Nekategorizirano

Raspored održavanja ispita za tjedan od 8.7. do 13.7.2019.

Ponedjeljak 8.7.2019.

Farmakognozija I - 09.00 sati, učionica 208

Analitika lijekova II. - 09.00 sati, učionica 208

Utorak 9.7.2019.

Opća kemija sa stehiometrijom II -  09.00 sati, učionica 208

Biokemija I -  09.00 sati, učionica 208

Farmaceutika I.  - 09.00 sati, učionica 208

Klinička biokemija -  09.00 sati, učionica 208

Srijeda 10.7.2019.

Fiziologija - 11.00 sati, Medicinski fakultet

Fizikalna kemija I -  09.00 sati, učionica 208

Analitička toksikologija -  09.00 sati, učionica 208

Četvrtak 11.7.2019.

Biokemija prehrane -  09.00 sati, učionica 208

Petak 12.7.2019.

Biologija stanice i genetika  - 08.00 sati, FZS

Mikrobiologija s parazitologijom II -  09.00 sati, učionica 217

Magistralna receptura -  09.00 sati, učionica 217

Molekularna biologija s genetičkim inženjerstvom  - 08.00 sati, FZS

Subota 13.7.2019.

Farmaceutska kemija II -  08.00 sati, Medicinski fakultet, dvorana 1, usmeni dio ispita održati će se nakon pismenog dijela u učionici Klinike za unutarnje bolesti (interno)

Read More

Upute za pristupnike razredbenog ispita za upis u 2019./2020. akademsku godinu

Farmaceutski fakultet

Sveučilište u Mostaru

Upute za razredbeni ispit 2019./2020.

 

Razredbeni  ispit održat će se u subotu 6. srpnja 2019.  godine na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Mostaru s početkom u 13.00 sati i trajati će 3 sata.

 

  • Pristupnici moraju doći najkasnije u 12.30 sati na Medicinski fakultet gdje će na vratima naći spisak pristupnika raspoređenih po dvoranama.
  • Pristupnici moraju doći pristojno odjeveni sukladno akademskoj ustanovi u koju ulaze. ( bez kratkih hlača, suknji dužine iznad koljena, majica sa tankim naramenicama).
  • Pristupnik je dužan radi identifikacije na ispit donijeti osobnu iskaznicu ili putovnicu, u protivnome neće moći pristupiti ispitu. Osobni dokument sa slikom pristupnik je dužan držati na stolu cijelo vrijeme ispita.
  • Prilikom prozivke i ulaska u prostoriju pristupnik ostavlja stvari na za to predviđeno mjesto i sjeda na sljedeće slobodno mjesto.
  • Pristupnik uz sebe smije imati bocu sa vodom, suhu olovku, kemijsku, gumicu i kalkulator (džepno računalo)*. Tablicu periodnog sustava pristupnik će dobiti u koverti sa ostalim materijalom za razredbeni ispit.
  • Pristupnik je dužan provjeriti da li je primio kompletne materijale za razredbeni ispit što uključuje, obrazac za odgovore, tri ispitna testa, periodni sustav elemenata i prazni papir za bilješke
  • Prilikom odgovaranja zatamniti suhom olovkom polje i tek kad budete sigurni u Vaš odgovor polje zatamniti i kemijskom olovkom. Prilikom ispravka odgovora, netočan odgovor prekrižiti i staviti svoje inicijale. Dopušteno je brisanje odgovora dok je još zatamnjeno suhom olovkom.

Pristupnik mora pažljivo pratiti upute osoba koje će biti na razredbenom ispitu.

Pristupnik koji bude imao pitanje dužan je podići ruku i pričekati dok netko od voditelja ispita dođe do njega.

 

*

I.
Dozvoljeno je koristiti džepno računalo tipa Scientific koje,
može imati: - eksponencijalnu funkciju (tipka 10x)
- logaritamsku funkciju (tipka log x)
- trigonometrijske funkcije (tipke sin, cos, tan),
a ne smije imati mogućnost:
- bežičnog povezivanja s drugim uređajem
- uporabe memorijske kartice
- simboličkoga računanja ( npr. u nazivu CAS)
- grafičkoga rješavanja ( npr. u nazivu Graphic ili ima tipku GRAPH)
- deriviranja i integriranja
II.
Džepno će računalo biti pregledano prije ispita.

