Oglasna ploča

Raspored održavanja ispita za tjedan od 9.9. do 13.9.2019.

Ponedjeljak 9.9.2019.

Patofiziologija s osnovama patologije - 09.00 sati, učionica 208

Farmakognozija II - 09.00 sati, učionica 208

Hitna laboratorijska dijagnostika - 09.00 sati, učionica 208

Utorak 10.9.2019.

Farmakologija I - 12.00 sati, Medicinski fakultet

Komunikacijske vještine - 15.00 sati, Filozofski fakultet

Farmakologija II - 12.00 sati, Medicinski fakultet

Oblikovanje lijekova II - 09.00 sati, učionica 208

Farmakoterapija - 12.00 sati, Medicinski fakultet

Srijeda 11.9.2019.

Analitička kemija I - 09.15 sati, Rodoč

Analitička kemija II - 09.15 sati, Rodoč

Četvrtak 12.9.2019. 

Fiziologija - 11 sati, Medicinski fakultet

Mikrobiologija s osnovama patologije - 11 sati, učionica 315

Farmaceutika II - 09.00 sati, učionica 209

Analitika lijekova II - 09.00 sati, učionica 209

Klinička farmacija - 09.00 sati, učionica 209

Petak 13.9.2019.

Opća kemija sa stehiometrijom II - 09.00 sati, učionica 217

Fizikalna kemija II - 09.00 sati, učionica 217

Farmaceutska kemija I - 09.00 sati, učionica 217

Magistralna receptura - 09.00 sati, učionica 217