Nekategorizirano

U Sarajevu održan IX. Simpozij magistara farmacije

U organizaciji Komore magistara farmacije Federacije Bosne i Hercegovine u Sarajevu je od 17.11.2017. do 19.11.2017. godine održan  IX. Simpozij magistara farmacije s temom Utjecaj hrane i suplemenata na ishode terapije s lijekovima. Svrha ovog stručnog simpozija bila je u duhu strateških ciljeva Komore, a u skladu s kontinuiranom edukacijom farmaceuta, prenošenju novih znanja, iskustava i komunikacije zdravstvenih djelatnika. Sve veća prisutnost dodataka prehrani u svakodnevnom radu farmaceuta, kao i sve veća zainteresiranost pacijenata za takvu vrstu preparata, iznjedrila je potrebu za stručnim skupom koji će se pozabaviti njihovim zdravstvenim, sigurnosnim, kao i zakonodavnim dijelovima. Farmaceut je moderni zdravstveni stručnjak koji u svojoj svakodnevnoj komunikaciji s pacijentom uvijek mora biti spreman sa sigurnošću odgovoriti na pitanja što? koliko? s čim? a ovakvi skupovi pridonose stalnom osvježavanju naše uloge i brige za zdravlje pacijenta. Predavanja u interaktivnoj komunikaciji održali su ugledni zdravstveni djelatnici i akademici iz Bosne i Hercegovine, te iz zemalja iz okruženja. Simpozij je predstavljao žarišnu točku i za farmaceutske tvrtke i proizvođače koji osluškuju zahtjeve pacijenata i zdravstvenih djelatnika i iste implementiraju u svom radu. Farmaceutskom fakultetu Sveučilišta u Mostaru, kao i drugim visokoškolskim ustanovama iz područja farmacije, skup je bio od posebnog značaja, zbog poboljšanja i reguliranja obrazovnih ishoda koji prolaze farmaceuti tijekom svog visokoškolskog obrazovanja. Osim toga, prilikom Simpozija održan je i sastanak Asocijacije komora magistara farmacije Jugoistočne Europe koju čine predstavnici devet zemalja.

Simpoziju su prisustvovali predstavnici i alumni Farmaceutskog fakulteta Sveučilišta u Mostaru, a asistent Martin Kondža, mag. pharm. izabran je za člana Povjerenstva za profesionalna pitanja Komore. Ovom prilikom upućujemo čestitke Komori na uspješno održanom skupu s velikim brojem sudionika, konstruktivnim raspravama s jasnim ishodima, pri čemu Fakultet ostaje vjeran potporni stup Komore, kao najvišem stručnom udruženju farmaceuta u Federaciji Bosne i Hercegovine.

Read More

Raspored nastave za tjedan od 20. 11. do 24. 11. 2017

II. godina

Vježbe iz kolegija Analitička kemija II. održati će se u laboratoriju na Medicinskom fakultetu prema rasporedu koji možete preuzeti ovdje.

Studenti trebaju ponijeti i praktikum za vježbe.

V. godina

Predavanja iz kolegija Javno zdravstvo počinju u ponedjeljak 20.11. u 11.00 sati na Fakultetu zdravstvenih studija. O rasporedu za ostale dane studente će obavijestiti profesor.

Ispit iz kolegija Opća kemija sa stehiometrijom I i Farmakologije II održati će se u petak 24.11. 2017. Mjesto i vrijeme ispita biti će objavljeni naknadno.

Read More

Raspored predavanja i vježbi za tjedan od 13.11. do 18.11.2017

I. godina

Vježbe iz kolegija Opća kemija sa stehiometrijom I. počinju u utorak 14.11.2017. i održavati će se u Kemijskom laboratoriju na Medicinskom fakultetu prema rasporedu koji možete preuzeti ovdje.

II. godina

Ispit iz kolegija Organska kemija II održati će se u ponedjeljak 13.11. u 08.00 sati u učionici 1-2.

Predavanja iz kolegija Analitička kemija II održati će se u kampusu Rodoč prema slijedećem rasporedu:

Ponedjeljak 13.11.2017. – 10.00 sati - učionica 213.
Utorak 14.11.2017. – 09.00 sati - učionica 018
Srijeda 15.11.2017. od 9:00 do 12:00 učionica 212, 12:30 do 14:30 sati učionica 016
Četvrtak 16.11.2017. – 09.00 sati - učionica 019.
Petak 17.11.2017. – 09.00 sati - učionica 209.

IV. godina

Vježbe iz kolegija Biokemija lijekova održati će se u laboratoriju u  kampusu Rodoč prema slijedećem rasporedu:

Ponedjeljak 13.11.2017.
Laboratorij 1 - 08:00 - 15:00 sati
Srijeda 15.11.2017.
Laboratorij 1 - 08:00 - 12:30
Laboratorij 2 - 08:00 - 12:30
Petar 17.11.2017.
Laboratorij 1 - 08:00 - 12:30
Laboratorij 2 - 08:00 - 12:30

V. godina

Ispit iz kolegija Klinička farmacija održati će se u petak 17.11.2017. godine. Točno vrijeme i mjesto održavanja biti će objavljeno naknadno.

Read More

Raspored predavanja za tjedan od 6.11. do 11.11.2017. godine

I. godina

Predavanja iz kolegija Opća kemija sa stehiometrijom I počinju u ponedjeljak 6. 11. 2017. u 09.00 sati u predvaonici (3 kat)  bolnice za Infektivne bolesti. 
uto. 7.11.2017. - 09.00 sati, dvorana 9 - Ekonomski fakultet
sri. 8.11.2017. - 09.00 sati, učionica 208
čet. 9.11.2017. - 09.00 sati, učionica 302
pet. 10.11.2017. - 09.00 sati, učionica 307

III. godina

Predavanja iz kolegija Farmakologija II. počinju u ponedjeljak 6. 11. 2017. i održavati će se u predavoanici Klinike za unutarnje bolesti prema rasporedu koji možete preuzeti ovdje.

IV. godina

Predavanja iz kolegija Biokemija lijekova počinju u ponedjeljak 6. 11. 2017. u 09.30 sati i održavati će se u predavaonici 112D, na Fakutletu strojarstva i računarstva. 

uto. 7.11.2017. - 09.00 sati, predavaonica 112, FSR
sri. 8.11.2017. - 09.00 sati, dvorana 9 - Ekonomski fakultet
čet. 9.11.2017. - 09.00 sati, učionica 22 Filozofski fakultet
pet. 10.11.2017. - 09.00 sati, učionica 22 Filozofski fakultet

V. godina

Predavanja iz kolegija Klinička farmacija počinju u ponedjeljak 6. 11. 2017. i održavati će se prema sljedećem rasporedu:

pon. 6.11.2017. - 09.30 sati, učionica 306

uto. 7.11.2017. - 09.00 sati, učionica 307 

sri. 8.11.2017. - 09.00 do 12.00 sati, računalna učionica, od 12.00 sati, učionica 315

čet. 9.11.2017. - 09.00 sati, učionica 307 

pet. 10.11.2017. - 09.00 sati, učionica 308

Read More