Oglasna ploča

Znanstveno-stručni simpozij “Rak kože”

Ovim putem Vas pozivamo na znanstveno-stručni simpozij "Rak kože" u kojem će se govoriti o čimbenicima rizika i preventivnim mjerama nastanka malignih oboljenja kože te štetnim učincima UV zračenja. Simpozij organizira Studentski zbor Farmaceutskog fakulteta Sveučilišta u Mostaru uz potporu Komore magistara farmacije Županije Zapadnohercegovačke, a održat će se 19.2.2021. s početkom u 14:00 sati on-line preko platforme Google meet.

Predavači znanstveno stručnog simpozija su:
- prof.dr.sc Dubravka Šimić
- mag.pharm Ivona Tomić
- mag.pharm Ivana Matić

Program:

14.00 h - prof.dr.sc Dubravka Šimić - "Čimbenici rizika i kliničke značajke melanoma kože"
14.30 h - Ivona Tomić, mag.pharm. - "Prevencija nastanka malignih oboljenja kože"
14.50 h - Ivana Matić, mag.pharm. - "Štetni učinci UV zračenja na kožu"
15.15 h - Rasprava

Link za registraciju: https://forms.gle/p5rjiz9KLvcEWNWK7

Linkove za predavanja dobiti će te na mail nakon registracije.