Oglasna ploča

Rezultati razredbenog postupka za studij Kozmetologije za upis u akademsku 2024./2025. godinu

UPISI STUDENATA U PRVU GODINU STUDIJA KOZMETOLOGIJA

U AKADEMSKOJ 2024./2025. GODINI

u prvom upisnom roku provodit će se

od 15. do 19. srpnja 2024. godine

od 09.00 do 11.00 i od 12.00 do 13.00 sati u studentskoj referadi

  

Pristupnici koji ostvare pravo upisa, a ne upišu se u vrijeme predviđeno za upis, gube pravo upisa.

Rang lista pristupnika

Pristupnici sa liste Kozmetologija - redoviti od broja 1 do broja 25 (uključujući i broj 25) ostvaruju pravo upisa.

Svi pristupnici sa liste Kozmetologija - strani redoviti ostvarili su pravo upisa.

Svi pristupnici sa liste Kozmetologija -  izvanredni ostvarili su pravo upisa.

Svi pristupnici sa liste Kozmetologija - strani izvanredni ostvarili su pravo upisa.

Ukoliko dođe do promjene na rang listi pristupnici koji se nalaze ispod crte bit će obaviješteni.

 

Studij Kozmetologije

Svaki student pri upisu treba priložiti sljedeće dokumente:

 1. svjedodžbe svih razreda srednje škole u četverogodišnjem trajanju (originale ili ovjerene kopije)
 2. svjedodžbu o završnom ispitu (maturi/državnoj maturi)
 3. izvadak iz matične knjige rođenih
 4. liječničko uvjerenje o psihofizičkim sposobnostima
 5. potvrda o prebivalištu (BiH državljani) ili boravištu (strani državljani)
 6. sliku formata 4x6 cm
 7. dokaz o uplati za „Studentski zbor“ 10 KM na žiro-račun Sveučilišta UniCredit bank d.d. Mostar 3381302231566875
 8. Upisni materijal koji treba popuniti prijavom na https://upisi.sum.ba/fakultet/
  - ispisan i potpisan matični list
  - ispisan i potpisan upisni list
  - ispisan i potpisan prijavni list (u 2 primjerka)

Pristupnici koji su srednju školu završili u inozemstvu, trebaju priložiti i rješenje o istovrsnosti svjedodžbi (za upis).

Postupak ekvivalencije  obrazovne isprave se pokreće u Ministarstvu prosvjete, znanosti, kulture i športa  Hercegovačko-neretvanske županije/kantona.

Redoviti studenti koji participiraju u plaćanju studija trebaju donijeti dokaz o uplati upisa u I. semestar 1250 KM na žiro-račun Farmaceutskog fakulteta

UniCredit bank d.d. Mostar 3381302271311267

Izvanredni studenti koji participiraju u plaćanju studija 

trebaju donijeti dokaz o uplati upisa u I. semestar 1250 KM na žiro-račun Farmaceutskog fakulteta UniCredit bank d.d. Mostar 3381302271311267