Nekategorizirano

Svečana promocija druge generacije magistara farmacije Farmaceutskog fakulteta Sveučilišta u Mostaru

Svečana promocija druge generacije magistara farmacije Farmaceutskog fakulteta Sveučilišta u Mostaru održat će se u petak, 13. listopada, na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Mostaru s početkom u 12 sati. Tom prigodom, prof. dr. sc. Monika Tomić, dekanica Farmaceutskog fakulteta će uručiti diplome za 17 magistara farmacije. 

Read More

Raspored održavanja obrana diplomskih radova za utorak 10.10.2017.

Javna obrana diplomskog rada studentice Josipe Krešić pod naslovom: ”Učinci metformina na lipidne omjere i non- HDL kolesterol bolesnika sa šećernom bolesti tipa 2” održat će se u utorak, 10. listopada 2017. godine u 11.30 sati na Medicinskom fakultetu u vijećnici.

Povjerenstvo:
1. dr. sc. Monika Tomić, red. prof. (predsjednik povjerenstva)
2. dr. sc. Ivanka Mikulić doc. (član i komentor)
3. dr.sc. Ivica Brizić izv. prof.(član)

_______________________________________________________

Javna obrana diplomskog rada studenta Petra Prlića pod naslovom: “Znanje i ponašanje populacije prema izloženosti i zaštiti od sunca" održat će se u utorak 10. listopada 2017. godine u 12.00 sati na Medicinskom fakultetu u vijećnici.

Povjerenstvo:
1. dr. sc. Monika Tomić, red. prof. (predsjednik povjerenstva)
2. dr. sc. Dubravka Šimić, red.prof. (član i mentor)
3. dr.sc. Ivica Brizić, izv. prof.(član)

_______________________________________________________

Javna obrana diplomskog rada studentice Sandre Bender pod naslovom: ”Učinkovitost fiksne kombinacije lijekova Dorzolamid/ Timolol i Bimatoprost/Timolol na vrijednosti intraokularnog tlaka kod bolesnika s endotamponadom silikonskim uljem”održat će se u čutorak, 10. listopada 2017. godine u 12.30 sati na Medicinskom fakultetu u vijećnici.

Povjerenstvo:
1. dr. sc. Jurica Arapović, izv. prof. (predsjednik povjerenstva)
2. dr. sc. Mia Zorić Geber, doc. (član i mentor)
3. dr.sc. Ivanka Mikulić, doc.(član)

Read More

Dobitnici Dekanove nagrade za akademsku 2016./2017. godinu

I. godina - Ella Štrbac - 4,69

II. godina - Sara Šimić - 4,53

III. godina - Mia Tizler - 4,57

IV. godina - Jovana Sudar - 4,61

V. godina - Ivana Matić - 4,87 i Martina Vukoja - 4,87

Dekanove nagrade biti će uručene najboljim studentima u sklopu svečane promocije koja će se održati  u petak 13.10.2017. s početkom u 12.00 sati u amfiteatru Medicinskog fakulteta.

Read More
,

Raspored predavanja za tjedan od 9. 10. do 13.10. 2017. godine

I. godina

Matematika - dr.sc. Slavko Šarić, red. prof.

Predavanja iz kolegija Matematika počinju u ponedjeljak 9.10.2017. u 09.00 sati na Farmaceutskom fakultetu.

ponedjeljak 9.10.2017. - 09.00 sati - učionica 302
utorak 10.10.20017. - 09.00 sati - učionica D1 (Fakultet zdravstvenih studija), od 12.30 sati učioncia 315 Farmaceutski fakultet
srijeda 11.9.2017. - 09.00 sati - učionica 0-1, od 12.00 sati učionica 315
četvrtak 12.10.2017.- 09.00 sati - učionica 302
petak 13.10.2017. - 09.00 sati - učionica 119

III. godina

Farmaceutska kemija I. -  dr.sc. Marica Medić-Šarić, red.prof.

