.

Patofiziologija s osnovama patologije - 09.00 sati, učionica 315

Hitna laboratorijska dijagnostika - 09.00 sati, učionica 315

Osnove hematologije s koagulacijom - 09.00 sati, učionica 315

Farmakologija I. i II. - 12.30 sati, MF

Petak 2.9.2022.

Fizikalna kemija I. - 09.00 sati, učionica 217

Farmaceutska kemija I. - 09.00 sati, učionica 217

Analitika lijekova I. - 09.00 sati, učionica 217

 

Read More

Bihevioralna analiza komunikacije: V1 STARTER

Obavještavamo vas da će se 1. i 2.10.2022od 10:00h do 17:00h uživo u Mostaru održati trening program "BIHEVIORALNA ANALIZA KOMUNIKACIJE: V1 STARTER" Centra za bihevioralna istraživanja “VALENTIS”. Svim studentima SUM-a osiguran je popust od 50% na istaknute cijene treninga koje se mogu pronaći na dolje priloženoj poveznici

Program obuhvaća sveukupnu analizu ponašanja koja uključuje analizu svih dostupnih signala koje nam sugovornik šalje kroz neverbalno, paraverbalno i verbalno ponašanje, te procjenu pouzdanosti iskaza, detekciju laganja i manipulacije, unaprjeđenje komunikacijske strategije, osobnu prezentaciju i javni nastup. Edukacija nije ograničena na psihologe i zaposlene na području kriminalistike, već je namijenjena svima koji žele ostvariti značajnu prednost u komunikaciji, kako u privatnoj tako i poslovnoj.
Pored prezentacije najefikasnijih alata i tehnika koje svakodnevno koriste članovi CBI Valentis tima, polaznici imaju priliku da tijekom treninga primijene naučeno kroz analizu video primjera poznatih osoba sa naše medijske scene. Uz analizu pisanih, foto i video primjera, program sadrži i interaktivnu grupnu vježbu, s time da svi polaznici dobivaju otvorene profile na valentis.rs stranici preko kojih mogu pristupiti dodatnom sadržaju za vježbu. Otvoreni računi pružaju mogućnost pregleda novih edukativnih sadržaja kao i sudjelovanje na besplatnim aktivnostima za sve dosadašnje polaznike.
Za pohađanje V1 edukacije dobiva se certifikat i postoje viši nivoi usavršavanja (V2 i V3) za sve koji budu htjeli napredovati. Apsolviranjem V3 naprednog nivoa stječe se zvanje BIHEVIORALNOG ANALITIČARA (OPĆE ZVANJE) sa mogućim daljim usavršavanjem u smjeru BUSINESS, HR MANAGEMENT, CORPORATE SECURITY, SALES, PSYCHOTHERAPY BEHAVIORAL TOOLS.

Više informacija o edukaciji, iskustvima polaznika i načinu prijave možete pronaći na poveznici:

Read More

Raspored održavanja ispita za tjedan od 11.7.2022 do 15.7.20022.

Ponedjeljak 11.7.2022.

Organska kemija I. i II. - 09.00 sati, kampus Rodoč

Farmaceutika II - 09.00 sati, zgrada FPMOZ-a

Oblikovanje lijekova I - 09.00 sati, zgrada FPMOZ-a

Utorak 12.7.2022.

Fizikalna kemija II. - 09.00 sati, zgrada FPMOZ-a

Odabrana poglavlja dermatofarmacije - 09.00 sati, zgrada FPMOZ-a

Farmakologija I i II. - 08.30 sati, Medicinski fakultet

Klinička farmacija s farmakologijom - 08.30 sati, Medicinski fakultet

Srijeda 13.7.2022.

Molekularne metode analize u farmaciji i biokemiji - 09.00 sati, zgrada FPMOZ-a

Oblikovanje lijekova II - 09.00 sati, zgrada FPMOZ-a

Četvrtak 14.5.2022.

Patofiziologija s osnovama patologije - 08.15 sati, zgrada FPMOZ

Hitna laboratorijska dijagnostika - 08.15 sati, zgrada FPMOZ

Osnove hematologije s koagulacijom - 08.15 sati, zgrada FPMOZ

Analitička toksikologija - 08.15 sati, zgrada FPMOZ

Petak 15.5.2022.

Opća kemija I i II - 09.00 sati, Rodoč

Fiziologija - 09.00 sati, Medicinski fakultet

Biokemija prehrane - 09.00 sati, učionica 209

Farmaceutska kemija II. - 09.00 učionica 1-2

Read More

Raspored održavanja ispita za tjedan od 4.7. do 8.7.2022. godine

Ponedjeljak 4.7.2022.

Matematika - 08.00 sati, učionica 1-4

Fizikalna kemija I - 08.15 sati, učionica 209

Utorak 5.7.2022.

Mikrobiologija s osnovama parazitologije I. i II.

Terapijski sustavi - 12.00 sati, učionica 209

Srijeda 6.7.2022.

Farmaceutska botanika - 09.00 sati, APTF

Biokemija I.- 09.00 sati, Medicinski fakultet

Klinička biokemija - 09.00 sati, Medicinski fakultet

Četvrtak 7.7.2022.

Biologija stanice i genetika - 08.00 sati, amfiteatar Medicinskog fakulteta

Farmaceutika I. - 8.30 sati, učionica 217

Petak 8.7.2022.

Biokemija II - 09.00 sati, APTF

Farmaceutska kemija I - 8.30 sati, učionica 217

Analitika lijekova I - 8.30 sati, učionica 217

Read More

Raspored održavanja ispita za tjedan od 27.6. do 1.7.2022. godine

Ponedjeljak 27.6.2022.

Organska kemija I. i II.  - 09.00 sati, kampus Rodoč

Utorak 28.6.2022.

Fizikalna kemija II - 09.00 sati, učionica 216

Analitička toksikologija - 09.00 sati, učionica 216

Srijeda 29.6.2022.

Analitička kemija I. i II. - 08.00 sati, kampus Rodoč

Imunologija - 12.00 sati, Medicinski fakultet

Četvrtak 30.6.2022.

Patofiziologija s osnovama patologije - 09.00 sati, učionica 1-2

Hitna laboratorijska dijagnostika - 09.00 sati, učionica 1-2

Osnove hematologije s koagulacijom - 09.00 sati, učionica 1-2

Petak 1.7.2022.

Opća kemija sa stehiometrijom I. i II. - 09.00 sati, kampus Rodoč

Biokemija prehrane - 09.00 sati, učionica 1-4

Farmaceutska kemija II - 09.00 sati, učionica 1-4

Analitika lijekova II - 09.00 sati, učionica 1-4

Read More