 

Read More

Raspored održavanja ispita za tjedan od 1.7. do 5.7.2019.

Ponedjeljak 1.7.2019.

Anatomija čovjeka - 09.00 sati, Medicinski fakultet

Farmakognozija 2 - 08.15 sati, učionica 306

Analitika lijekova I. - 08.15 sati, učionica 306

Klinička farmacija - 08.15 sati, učionica 306

Utorak 2.7.2019. 

Organska kemija II - 09.00 sati, Rodoč

Farmaceutika II - 09.00 sati, dekanat

Povijest farmacije - 08.30 sati, dekanat

Srijeda 3.7.2019.

Farmakologija I. i II. . - 12.45 sati, Medicinski fakultet

Farmakoterapija - 12.45 sati, Medicinski fakultet

Engleski jezik - 10.00 sati, učionica 108

Terapijski sustavi - 09.00 sati, dekanat

Četvrtak 4.7.2019.

Analitička kemija I - 09.15 sati, Rodoč

Analitička kemija II - 09.15 sati, Rodoč

Instrumentne metode analize u farmaciji - 09.15 sati, Rodoč

Hitna laboratorijska dijagnostika - 09.00 sati, učionica 315

Petak 5.7.2019.

Opća kemija sa stehiometrijom I - 09.00 sati, učionica 217

Farmaceutska kemija I - 09.00 sati, učionica 217

Oblikovanje lijekova II - 09.00 sati, učionica 217

Read More

Obavijest o nastupnom predavanju

O B A V I J E S T

Dr. sc. Marija Miloš, u postupku izbora u znanstveno – nastavno zvanje docent, održat će nastupno predavanje na temu:

„ Hitna laboratorijska dijagnostika pacijenta koji krvari “

na  Farmaceutskom fakultete Sveučilišta u Mostaru, Matice hrvatske bb, dana 1.7.2019. god. (ponedjeljak), s početkom u 10,00 sati.

Odluka o provedbi nastupnog predavanja.

Read More

Obavijest – PRIPREMNA NASTAVA

Pripremna nastava počinje u ponedjeljak  17.6.2019. u 09.30 sati u učionici 306 na drugom katu zgrade FPMOZ-a.

Ponedjeljak 17.6.2019. - 09.00 sati, učionica 306

Utorak 18.6.2019. - 08.30 sati, učionica 208

Srijeda 19.6.2019. - 08.30 sati, učionica 208

Četvrtak 20.6.2019. - neradni dan

Petak 21.6.2019. - 08.30 sati, učionica 208

Ponedjeljak 24.6.2019. - 09.00 sati, učionica 208

Utorak 25.6.2019. - 09.00 sati, učionica 207

Srijeda 26.6.2019. - 09.00 sati, učionica 207

Četvrtak 27.6.2019. - 09.00 sati, učionica 208

Petak 28.6.2019. - 09.00 sati, učionica 208

Read More

Raspored ispita za tjedan od 17.6. do 21.6.2019.

Ponedjeljak 17.6.2019.

Engleski jezik - 10.00 sati, učionica 108

Anatomija - 09.00 sati, Medicinski fakultet

Klinička farmacija - 09.00 sati, dekanat

Utorak 18.6.2019.

Engleski jezik 10.00 sati, učionica 108

Organska kemija II. - 09.00 sati - Rodoč

Srijeda 19.6.2019.

Analitička kemija I. i II. - 09.00 sati, Rodoč

Instrumentne metode analize u farmaciji - 09.00 sati, Rodoč

Biokemija lijekova  - 09.00 sati, učionica 306

Terapijski sustavi - 09.00 sati, učionica 306

Petak 21.6.2019.

Opća kemija sa stehiometrijom I. - 09.00 sati, učionica 217

Fizikalna kemija I - 09.00 sati, učionica 217

Imunokemija s osnovama imunologije - 09.00 sati, učionica 217

Farmaceutska kemija I. - 09.00 sati, učionica 217

Oblikovanje lijekova II. - 09.00 sati, učionica 217

 

Read More