Oglasna ploča

Nova Aplikacija za administraciju i upravljanje ispitima

U rad je puštena nova aplikacija koja zamjenjuje postojeće sučelje za pregled ispitnih rokova i unos ocjena te upravljanje zapisnicima.
Više informacija na linku:
Detaljne upute za korištenje sustava su dostupne na
Za tehničku podršku i pomoć, molimo kontaktirajte SUMIT koordinatora Farmaceutskog fakutleta.