Predavanja iz kolegija Farmaceutska kemija I. počinju u ponedjeljak 9.10.2017. u 09.00 sati na Farmaceutskom fakultetu. 

ponedjeljak 9.10.2017. - 09.00 sati - učionica 307
utorak 10.10.20017. - 09.00 sati - učionica 119
srijeda 11.9.2017. - 09.00 sati - učionica 208
četvrtak 12.10.2017.- 09.00 sati - učionica 307
petak 13.10.2017. - 09.00 sati - učionica 307
subota 14.10.20017. - 09.00 sati - učionica 307

IV. godina

Predavanja iz kolegija Ekonomika u farmaciji počinje u ponedjeljak 9.10.2017. i održavati će se na Agronomsko prehrambeno tehnološkom fakultetu prema slijedećem rasporedu.

Read More

Natječaj za dodjelu Rektorove nagrade studentima Sveučilišta u Mostaru za šport, studenski znanstveni ili umjetnički rad i promicanje Sveučilišta.

SVEUČILIŠTE U  MOSTARU

REKTOR

Ur. broj: 01-1739/17

Mostar, 4. listopada 2017. godine

Na temelju članka 7. Pravilnika o Rektorovoj nagradi studentima  Sveučilišta u Mostaru ( ur. broj: 01-1688/15 od 25. rujna 2015. godine), Rektor Sveučilišta u Mostaru, raspisuje

N A T J E Č A J

za dodjelu Rektorove nagrade studentima Sveučilišta u Mostaru za šport, studenski znanstveni ili umjetnički rad i promicanje Sveučilišta.

I.

Rektorova nagrada dodjeljuje se za rezultate ostvarene u prethodnoj akademskoj 2016./2017. godini.

Rektorova nagrada za šport, studenski znanstveni ili umjetnički rad i promicanje Sveučilišta dodjeljuje sa najviše za troje kandidata.

II.

Kandidati  uz prijavu za Natječaj prilažu sljedeću dokumentaciju:

  • potvrdu o statusu studenta,
  • prijepis ocjena s navedenim prosjekom iz prethodne akademske godine i
  • odgovarajuće potvrde (dokaze) i pisana obrazloženja u ovisnosti od područja za koje se natječu.

 

Prijave dostaviti na adresu:

Sveučilište u Mostaru

Rektorat

Trg hrvatskih velikana 1.

88000 Mostar

S naznakom  „Za Rektorovu nagradu“

Natječaj je otvoren od 5. - 25. listopada 2017. godine i objavljen je na web stranicama i oglasnim pločama Sveučilišta i ustrojbenih jedinica.

Nepotpune, neuredne i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.

 

                                                                                                                             Rektor

                                                                                                        Prof. dr. sc. Zoran Tomić, v.r.

Read More

Natječaj za Fulbright Visiting Scholar Program za akademsku 2018-2019. godinu.

Veleposlanstvo SAD-a u Sarajevu je otvorilo natječaj za Fulbright Visiting Scholar Program za akademsku 2018-2019. godinu.

Ovaj program akademske mobilnosti namijenjen je kandidatima koji posjeduju doktorsku diplomu, a u okviru istog će otputovati u SAD kako bi proveli istraživanje ili/i kako bi predavali na vodećim američkim sveučilištima u trajanju od tri do deset mjeseci, uz priliku da unaprijede svoj profesionalni i znanstveni rad, uspostave profesionalne kontakte i steknu međunarodno iskustvo.

Tim povodom Ured za odnose sa javnošću Veleposlanstva SAD-a i Američki kutak Mostar organiziraju virtualnu prezentaciju Fulbright Visiting Scholar programa na kojoj će biti predstavljene mogućnosti i uvjeti prijave na program te će prisutni imati priliku i čuti iskustva Fulbright stipendista iz Mostara.

Prezentacija će se održati u utorak 10 listopada/oktobra u 15:30 u Američkom kutku Mostar ( suteren zgrade Gimnazije)

Obavijest : Fulbright Foreign Student Program 

Read More

JAVNI NATJEČAJ za dodjelu „Huawei stipendije“ redovnim studentima u akademskoj 2016./2017.

SVEUČILIŠTE U MOSTARU
R E K T O R

Ur. broj: 01-1736/17
Mostar, 4. listopada 2017. godine

 

Na temelju članka 10. Pravilnika o postupku i kriterijima za dodjelu Huawei stipendija studentima Sveučilišta u Mostaru, Rektor Sveučilišta u Mostaru, dana 4. listopada 2017. godine, o b j v l j u j e

JAVNI NATJEČAJ
za dodjelu „Huawei stipendije“ redovnim studentima u akademskoj 2016./2017.

