Archives for 24 Nov,2021

You are browsing the site archives by date.

Nastupno predavanje za izbor u znanstveno – nastavno zvanje docenta za kandidatkinju dr.sc. Marijanu Marković Boras

Odluka o provedbi nastupnog predavanja dr. sc. Marijane Marković Boras koje će se održati u četvrtak, 2. prosinca 2021. godine na Farmaceutskom fakultetu Sveučilišta u Mostaru s početkom u 13:30 sati, na temu "Lipidi i lipoproteini".

Read More

Nastupno predavanje za izbor u znanstveno – nastavno zvanje docenta za kandidata dr.sc. Martina Kondžu

Odluka o provedbi nastupnog predavanja dr. sc. Martina Kondže koje će se održati u četvrtak, 2. prosinca 2021. godine na Farmaceutskom fakultetu Sveučilišta u Mostaru s početkom u 12:45 sati, na temu "Odnos strukture i aktivnosti sunitiniba i drugih derivata oksindola".

Read More

Nastupno predavanje za izbor u znanstveno – nastavno zvanje docenta za kandidatkinju dr.sc. Ivonu Tomić

Odluka  o provedbi nastupnog predavanja dr. sc. Ivone Tomić koje će se održati u četvrtak, 2. prosinca 2021. godine na Farmaceutskom fakultetu Sveučilišta u Mostaru s početkom u 12:00 sati,  na temu "Oslobađanje lijekova in vitro".

Read More