Nekategorizirano

International Summer School 2020

Sveučilište u Mostaru u suradnji s University of South-Eastern Norway i Univerzitetom "Džemal Bijedić" u Mostaru, organizira Međunarodnu ljetnu školu koja će se ove godine održati na našem Sveučilištu u razdoblju od 1. do 13. lipnja 2020. Prijaviti se mogu svi studenti preddiplomskih i diplomskih studija Sveučilišta u Mostaru.

Sudjelovanjem u Međunarodnoj ljetnoj školi studenti mogu ostvariti 7.5 ECTS bodova. Ljetna škola organizira se kroz dva kolegija:

-           Ljudska prava (The Most serious of International Crimes)  i

-          Socijalno poduzetništvo (Social Entrepreneurship).

Prijave su otvorene i prijavljuje se online putem sljedeće poveznice https://www.usn.no/english/academics/summer-schools/international-summer-school-mostar/.

Više informacija se može pronaći na sljedećoj poveznici ili na fb stranici https://www.facebook.com/groups/1127154547317021/.

Zainteresirani studenti mogu se prijaviti do 15. travnja 2020.

Read More

Otvoren natječaj Sveučilišta u Granadi

Otvoren je natječaj Sveučilišta u Granadi, Španjolska za studentsku mobilnost za studente poslijediplomskih studija trećeg ciklusa.

Rok za podnošenje prijava je zaključno do 8. ožujka 2020.

Zainteresirani studenti trebaju poslati sljedeću dokumentaciju na email adresu rektorat-ms@sum.ba:

 1. Prijavni obrazac (privitak);
 2. CV (privitak);
 3. Motivacijsko pismo (engleski jezik);
 4. Potvrdu o znanju engleskog B2;
 5. Prijepis ocjena 3. studijskog ciklusa s matične ustrojbene jedinice na hrvatskom i engleskom jeziku;
 6. Pozivno pismo ustrojbene jedinice/ odjela Sveučilišta u Granadi http://internacional.ugr.es/pages/preadmisiondoctoradoka107_in ;
 7. Ugovor o učenju (popunjen i potpisan od strane studenta i odgovorne osobe na UJ – prodekan/ koordinator za međunarodnu suradnju) (privitak) ili kratak opis plana istraživanja (Engleski jezik).

Preporuka studentima:

 • pogledati na stranici Sveučilišta u Granadi mogu li pronaći adekvatnu akademsku ponudu koja bi bila kompatibilna s kolegijima/ programu doktorskog studija na matičnoj ustrojbenoj jedinici i koji bi se mogli priznati kao takvi po povratku. Kompatibilnost provjeriti s koordinatorom za međunarodnu suradnju uz suglasnost voditelja PhD studija na matičnoj ustrojbenoj jedinici. Više informacija o akademskoj ponudi u Granadi na engleskom jeziku može se pronaći na sljedećem linku  http://internacional.ugr.es/pages/perfiles/estudiantes/incoming-erasmus-dimension-internacional?lang=en.

Nakon što studenti budu nominirani potrebno je da se registriraju na platformu Sveučilišta u Granadi, a o čemu će biti obavješteni nakon provedenog postupka odabira prijavljenih  kandidata na matičnoj instituciji.

Također, uz tekst natječaja se prilaže tablica kriterija za odlaznu mobilnost studenata.

Read More

Otvoren natječaj Sveučilišta Masaryk u Brnu

Otvoren je natječaj Sveučilišta Masaryk u Brnu, Češka za razmjenu studenta i osoblja u akademskoj 2020./2021. Rok za dostavljanje prijave je 15. ožujka 2020.

STUDENTI mogu pronaći više informacija o dostupnim kolegijima koje bi mogli slušati na gostujućem sveučilištu na sljedećoj poveznici  https://czs.muni.cz/en/student-from-abroad/international-student-guide/course-catalogue.

Više informacija o procesu prijave i potrebnoj dokumentaciji dostupno je na web stranici https://czs.muni.cz/en/student-from-abroad/exchange-non-degree-studies/erasmus-icm.

OSOBLJE zainteresirano za nastavnu ili trening mobilnost može pronaći više informacija o strukturi Masaryk Sveučilišta na sljedećoj poveznici https://www.muni.cz/en/about-us/organizational-structure.

Potrebne informacije vezane za proces prijave se nalaze na sljedećim poveznicama:

Teaching: https://czs.muni.cz/en/staff-from-abroad/teaching-at-mu/erasmus-icm

Training: https://czs.muni.cz/en/staff-from-abroad/training-seminars/erasmus-icm

 

PRIJAVNI LINK ZA STUDENTE I OSOBLJE:  https://isois.ois.muni.cz/en/incoming-application/application/.

 

Broj mobilnosti sukladno potpisano ugovoru 2019./2021. za Sveučilište u Mostaru je sljedeći:

2 studentske mobilnosti (sva tri ciklusa)

1 mobilnost za držanje nastave i

1 mobilnost za trening.

