Nekategorizirano

Raspored održavanja ispita za tjedan od 12.2. do 16.2.

Ponedjeljak 12.2.2018.

Matematika - 09.00 sati - učionica 1-2
Farmaceutska kemija I. - 09.00 sati, učionica 1-2
Biokemija lijekova - 09.00 sati, učionica 1-2

Utorak 13.2.2018.

Anatomija čovjeka – 12.00 sati, Fakultet Zdravstvenih studija
Analitička kemija I. i II. 12.30 sati, Rodoč, učionica 210
Instrumentalne metode analize u farmaciji – 12.30 sati, Rodoč, učionica 210
Klinička farmacija – 09.00 sati, učionica 302

Srijeda 14.2.2018.

Prva pomoć i sigurnost u laboratoriju 11.00 sati –Klinika za infektivne bolesti
Kozmetologija - 11.00 sati – Klinika za infektivne bolesti
Zdravstvena ekologija – 09.00 sati – MF
Imunokemija s osnovama imunologije – 14.00 sati - MF, dvorana 5

Četvrtak 15.2.2018.

Fizikalna kemija I. – 09.00 sati, učionica 1-4.
Farmakognozija I – 09.00 sati, učionica 1-4.
Oblikovanje lijekova II. – 09.00 sati, učionica 1-4.
Zdravstveno zakonodavstvo – 09.00 sati, učionica 1-4.

Petak 16.2.2018.

Bioetika – 09.00 sati, učionica 1-4.
Farmaceutika II – 09.00 sati, učionica 1-4.
Klinička biokemija – 09.00 sati, učionica 1-4.

Read More

Raspored održavanja ispita

Srijeda 7.2.2018.

Fizika - 09.00 sati, učionica 1-4

Farmakologija I. i II. - 12.00 sati - Medicinski fakultet

Farmakoterapija - 14.00 sati, predavaonica Klinike za unutarnje bolesti

 Četvrtak 8.2.2018.

Farmakognozija II, Fizikalna kemija II, Oblikovanje lijekova I,  - 09.00 sati, učionica 315

Petak 9.2.2018

Opća kemija sa stehiometrijom I. i II. - 09.00 sati, učionica 1-4

Farmaceutika I. - 09.00 sati, učionica 1-4

Magistralna receptura, Toksikologija - 09.00 sati, učionica 1-4

Mikrobiologija s parazitologijom I. i II. - 13.00 sati, učionica 307

Read More

Obavijest o održavanju ispita

Ispit iz kolegija Biokemija I. održati će se u ponedjeljak 5.2.2017. u 09.00 sati u učionici 1-2.

Ispit iz kolegija Metodika znanstvenog rada i biomedicinska informatika održati će se u ponedjeljak 5.2.2017. u 09.00 sati u učionici 1-2.

Ispit iz kolegija Biologija stanice i genetika održati će se u ponedjeljak 5.2.2017. u 16.00 sati na Medicinskom fakultetu.

 

Read More