Archives for 19 Sep,2019

You are browsing the site archives by date.

,

Raspored održavanja ispita za tjedan od 23.9. do 27.9.2019.

Ponedjeljak 23.9.2019.

Biologija stanice i genetika - 13.00 sati, Medicinski fakultet, amfiteatar

Opća kemija sa stehiometrijom I - 09.00 sati, učionica 315

Patofiziologija s osnovama patologije - 08.10 sati, dekanat

Farmakognozija II - 09.00 sati, učionica 315

Hitna laboratorijska dijagnostika - 09.00 sati, učionica 315

Utorak 24.9.2019.

Farmakologija I - 09.00 sati, učionica dvorana 4, Medicinski fakultet

Farmakologija II -  09.00 sati, učionica dvorana 4, Medicinski fakultet

Oblikovanje lijekova II -  09.00 sati, učionica 315

Srijeda 25.9.2019.

Analitička kemija I - 09.15 sati, Rodoč

Analitička kemija II - 09.15 sati, Rodoč

Instrumentalne metode analize u farmaciji - 09.15 sati, Rodoč

Farmaceutska skrb -  09.00 sati, učionica 315

Četvrtak 26.9.2019

Fiziologija - 11.00 sati, Medicinski fakultet

Farmaceutika II - 09.00 sati, učionica 208

Analitika lijekova II - 09.00 sati, učionica 208

Petak 27.9.2019.

Opća kemija sa stehiometrijom II- 09.00 sati, učionica 208

Fizikalna kemija II - 09.00 sati, učionica 208

Farmaceutska kemija I - 09.00 sati, učionica 208

Magistralna receptura - 09.00 sati, učionica 208

 

Read More