I.
Pravo sudjelovanja na natječaju za dodjelu „Huawei stipendija“ imaju redoviti studenti 2. i 3. godine preddiplomskog studija i studenti 2, 3. i 4. godine integriranog studija na Sveučilištu u Mostaru, osim studenata prve godine, koji udovoljavaju slijedećim uvjetima:
1. da su državljani Bosne i Hercegovine;
2. da ne obnavljaju godinu studija u koju su upisani;
3. da ne ostvaruju pravo na stipendiju od drugog davatelja stipendije ili novčanu
pomoć po drugoj osnovi;
4. da kao studenti završne godine nisu stariji od 26 godina života i
5. da do 30. rujna imaju položene sve ispite iz prethodne akademske godine studija sa:
- ukupnom prosječnom ocjenom studiranja 3,00 i više studenti: Fakulteta strojarstva i računarstva, Građevinskog fakulteta, Fakulteta prirodoslovno-matematičkih i odgojnih znanosti (studijski programi: Informatika, Matematika, Fizika i Tehnika).
- ukupnom prosječnom ocjenom studiranja 4,50 i više studenti: Ekonomskog fakulteta, Medicinskog fakulteta, Fakulteta zdravstvenih studija, Farmaceutskog fakulteta, Fakulteta prirodoslovno-matematičkih i odgojnih znanosti, Pravnog fakulteta, Agronomsko prehrambeno - tehnološkog fakulteta, Filozofskog fakulteta i Akademije likovnih umjetnosti.

III.
Kriteriji i utvrđivanje rang liste za dodjelu 10 (deset) stipendija u iznosu od 1000 eura, utvrđeni su Pravilnikom o postupku i kriterijima za dodjelu „Huawei stipendija“ studentima Sveučilišta u Mostaru.
Stipendije će se dodjeljivati na sljedeći način:
a) 7 stipendija studentima sljedećih fakulteta: Fakultet strojarstva i računarstva, Građevinski fakultet, Fakultet prirodoslovno-matematičkih i odgojnih znanosti (studijski programi: Informatika, Matematika, Fizika i Tehnika).

b) 3 stipendije studentima sljedećih fakulteta: Ekonomski fakultet, Medicinski fakultet, Fakultet zdravstvenih studija, Farmaceutski fakultet, Fakultet prirodoslovno-matematičkih i odgojnih znanosti, Pravni fakultet, Agronomsko prehrambeno - tehnološki fakultet, Filozofski fakultet i Akademija likovnih umjetnosti.

IV.
Podnositelji prijave na natječaj za stipendiju su obavezni dostaviti sljedeće dokumente:
1. uvjerenje o državljanstvu, (preslika ne starija od 6 mjeseci);
2. preslika prve stranice indeksa;
3. potvrdu fakulteta o statusu redovitog studenta;
4. uvjerenje o položenim ispitima sa prethodne godine studija sa naznakom o prosječnoj ocjeni;
5. izjavu da ne ostvaruju pravo na stipendiju od drugog davatelja stipendije ili novčanu pomoć po drugoj osnovi, ovjerenu od nadležnog tijela (kod općine ovjerena ili notarski obrađena);
6. dokaze o postignutim pojedinačnim uspjesima na državnim, europskim i međunarodnim športskim natjecanjima zadnje godine završenog školovanja sukladno s člankom 4. ovoga Pravilnika;
7. doprinos promicanju Sveučilišta kroz sudjelovanje u realizaciji međunarodnih sveučilišnih projekata i na međunarodnim znanstvenim i stručnim skupovima (što se dokazuje odgovarajućom dokumentacijom);
8. motivacijsko pismo kandidata i
9. podatke o računu kod banke putem kojeg će se stipendija isplatiti na ime studenta.

V.
Postupak bodovanja i odabira na osnovu kriterija provodi Povjerenstvo za dodjelu „Huawei stipendija“ (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo). Na temelju izvršenog bodovanja Povjerenstvo utvrđuje dvije rang liste kandidata za koje se predlaže dodjela stipendije. Lista kandidata objavit će se na internet stranici Sveučilišta.

