Oglasna ploča

Natječaj Sapienza University of Rome, Italija, za studentsku mobilnost za ljetni semestar 2023./2024.

Otvoren je natječaj Sapienza University of Rome, Italija, za studentsku mobilnost za ukupno 2 stipendije predviđene za BiH za preddiplomski, diplomski ili poslijediplomski studij u okviru Erasmus+ KA171 programa mobilnosti u ljetnom semestru akademske godine 2023./2024. Natječaj se odnosi na sve relevantne studijske programe SUM-a osim studija medicine.

Rok za podnošenje prijava je zaključno 25. rujna 2023.

Zainteresirani studenti trebaju poslati na email adresu rektorat-ms@sum.ba sljedeću dokumentaciju

 1. Prijavni obrazac;
 2. CV ili nova verzija;
 3. Motivacijsko pismo, a za studente PDS studija potrebno je dodati podroban opis plana istraživanja (engleski ili hrvatski jezik);
 4. Prijepis ocjena s matične ustrojbene jedinice na hrvatskom i engleskom jeziku;
 5. Potvrdu o znanju engleskog ili talijanskog jezika B2;
 6. Popunjen i potpisan ugovor o učenju od strane studenata i odgovorne osobe na ustrojbenoj jedinici u Mostaru za studente 1. i 2. ciklusa, a za studente 3. ciklusa popis kolegija koje namjeravaju slušati na Sapienza University of Rome;
 7. Pozivno pismo s ogovarajućeg fakulteta na Sapienza University of Rome za studente 3. ciklusa, kao i za studente 2. ciklusa koji planiraju raditi istraživanje za diplomski;
 8. Studenti 3. ciklusa trebaju dostaviti popis objavljenih publikacija kao i pismo namjere potpisano od stane prodekana/ mentora na matičnoj ustrojbenoj jedinici;
 9. Kopiju putne isprave.

Preporuka studentima:

 • pogledati na stranici Sapienza University of Rome mogu li pronaći adekvatne kolegije za preddiplomski i diplomski studij, kao i poslijediplomski studijski program, koji su kompatibilni s kolegijima na matičnoj ustrojbenoj jedinici i koji bi se mogli priznati kao takvi po povratku. Kompatibilnost kolegija provjeriti s koordinatorom za međunarodnu suradnju uz suglasnost voditelja kolegija na matičnoj ustrojbenoj jedinici.
 • U slučaju odobrene mobilnosti student osobno kupuje i plaća policu zdravstvenog i putnog osiguranja koje treba pokrivati cijelo razdoblje putovanja i boravka na gostujućoj instituciji.
 • U slučaju odobrene mobilnosti student osobno kupuje i plaća policu zdravstvenog i putnog osiguranja koje treba pokrivati cijelo razdoblje putovanja i boravka na gostujućoj instituciji.

Uz tekst natječaja se prilaže tablica kriterija za odlaznu mobilnost studenata.

Izvor:https://www.sum.ba/objave/medunarodna-suradnja-obavijesti/-natjecaj-sapienza-university-of-rome-italija-za-studentsku-mobilnost-za/