Oglasna ploča

Nastupno predavanje za izbor u znanstveno – nastavno zvanje docenta za kandidatkinju dr.sc. Marijanu Marković Boras

Odluka o provedbi nastupnog predavanja dr. sc. Marijane Marković Boras koje će se održati u četvrtak, 2. prosinca 2021. godine na Farmaceutskom fakultetu Sveučilišta u Mostaru s početkom u 13:30 sati, na temu "Lipidi i lipoproteini".