 

Rezultati o uspješnosti zaprimljenih prijava biti će objavljeni najkasnije do 15.4.2020.

Read More

Otvoren natječaj Sveučilišta u Mariboru

Otvoren je Natječaj Sveučilišta u Mariboru, Slovenija, za razmjenu osoblja za držanje nastave i trening za razdoblje do 31. srpnja 2021. u okviru Erasmus+ KA107 programa.

Zainteresirani kandidati se prijavljuju izravno Sveučilištu u Mariboru, a više informacija o Natječaju se može pronaći  na sljedećoj poveznici  https://www.um.si/en/international/credit-mobility/Pages/International-Credit-Mobility-(KA-107)---Teaching-and-Training-Mobility-in-the-Project-Year-2019.aspx.

Read More

Otvoren natječaj Sveučilišta u Barceloni

Otvoren je natječaj Sveučilišta u Barceloni, Španjolska, za jednotjednu razmjenu osoblja 1 stipendija za trening mobilnost za ljetni semestar 2019./2020. u okviru Erasmus+ KA107 programa.

Natječaj se vezuje na međunarodni tjedan mobilnosti Sveučilišta u Barceloni u razdoblju od 20.-24. travnja 2020. na koji se može prijaviti nastavno i nenastavno osoblje, a o čemu se više informacija može pronaći na sljedećoj poveznici:

https://www.ub.edu/web/ub/en/menu_eines/noticies/2017/04/041.html.

Više informacija o Natječaju dostupno je na sljedećoj poveznici http://www.ub.edu/uri/Documents/Call_applications_ka107_STAFF_19_20.pdf.

Zainteresirani kandidati  se prijavljuju izravno putem sljedeće poveznice  https://www.ub.edu/ubforms/ca/ompi/erasmus-ka107-incoming-staff-partner-countries, a rok za dostavljanje prijava je 17. veljače 2020.

Read More

Otvoren natječaj za Sveučilište Santiago de Compostela u Španjolskoj

Otvoren je natječaj za Sveučilište Santiago de Compostela u Španjolskoj, za studentsku mobilnost za ukupno 4 stipendije od kojih 2 preddiplomskog studija u trajanju od 5 mjeseci i 2 poslijediplomskog studija u trajanju od 3 mjeseca za zimski semestar akademske 2020./2021., a sve u okviru Erasmus+ KA107 programa mobilnosti. Navedene mobilnosti se odnose na sljedeća područja:

 

022

07

08

Humanities

Civil Engineering,

Agriculture, forestry

 

 

 

 

 

1st

 

 

 

 

 

 

B1 Spanish

 

023

0311

041

Languages

Economics

Business and administration

07 Chemical Processes

http://www.usc.es/etse/en/node/2297

B2 English, A1 Spanish recommended
available USC PhD programmes:

http://www.usc.es/en/perfis/internacional/

programas/Erasmus_KA107/estudantes_incoming.html

3rd B2 English required; A2 Spanish recommended

 

Rok za podnošenje prijava je zaključno  10. ožujka 2020.

 

Zainteresirani studenti trebaju poslati sljedeću dokumentaciju na email adresu rektorat-ms@sum.ba:

 1. Prijavni obrazac (privitak);
 2. CV (privitak);
 3. Motivacijsko pismo (engleski jezik);
 4. Potvrdu o znanju engleskog (B2) ili španjolskog jezika (B1);
 5. Prijepis ocjena s matične ustrojbene jedinice na hrvatskom i engleskom jeziku;
 6. Popunjen i potpisan ugovor o učenju od strane studenta i odgovorne osobe na ustrojbenoj jedinici (privitak);

 

Preporuka studentima:

 • pogledati na stranici Sveučilišta http://www.usc.es/studyinsantiago/en mogu li pronaći adekvatne kolegije, koji su kompatibilni s kolegijima na matičnoj ustrojbenoj jedinici i koji bi se mogli priznati kao takvi po povratku. Kompatibilnost kolegija provjeriti s koordinatorom za međunarodnu suradnju uz suglasnost voditelja kolegija na matičnoj ustrojbenoj jedinici.

Također, uz tekst natječaja se prilaže tablica kriterija za odlaznu mobilnost studenata.

Read More

Raspored održavanja ispitnih rokova za tjedan od 3.2.2020. do 8.2.2020.

Ponedjeljak 3.2.2020.

Opća kemija sa stehiometrijom II - 09.00 sati, dekanat

Zdravstvena ekologija - 10.00 sati, Medicinski fakultet (javiti se tajnici dekana)

Organska kemija II (kolokvij) - 09.00 sati, učionica 0-1

Utorak 4.2.2020.

