Nekategorizirano

Raspored predavanja za tjedan od 26.2. do 3.2.2018.

I. godina - Farmaceutska botanika

Ponedjeljak 26.2.2018. – 14.00 sati 
Utorak 27.2.2018. - 14.00 sati
Srijeda 28.2.2018. – 14.00 sati
Petak 2.3.2018. – 14.00 sati

Mjesto predavanja biti će objavljeno uskoro.

II. godina - Mikrobiologija s parazitologijom II.

Ponedjeljak 26.2.2018. – 10.00 sati
Utorak 27.2.2018. - 10.00 sati
Srijeda 28.2.2018. – 10.00 sati
Četvrtak 1.3.2018. – 10.00 sati
Petak 2.3.2018. – 10.00 sati

Mjesto predavanja biti će objavljeno uskoro.

Raspored predavanja preuzmite ovdje.

IV. godina - Hitna laboratorijska dijagnostika

Nastava će se održavati u predavaonici Klinike za unutarnje bolesti (interno). Raspored održavanja nastave možete preuzeti ovdje.

Read More

Raspored održavanja ispita

Ponedjeljak 19.2.2018.

Biologija stanice i genetika - 08.00 sati, učionica 1-4, usmeni ispit održati će se isti dan na Klinici za infektivne bolesti (predavaonica) u 11.00 sati, prvi na redu su studenti koji imaju samo usmeni dio ispita, Vujnović, Rako i Begić.
Odabrana poglavlja dermatofarmacije - 09.00 sati - učionica 315
Metodika znanstvenog rada i biomedicinska informatika - 09.00 sati - učionica 315

Utorak 20.2.2018.
Organska kemija 2 – 09.00 sati – učionica 307

Srijeda 21.2.2018.
Farmakologija I . i II. – 13.00 sati, MF
Farmakoterapija – 15.00 sati, Interno
Analitika lijekova I – 08.00 sati – učionica 1-4

Četvrtak 22.2.2018.
Biokemija I. – 09.00 sati, učionica 315
Farmakognozija 2. – 09.00 sati, učionica 315

Petak 23.2.2018.
Bioetika – 09.00 sati, učionica 1-4
Opća kemija sa stehiometrijom II. – 09.00 sati, učionica 1-4
Fizika – 09.00 sati, učionica 1-4
Farmaceutika I. – 09.00 sati, učionica 1-4
Analitička toksikologija – 09.00 sati, učionica 1-4
Farmaceutska kemija II. – 09.00 sati, učionica 1-4

Read More

Raspored održavanja ispita za tjedan od 12.2. do 16.2.

Ponedjeljak 12.2.2018.

Matematika - 09.00 sati - učionica 1-2
Farmaceutska kemija I. - 09.00 sati, učionica 1-2
Biokemija lijekova - 09.00 sati, učionica 1-2

Utorak 13.2.2018.

Anatomija čovjeka – 12.00 sati, Fakultet Zdravstvenih studija
Analitička kemija I. i II. 12.30 sati, Rodoč, učionica 210
Instrumentalne metode analize u farmaciji – 12.30 sati, Rodoč, učionica 210
Klinička farmacija – 09.00 sati, učionica 302

Srijeda 14.2.2018.

Prva pomoć i sigurnost u laboratoriju 11.00 sati –Klinika za infektivne bolesti
Kozmetologija - 11.00 sati – Klinika za infektivne bolesti
Zdravstvena ekologija – 09.00 sati – MF
Imunokemija s osnovama imunologije – 14.00 sati - MF, dvorana 5

Četvrtak 15.2.2018.

Fizikalna kemija I. – 09.00 sati, učionica 1-4.
Farmakognozija I – 09.00 sati, učionica 1-4.
Oblikovanje lijekova II. – 09.00 sati, učionica 1-4.
Zdravstveno zakonodavstvo – 09.00 sati, učionica 1-4.

Petak 16.2.2018.

Bioetika – 09.00 sati, učionica 1-4.
Farmaceutika II – 09.00 sati, učionica 1-4.
Klinička biokemija – 09.00 sati, učionica 1-4.

Read More