Oglasna ploča

Natječaj za najbolji e-kolegij na SUM-u

Sveučilište u Mostaru, s ciljem poticanja inovacija u nastavi te podrške implementaciji tehnologija e-učenja, želi nagraditi nastavnike s najboljim e-kolegijima.
Svrha natječaja je prepoznati napore nastavnika na Sveučilištu u Mostaru u stvaranju i u primjeni visokokvalitetnih e-kolegija.
Pozivamo sve nastavnike Sveučilišta u Mostaru, kako one koji su zaposleni na Sveučilištu tako i vanjske suradnike, da sudjeluju u natječaju i predstave svoje e-kolegije.
Kriteriji ocjenjivanja:
 
1. Ukupan broj kreiranih aktivnosti i resursa unutar e-kolegija (10 bodova)
2. Ukupan broj različitih vrsta aktivnosti i resursa unutar e-kolegija (15 bodova)
3. Aktivnost unutar e-kolegija (Prosječan broj pregleda + prosječan broj interakcija s aktivnostima u odnosu na broj sudionika) (30 bodova)
4. Prosjek broja upisanih ocjena po studentu unutar e-kolegija (tijekom zadnje godine dana) (15 bodova)
5. Ukupan broj pristupa u e-kolegij u odnosu na broj sudionika (tijekom zadnje godine dana) (15 bodova)
6. Prosječno vrijeme korisnika provedeno u e-kolegiju (nastavnik i studenti) (15 bodova)
Nagrade:
  • Prikladne nagrade za sve nastavnike koji sudjeluju u natječaju
  • Nastavnik s najbolje ocijenjenim e-kolegijem - prezentacija e-kolegija na MoStart konferenciji.
Rok za prijavu:
  • Prijave su otvorene do 15.3.2024.
Postupak prijave:
Ovaj natječaj predstavlja priliku za sve nastavnike Sveučilišta u Mostaru da podijele svoja iskustva, inspiriraju kolege te unaprijede kvalitetu e-učenja na našem Sveučilištu. Radujemo se vašim inovativnim pristupima i kreativnim e-kolegijima.