VI.
Natječaj za podnošenje zamolbi za dodjelu stipendije studentima otvoren je u trajanju od 15 dana od dana objave na internet stranici Sveučilišta.
Rezultati natječaja dodjele „Huawei stipendija“ objavit će se na internet stranici Sveučilišta i ustrojbenih jedinica u roku od trideset (30) dana od dana zatvaranja natječaja.
VII.
Prijave sa potrebnom dokumentacijom dostavljaju se osobno ili preporučenom poštom na adresu: Sveučilište u Mostaru, Rektorat – Povjerenstvo za dodjelu Hauwei stipendija, Trg hrvatskih velikana 1, 88 000 Mostar, sa naznakom ''za Hauwei stipendiju''.
Priloženi dokumenti se ne vraćaju, osim na osobni zahtjev podnositelja.
Nepotpune, neuredne i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.

Rektor
prof. dr. sc. Zoran Tomić, v.r.

 

Read More

Raspored održavanja obrana diplomskih radova za četvrtak 5.10.2017.

Javna obrana diplomskog rada studenta Mahira Hubane pod naslovom: “Rezistencija sojeva Klebsiellae pneumoniae izoliranih iz uzoraka urina kod odraslih izvanbolničkih i bolničkih pacijenata SKB Mostar u 2016. godini." održat će se u četvrtak, 5. listopada 2017. godine u 12.00 sati na Medicinskom fakultetu u vijećnici.

Povjerenstvo:
1. dr. sc. Monika Tomić, red. prof. (predsjednik povjerenstva)
2. dr. sc. Željko Cvetnić red.prof. (član i mentor)
3. dr.sc. Ivica Brizić izv. prof.(član)

_______________________________________________________

Javna obrana diplomskog rada studentice Nine Bošnjak pod naslovom: ”Karbapenem rezistentni Acinetobacter baumannii izoliran iz hemokultura pacijenata u SKB Mostar, u razdoblju od 1.1.2012.-31.12.2016. godine ”održat će se u četvrtak, 5. listopada 2017. godine u 12.30 sati na Medicinskom fakultetu u vijećnici.

Povjerenstvo:
1. dr. sc. Monika Tomić, red. prof. (predsjednik povjerenstva)
2. dr. sc. Željko Cvetnić red.prof. (član i mentor)
3. dr.sc. Ivica Brizić izv. prof.(član)

_______________________________________________________

Javna obrana diplomskog rada studentice Maje Vrdoljak pod naslovom: “Tuberkuloza - etiologija, dijagnostika i rasprostranjenost na području koje pokriva laboratorij SKB Mostar u 2016. godini” održat će se u četvrtak, 5. listopada 2017. godine u 13.00 sati na Medicinskom fakultetu u vijećnici.

Povjerenstvo:
1. dr. sc. Monika Tomić, red. prof. (predsjednik povjerenstva)
2. dr. sc. Željko Cvetnić red.prof. (član i mentor)
3. dr.sc. Ivica Brizić izv. prof.(član)

________________________________________________________

Javna obrana diplomskog rada studentice Marije Bošnjak pod naslovom: “Učinak stabilnog želučanog pentadekapeptida BPC 157 u liječenju ishemijskog kolitisa” održat će se u četvrtak, 5. listopada 2017. godine u 13.30 sati na Medicinskom fakultetu u vijećnici.

Povjerenstvo:
1. dr. sc. Ivica Brizić, izv. prof. (predsjednik povjerenstva)
2. dr. sc. Juraj Geber red. prof. (član i mentor)
3. dr.sc. Željko Cvetnić red.prof. (član)

_______________________________________________________

Javna obrana diplomskog rada studentice Ane Galić pod naslovom: “Prokalcitonin kao rani biljeg sepse” održat će se u četvrtak, 5. listopada 2017. godine u 14.00 sati na Medicinskom fakultetu u vijećnici.

Povjerenstvo:
1. dr. sc. Ivica Brizić, izv. prof. (predsjednik povjerenstva)
2. dr. sc. Ivanka Mikulić doc (član i mentor)
3. dr.sc. Željko Cvetnić red.prof. (član)

Read More