Oglasna ploča

Raspored održavanja obrana diplomskih radova za ponedjeljak 11.9.2023. godine

Javna obrana diplomskog rada studentice Katarine Ević pod naslovom: “Sinteza dikumarola Mannichovom reakcijom” održat će se u ponedjeljak, 11. rujna 2023. godine u 10.00 sati na Medicinskom fakultetu u dvorani 4.

Povjerenstvo:
1. dr. sc. Dubravka Šimić, red.prof. (predsjednica Povjerenstva)
2. dr. sc. Martin Kondža, doc. (član i mentor)
3. dr. sc. Ivanka Mikulić, izv.prof. (članica)

_______________________________________________________

Javna obrana diplomskog rada studentice Anite Škrobo pod naslovom: “Utjecaj temperature na proces sinteze hidroklorotiazida” održat će se u ponedjeljak, 11. rujna 2023. godine u 10.30 sati na Medicinskom fakultetu u dvorani 4.

Povjerenstvo:
1. dr. sc. Ivanka Mikulić, izv.prof. (predsjednica Povjerenstva)
2. dr. sc. Martin Kondža, doc. (član i mentor)
3. dr. sc. Dubravka Šimić, red.prof. (članica)

_______________________________________________________

Javna obrana diplomskog rada studentice Magdalene Kvesić pod naslovom: “Utjecaj PH okruženja na sintezu kofeina iz teofilina” održat će se u ponedjeljak, 11. rujna 2023. godine u 11.00 sati na Medicinskom fakultetu u dvorani 4.

Povjerenstvo:
1. dr. sc. Ivanka Mikulić, izv.prof. (predsjednica Povjerenstva)
2. dr. sc. Martin Kondža, doc. (član i mentor)
3. dr. sc. Dubravka Šimić, red.prof. (članica)

_______________________________________________________

Javna obrana diplomskog rada studentice Gabriele Marić pod naslovom: “Određivanje metabolita acetilsalicine kiseline kod zdravih ispitanika” održat će se u ponedjeljak, 11. rujna 2023. godine u 11.30 sati na Medicinskom fakultetu u dvorani 4.

Povjerenstvo:
1. dr. sc. Dubravka Šimić, red.prof. (predsjednica Povjerenstva)
2. dr. sc. Martin Kondža, doc. (član i mentor)
3. dr. sc. Ivanka Mikulić, izv.prof. (članica)

_______________________________________________________