Oglasna ploča

Raspored održavanja ispita za tjedan od 22.2. do 26.2.2021.

Utorak 23.2.2021.

Analitička kemija I i II. - 09.00 sati, kampus Rodoč

Zdravstvena ekologija - 10.00 sati, Medicinski fakultet (javiti se u ured dekana)

Farmaceutika I. - 09.00 sati, učionica 306

Hitna Laboratorijska dijagnostika - 09.00 sati, učionica 306

Klinička farmacija - 09.00 sati, učionica 306

Srijeda 24.2.2021.

Matematika - 08.00 sati, učionica 217

Analitika lijekova I - 09.00 sati, učionica 216

Zdravstveno zakonodavstvo- 09.00 sati, učionica 216

Četvrtak 25.2.2021.

Organska kemija I i II. - 09.00 sati, kampus Rodoč

Farmakognozija I. -09.00 sati, učionica 315

Petak 26.2.2021.

Biologija stanice i genetika - 08.00 sati, učionice 216 i 217 ( sačekati ispred zgrade FPMOZ-a)

Farmaceutska kemija II - 09.00 sati, učionica 209

Farmakoterapija

Farmakologija