Fiziologija - biti će objavljeno u ponedjeljak

Farmaceutika II - 09.00 sati, učionica 208

Oblikovanje lijekova I - 09.00 sati, učionica 208

Srijeda 5.2.2020.

Opća kemija sa stehiometrijom I. - 13.00 sati, Rodoč

Organska kemija I. - 10.00 sati, Rodoč

Organska kemija II - 12.00 sati, Rodoč

Odabrana poglavlja dermatofarmacije - 10.00 sati, učionica 208

Četvrtak 6.2.2020.

Patofiziologija s osnovama patologije - 09.00 sati, učionica 209

Terapijski sustavi - 09.00 sati, učionica 209

Farmaceutska skrb - 09.00 sati, učionica 209

Petak 7.2.2020.

Biologija stanice i genetika - 08.00 sati, učionica 1-4

Fizikalna kemija 2 - 09.30 sati, učionica 1-4

Farmaceutska kemija I- 09.30 sati, učionica 1-4

Analitika lijekova I. - 09.30 sati, učionica 1-4

Biokemija II- 09.00 sati, APTF

Read More
,

ODRŽAN 2. ZNANSTVENI SIMPOZIJ BH COCHRANEA – COCHRANE ZA SVE

U petak 17. siječnja 2020. godine u velikom amfiteatru Medicinskog fakulteta održan je 2. BH znanstveni simpozij u organizaciji bosanskohercegovačkog ogranka Cochranea, u organizaciji Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Mostaru, a uz potporu Farmaceutskog fakulteta Sveučilišta u Mostaru kao partnerske organizacije.
Tema ovogodišnjeg simpozija bila je "Cochrane za sve", a na jednom je mjestu okupila stručnjake iz hrvatskog ogranka Cochranea, doc. dr. sc. Irenu Zakarija Grković, dr. sc. Tanju Poklepović Peričić i doc. dr. sc. Goran Poropat. “Često se nepotrebno koriste lijekovi i provode se intervencije za koje nema znanstvenih dokaza, a koje ne samo da opterećuju državni proračun, nego mogu biti potencijalno opasne za pacijente. Potrebno je da sve što se u zdravstvu koristi bude dokazano i korisno i pritom neštetno za naše pacijente”, utvrdila je Zakarija Grković. Dr.sc. Tina Poklepović Peričić kazala je kako Cochrane velike napore ulaže u educiranje pacijenata na način da potiče komunikaciju između liječnika i pacijenta, kako bi pacijenti postali aktivni i odgovorni sudionici u odlučivanju o zdravlju.
“Obzirom da je 21. stoljeće prepoznato kao stoljeće pacijenta u tom se smislu ulaganje u zdravlje promatra kroz perspektivu ulaganja u znanje. Jedno educirano građanstvo prepoznaje se kao pokretačka snaga svih demokratskih društava i u tom smislu educiramo pacijente, ali i širu javnost kroz razne izvore”, kazala je Poklepović Peričić.

Po njezinim riječima, vrlo je važno da pacijenti znaju što i kada pitati kako bi ih se na taj način potaklo na komunikaciju s liječnikom.

Cochrane Bosna i Hercegovina službeno je osnovan 12. svibnja 2018. godine pri Medicinskom fakultetu Sveučilištu u Mostaru kao podružnica Cochrane Hrvatska. Riječ je o globalnoj neovisnoj mreži profesionalnih zdravstvenih djelatnika, znanstvenika, pacijenata, skrbnika i ljudi zainteresiranih za zdravlje, okupljenih oko jednog zajedničkog cilja – izrada i diseminacija Cochrane sustavnih pregleda. Uz mnoštvo partnera ističe se i Farmaceutski fakultet koji s ovom organizacijom blisko surađuje.

Read More
,

Raspored održavanja nastave za tjedan od 20.1. do 25.1. 2020.

I. godina - Biologija stanice i genetika

ponedjeljak 20.1.2020. - 08.00 sati do 13.00 sati - učionica 208
utorak 21.1.2020. - 10.00 sati do 11.30 sati - učionica 307
srijeda 22.1.2020. - 11.00 sati do 15.00 sati - učionica 307
petak 24.1.2020. - 08.00 sati do 14.00 sati - učionica 307

III. i IV. godina - Klinička biokemija

Predavanja iz kolegija Klinička biokemija održavati će se u predavaonici Klinike za unutarnje bolesti (Interno) prema dogovorenom rasporedu.

V. godina - Farmakologija

ponedjeljak 20.1.2020. - 11.00 sati - Anatomski praktikum, MF
utorak 21.1.2020. - 12.30 sati - Histološki praktikum, MF
srijeda 22.1.2020. - 09.30 sati  - Histološki praktikum, MF
četvrtak 23.1.2020. - 11.00 sati  - Anatomski praktikum, MF
petak 24.1.2020. - 11.00 sati - Anatomski praktikum, MF
subota 25.1.2020. - 08. 30 sati , Interno

Read More