Oglasna ploča

Raspred održavanja ispita za tjedan od 2.3. do 5.3.2021

Utorak 2.3.2021.

Opća kemija sa stehiometrijom I. i II. - 10.00 sati, Rodoč

Mikrobiologija s parazitologijom I - 14.00 sati, APTF

Odabrana poglavlja dermatofarmacije

Farmaceutika II. - 09.00 sati, učionica 209

Oblikovanje lijekova I. -  09.00 sati, učionica 209

Analitička toksikologija - 09.00 sati, učionica 209

Srijeda 3.3.2021.

Prva pomoć i sigurnost u laboratoriju

Biokemija I - 09.00 sati, učionica 217

Klinička biokemija - 09.00 sati, učionica 217

Javno zdravstvo i društvena farmacija

Petak 5.3.2021.

Fizika - 09.00 sati, učionica 1-2

Farmaceutska kemija I. - 09.00 sati, učionica 1-2

Analitika lijekova II. - 09.00 sati, učionica 1-2