Archives for 6 Sep,2019

You are browsing the site archives by date.

Raspored održavanja ispita za tjedan od 9.9. do 13.9.2019.

Ponedjeljak 9.9.2019.

Patofiziologija s osnovama patologije - 09.00 sati, učionica 208

Farmakognozija II - 09.00 sati, učionica 208

Hitna laboratorijska dijagnostika - 09.00 sati, učionica 208

Utorak 10.9.2019.

Farmakologija I - 12.00 sati, Medicinski fakultet

Komunikacijske vještine - 15.00 sati, Filozofski fakultet

Farmakologija II - 12.00 sati, Medicinski fakultet

Oblikovanje lijekova II - 09.00 sati, učionica 208

Farmakoterapija - 12.00 sati, Medicinski fakultet

Srijeda 11.9.2019.

Analitička kemija I - 09.15 sati, Rodoč

Analitička kemija II - 09.15 sati, Rodoč

Četvrtak 12.9.2019. 

Fiziologija - 11 sati, Medicinski fakultet

Mikrobiologija s osnovama patologije - 11 sati, učionica 315

Farmaceutika II - 09.00 sati, učionica 209

Analitika lijekova II - 09.00 sati, učionica 209

Klinička farmacija - 09.00 sati, učionica 209

Petak 13.9.2019.

Opća kemija sa stehiometrijom II - 09.00 sati, učionica 217

Fizikalna kemija II - 09.00 sati, učionica 217

Farmaceutska kemija I - 09.00 sati, učionica 217

Magistralna receptura - 09.00 sati, učionica 217

Read More

Upute za razredbeni ispit 2019./2020. – rujanski rok

Farmaceutski fakultet

Sveučilište u Mostaru

Upute za razredbeni ispit 2019./2020. - rujanski rok

Razredbeni  ispit održat će se u utorak  10. rujna 2019.  godine na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Mostaru s početkom u 13.00 sati i trajati će 3 sata.

 

  • Pristupnici moraju doći najkasnije u 12.30 sati na Medicinski fakultet gdje će na vratima naći spisak pristupnika raspoređenih po dvoranama.
  • Pristupnici moraju doći pristojno odjeveni sukladno akademskoj ustanovi u koju ulaze.

( bez kratkih hlača, suknji dužine iznad koljena, majica sa tankim naramenicama).

  • Pristupnik je dužan radi identifikacije na ispit donijeti osobnu iskaznicu ili putovnicu, u protivnome neće moći pristupiti ispitu. Osobni dokument sa slikom pristupnik je dužan držati na stolu cijelo vrijeme ispita.
  • Prilikom prozivke i ulaska u prostoriju pristupnik ostavlja stvari na za to predviđeno mjesto i sjeda na sljedeće slobodno mjesto.
  • Pristupnik uz sebe smije imati bocu sa vodom, suhu olovku, kemijsku, gumicu i kalkulator (džepno računalo)*. Tablicu periodnog sustava pristupnik će dobiti u koverti sa ostalim materijalom za razredbeni ispit.
  • Pristupnik je dužan provjeriti da li je primio kompletne materijale za razredbeni ispit što uključuje, obrazac za odgovore, tri ispitna testa, periodni sustav elemenata i prazni papir za bilješke
  • Prilikom odgovaranja zatamniti suhom olovkom polje i tek kad budete sigurni u Vaš odgovor polje zatamniti i kemijskom olovkom. Prilikom ispravka odgovora, netočan odgovor prekrižiti i staviti svoje inicijale. Dopušteno je brisanje odgovora dok je još zatamnjeno suhom olovkom.

Pristupnik mora pažljivo pratiti upute osoba koje će biti na razredbenom ispitu.

Pristupnik koji bude imao pitanje dužan je podići ruku i pričekati dok netko od voditelja ispita dođe do njega.

 

*

I.

Dozvoljeno je koristiti džepno računalo tipa Scientific koje,

može imati: - eksponencijalnu funkciju (tipka 10x)

- logaritamsku funkciju (tipka log x)

- trigonometrijske funkcije (tipke sin, cos, tan),

a ne smije imati mogućnost:

- bežičnog povezivanja s drugim uređajem

- uporabe memorijske kartice

- simboličkoga računanja ( npr. u nazivu CAS)

- grafičkoga rješavanja ( npr. u nazivu Graphic ili ima tipku GRAPH)

- deriviranja i integriranja

II.

Džepno će računalo biti pregledano prije ispita.

 

Read More