Oglasna ploča

Nastupno predavanje za izbor u znanstveno – nastavno zvanje docenta za kandidata dr.sc. Martina Kondžu

Odluka o provedbi nastupnog predavanja dr. sc. Martina Kondže koje će se održati u četvrtak, 2. prosinca 2021. godine na Farmaceutskom fakultetu Sveučilišta u Mostaru s početkom u 12:45 sati, na temu "Odnos strukture i aktivnosti sunitiniba i drugih derivata oksindola".